Domov » Peti dan devetdnevnice pred praznikom Vseh svetih

Peti dan devetdnevnice pred praznikom Vseh svetih

geslo: vse v večjo božjo slavo in čast (sv. Ignacij)

namen: da bi imeli osebni odnos z Bogom

geslo 5. dne: prepoznavanje/razlikovanje/razločevanje duhov

uvodna beseda:

Ignacij, in tudi drugi svetniki nas nagovarjajo, da bi z vsem kar mislimo, delamo in načrtujemo slavili, častili in služili Bogu. To je ideal krščanskega življenja, od spolnosti do prehranjevanja, od dopusta do dela, od mladosti do starosti, z vsem kar delamo: slavimo, častimo in služimo Bogu. To je dejansko okvir odprtega raja našega življenja. Z vsemi slaviti, častiti in služiti Bogu; ne glede na poklic, ki smo si ga izbrali, tudi v njem želimo slaviti, častiti in služiti Bogu. Lahko smo poklicni vozniki, lahko rudarji, lahko prodajalci, lahko inženirji ali tesarji, športniki ali gasilci, vsak v svojem poklicu je poklican, da slavi, časti in služi Bogu. Pri tem pa se postavlja vprašanje, kako to živeti? V vsem kar delamo želimo posnemati zgled in učenje Jezusa Kristusa, kakor bi on živel naš stan ali naš poklic, naš prosti čas ali delovni čas, naše odnose in navade. Dejansko se je potrebno podati na pot premagovanja samega sebe ( DV 21), na pot notranje uravnovešenosti do vsega ustvarjenega (DV23/3), na pot do tistih moči in izkušenj, ki nam omogočajo to notranje osvobajajoče in odrešujoče delovanje in življenje, ki je dejansko in realno mogoče, po notranjem izkustvu Jezusa Kristusa, s prizadevanjem, da bi ga skozi Duhovne vaje bolj vzljubil in hodili za njim (cilj 2. tedna DV). Duhovne vaje sv. Ignacija nas sistematično, z izrednim božjim pedagoškim čutom in po globljem vpogledu v človeško psihologijo pripeljejo, v obilni meri do teh in drugih želenih sadov. In vse to na zelo preprost in enostaven način, ki temelji na uporabi vseh naših čutil. … Vsi svetniki prosite za nas! Vse verne duše v vicah … prosite za nas!

uvodna molitev:

Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega; ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device … .

iz dnevne Božje besede:

Bratje, mislim, da se trpljenje sedanjega časa ne da primerjati s slavo, ki se bo razodela med nami. Kajti stvarstvo željno pričakuje razodetja Božjih sinov. … Vemo namreč, da doslej vse stvarstvo skupno zdihuje in trpi v porodnih bolečinah. Pa ne le ono, ampak tudi mi, ki imamo prvine Duha; … . (Rim 8,18-25)

iz litanij vseh svetnikov:

Sveti Štefan … prosi za nas!

Sveti Ignacij …

Sveti Polikarp …

Sveti Justin  …

Sveti Lovrenc …

Sveti Ciprijan …

Sveti Bonifacij … prosi za nas!

Pričevanje:

Na enih od duhovnih vaj sv. Ignacija smo bili zelo pestra skušina,vseh starosti in stanov. Duhovne vaje so potekale mirno, zbrano in osredotočeno. Pri kosilu pa smo imeli nekajkrat veliki dar: smejali smo se  do solz, tako spontano, brez posebnega povoda, pristno in čisto, tako da nas tudi duhovni spremljevalec ni zadrževal, temveč je v tem prepoznaval sad Duha.  Od kosila smo se namreč še z večjo vnemo in novimi, tudi duhovnimi močmi vračali na delo, vsak v svojo sobico, da bi nadaljevali z osebnim delom na duhovnih vajah.  … Bogu in Mariji čast in zahvala!

osrednja molitev:

… ki je trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen; šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega; od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. … .

duhovna spodbuda:

V družini se bomo prizadevali za skupno molitev sv. rožnega venca.

pričevanje iz življenja sv. Ignacija:

Bila pa je ta razlika: kadar je premišljeval o posvetnih stvareh, je pri tem zelo užival. A ko je potem zaradi utrujenosti odnehal, se je počutil suhega in nezadovoljnega. Kadar pa je premišljeval o tem, kako bi šel bos v Jeruzalem, jedel samo zelišča in počel vse druge strogosti, o katerih je bral, da so jih delali svetniki, ga to ni tolažilo, samo dokler se je mudil v takih mislih, ampak je bil tudi potem, ko je odnehal, zadovoljen in vesel. Toda ni se menil za to in se tudi ni ustavil, da bi to razliko pretehtal, dokler se mu niso nekoč oči polagoma odprle in se mu je začela razlika zdeti čudna. Začel je o njej razglabljati, in ker je izkustveno doživel, da so ga ene misli puščale žalostnega, druge pa veselega, je polagoma prišel do tega, da je spoznal razliko duhov, ki sta nanj delovala, namreč hudičevega in božjega.  (Avtobiografija, 8)

Kratka kateheza o ključnih besedah iz Duhovnih vaj sv. Ignacija:

Razlikovanje duhov je današnja beseda življenja iz zakladnice Duhovnih vaj sv. Ignacija. Sv. Pavel nam pravi, vse preizkušajte in kar je dobro obdržite. Kristjan je poklican, da svoje odločitve sprejema pred Bogom, v luči Njegovega nauka, ki nam ga podaja Sveto pismo in Izročilo,  kar vedno znova učijo naši pastirji, s papežem in škofi na čelu, utemeljenem na nauku in pričevanju Cerkvenega učiteljstva. To je nek zunanji okvir, ki nam pomaga usmerjati in preverjati naše odločitve in načrte, glede njihove skladnosti z Bogom. Pri tem pa se ne uporablja toliko beseda razlikovanje, temveč bolj beseda zvestoba in poslušnost nauku Cerkve in njenemu hierarhičnemu učiteljstvu. Dar razlikovanja, s katerim nam Sveta Trojica, dobesedno prihaja naproti, po sv. Ignaciju, pa zadeva stvari, odločitve, želje … ki so si na zunaj nekako enakovredne. Ignaciju na bolniški postelji postrežejo s Svetim pismom in posvetno literaturo, in ob tem doživi duhovno izkušnjo, ki je poglavitno vplivala na njegovo življenje, na njegovo spreobračanje, na njegovo kasnejše poslanstvo, karizmo kot tudi na poslanstvo njegovih tovarišev, v novoustanovljeni Družbi. Pri tem spoznava nekaj kar v njem prebuja pristno življenje in nekaj kar v njem prebuja suhoto in utrujenost. Sveta Trojica nam po tej izkušnji želi pomagati, da se tudi znotraj krščanskega življenja ne bi izgubili – Ignacij je bil že pred spreobrnjenjem kristjan – pripadal je celo kleriškemu stanu – pred odločilno bitko, kjer je bil ranjen se je spovedal – v odsotnosti duhovnika bojnemu sotovarišu – ter bi bili poslušni notranjim vzgibom, ki jih Boga vedno znova prebuja v našem srcu, ki je tempelj Svetega Duha, glede na vrsto ter kvaliteto naših svetnih ali religioznih dejanj. Razlikovanje duhov Ignacij deli na prvi in drugi teden, v prvem tednu so osnovna pravila, kako prepoznati delovanje hudega duha v našem življenju – Ignacij mu pravi sovražnik človeške narave –  v drugem tednu pa so pravila, ki nam razkrivajo, bolj prefinjeno delovanje sovražnika človeške narave, predvsem pri tistih kristjani, ki so že malce napredovali. Tudi jutri bomo besedo ali dve posvetili pravilom razlikovanju duhov, za danes pa ostanimo pri tej osnovni izkušnji, ki je temeljna in na katero se je potrebno, tudi znotraj Duhovnih vaj vedno znova vračati ter je vredno o njej tudi premišljevati, tudi v luči osebnega življenja in dela, tako svetnega kot verskega. … sv. Ignacij prosi za nas!

zaključna molitev:

… Verujem v Svetega Duha; sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov; odpuščanje grehov; vstajenje mesa in večno življenje. Amen.

Gospod Sveti Duh, prosim te … (dodam še osebne  prošnje)

T. S.