Domov » (PREJELI SMO) Sveto tridnevje – vabljeni k molitvi za domovino in za mir v Ukrajini

(PREJELI SMO) Sveto tridnevje – vabljeni k molitvi za domovino in za mir v Ukrajini

Velikonočno tridnevje, veliki četrtek 2022! Kako velik dan je danes! Jezus ponavzoči in ustanovi s sv. mašo daritvijo odrešenje človeštva. Na prvi dan velikonočnega tridnevja naprej pove, naprej ponazori, vnaprej ponavzoči, kar bo storil za nas in vse človeštvo. Na veliki četrtek predvsem napove, da nas bo odrešil: »To je namreč kri zaveze, ki se preliva za mnoge, v odpuščanje grehov«. (Mt 26,28). Tako postane veliki duhovnik, oltar in žrtev, za vsakega izmed nas in za vse človeštvo.

Jezus nam namreč pove: »In vzel je kruh, se zahvalil, ga razlomil, jim ga dal in rekel: To je moje telo, ki se da je za vas. To delajte v moj spomin.« (Lk 22,19) Ne le, da nam vnaprej ponavzoči, po ustanovitvi in obhajanju prve sv. maše, odrešenje vsega sveta,  kot tudi prvih duhovnikov, temveč tudi ustanovi temeljno poklicanost Cerkve in vsakega kristjana. Jezus nas uvede in pokliče k temeljni zapovedi, službi in poklicanosti, ki je ljubezen. To se zgodi, ko Jezus umije učencem noge ter jim pove: »Razumete kaj sem vam storil? Če sem jaz Gospod in Učitelj vam umil noge, ste tudi vi dolžni  drug drugemu umivati noge. Zgled sem vam namreč dal, da bi tudi vi delali tako, kakor sem vam jaz storil. Če to veste blagor, če boste to delali«.(Mt 13, 5.15.17)

Na veliki četrtek tako Gospod ustanovi sv. mašo, posveti prve mašnike in postavi temeljno poklicanost, službo in zapoved, ki je ljubezen. Na ta dan se s ponavzočitvijo  in prvim obhajanjem mašne daritve starozavezna pasha – Izraela pri prehodu morja – dopolni z novozavezno, Jezusovo pasho, ko Jezus postane žrtev, oltar in veliki duhovnik za vse človeštvo. Tistikrat Bog, preko Mojzesa povede Izrael preko morja v obljubljeno deželo, na veliki četrtek Jezus ponavzoči, kar bo storil za nas in vse človeštvo. Popeljati nas želi – z novo pasho  – z novim prehodom –  preko lastne žrtve, trpljenja, smrti  in vstajenja v novo življenje, že na zemlji in potem v večnosti. Gospod želi, da se ta njegova daritev in žrtev prenese v vsej polnosti v naša osebna, zakonska, družinska, župnijska in tudi v družbena dogajanja. »Prišel sem, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju«. (Jn 10, 10)

Vstopili smo v vrhunec duhovnega in bogoslužnega dogajanja Cerkve, ki je velikonočno tridnevje, ki se dopolni v nedeljskem jutru, v velikonočni nedelji. Prav je, da v tem vrhuncu obhajanja in praznovanja Jezusove daritve in žrtve, posebno izročamo in molimo po namenih odprtih družbenih dogodkov. Prav je, da posebno v teh dneh, posebno pri bogoslužju velikonočnega tridnevja in Velike nedelje goreče prosimo Gospoda, da premaga in ustavi sovražnika v Ukrajini.

Prav tako je še kako prav, da prav v teh dneh, še kako goreče prosimo Gospoda, da bi prav po njegovi novi in velikonočni pashi – prehod – tudi Slovenija prešla v dokončno novo življenje, v novo pomlad, po štirikratnem prazniku demokracije, po izboru tistih strank in predstavnikov, ki so blizu vrednotam, ki izhajajo prav iz velikonočnega tridnevja in Velike noči. Kot je Marija povedala v Medžugorju, človeštvo je na razpotju, med življenjem in smrtjo, med prekletstvom in blagoslovom. To posebej čutimo in spoznavamo v vojnem času, kot tudi v obdobju 4xpraznika demokracije, ko so božje oči posebno uprte v naša srca in gledajo, kaj in kako bomo izbirali.

Nemogoče je obupati zaradi dosedanjih zgodb, z nekaterimi, ki mažejo službo politike in dostojanstva politika in s tem povezanega služenja, ki je pravzaprav, eno najbolj plemenito in hvalevredno delovanje, v korist celotne družbe. Nemogoče je tudi, da bi po tem kar Jezus stori za nas na velikonočno tridnevje izbirali stranke in njihove predstavnike, ki ne le  temeljito napadajo naravni, kot tudi božji red življenja, temveč ga tudi rušijo in se postavljajo nad Boga.

Na tej povezavi so temeljni odgovori katere stranke in katere predstavnike, glede temeljnih vsebin, ki jih posamezne stranke zastopajo v družbeno političnem življenju, in se še kako dotikajo velikonočnega pričevanja, tako politika kot tudi kristjana, ki samo izbira in voli in jih je potrebno podpreti na prvem prazniku demokracije: Kaj pravijo stranke? Je treba ohraniti Evropo krščansko? Zgraditi NEK 2? Opremiti SV? – RTVSLO.si (klik na povezavo)

Kristjan je poklican, da oznanilo in vrednote velikonočnega tridnevja, kot tudi Velike nedelje prenese, ne le v osebno, zakonsko, župnijsko, družinsko temveč tudi družbeno življenje. Po tem bomo, prav gotovo in 100% in tudi odločilno sojeni, na naš poslednji dan. In to je tudi velika priložnost, da čudovito obhajanje velikonočnega tridnevja kot tudi Velike nedelje, preko dobre in poštene izbire na volitvah, realiziramo preko naših meja, posebno na družbenem področju, v javnem življenju.

Res, ne zamudimo niti enega bogoslužnega in liturgičnega  obhajanja velikonočnega tridnevja, kot tudi Velike nedelje, in ob teh dveh glavnih prošnjah, za zmago nad sovražnikom v Ukrajini kot tudi za prvi praznik demokracije v SLO, prosimo tudi, da bi zmogli in znali biti tudi mi velikonočni kristjani, tako na veliki petek, pod Jezusovim križem, kot tudi na Veliko nedeljo, z Vstalim in ‘ne v strahu pred Judi za zaprtimi vrati’, pri oznanjevanju in širjenju, ne le veselega sporočila, temveč tudi vnašanja teh vrednot, tega družbenega nauka Cerkve, ki izhaja iz osrčja velikonočnega tridnevja in Velike noči.

Vojna v Ukrajini se je prevesila v zaključni del. Posvetimo Marijinemu Brezmadežnemu Srcu tudi ta zadnji del, ko se bo bila huda in skoncentrirana bitka za del Ukrajine, ki meji na Rusijo:

»Marija Tvojemu Brezmadežnemu Srcu posvetimo ta boj, za ta del vzhodne Ukrajine, kot tudi za tvoje Marijino mesto, ki je že tako mučeno od prvega dne vojne.  Naša Mati, naj se razodene moč in slava Boga po Tvojem Brezmadežnem Srcu. Presveta Trojica, naj se po Marijinem Brezmadežnem Srcu razodene moč in svetost obhajanja velikonočnega tridnevja in Velike nedelje.« Amen.

Sveta Trojica želi, da moč, slavo in zmago obhajanja velikonočnega tridnevja in Velike nedelje, na poseben način zasije med nami, po posvetitvi in življenju iz posvetitve Marijinem Brezmadežnem Srcu.

To je Božja volja, to je volja Svete Trojice, in nobenega drugega, to je veličastna in zmagovita pot prenašanja in realizacije velikonočnega tridnevja in tudi Velike nedelje, ne le v Cerkev in po naših družinah temveč tudi v svet, na družbeno politično dogajanje.

T. S.