Domov » Kratek križev pot za notranje ozdravljenje

Kratek križev pot za notranje ozdravljenje

Uvod

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

-Molimo te, Kristus, in te hvalimo,

-ker si s svojim križem svet odrešil.

Gospod, tvoj križ nas velikokrat prestraši, nam vzbuja nelagodje. Največkrat zato, ker ga ne razumemo, ker se nam upira. Pa čeprav vemo, da se v življenju ne moremo izogniti trpljenju. Je del naše realnosti. In s tem, ko se križa otepamo, si nalagamo tudi nove križe. In zato postaja križ težak.

Sedaj imamo priložnost, da križ objamemo. In da po tvojih ranah, tvojem trpljenju, tvoji preliti krvi, tvojem križu in smrti na njem, ozdravimo. Naj nas ta križev pot vodi iz zasužnjenosti v svobodo, iz skrčenosti v zmago nad bolečino, iz groba v vstajenje.

-Usmili se nas, o Gospod,

-usmili se nas.

 

Prva postaja:

Pilat obsodi Jezusa na smrt

-Molimo te, Kristus, in te hvalimo

-ker si s svojim križem svet odrešil.

Iz prvega Janezovega pisma:

»Pred njim bomo pomirili svoje srce, če nas srce obsoja; saj je Bog večji od našega srca in spoznava vse. Ljubi, če pa nas naše srce ne obsoja, smo z Bogom zaupni in dobimo od njega, kar ga prosimo, ker se držimo njegovih zapovedi in delamo, kar mu je všeč.« (1Jn 3, 20-22)

Gospod, sodbe nas tolikokrat ranijo. Že bežno obsojanje ljudi nas globoko prizadene. Predsodki, stereotipi, govorice, obrekovanje – vse to nas tako zelo tepe. A tudi sami smo udeleženi v tem početju. Odpusti nam, Gospod. Sedaj, Jezus, odpuščam tistemu, ki me sodi, in v duhu prosim odpuščanja človeka, ki sem ga sodil. (kratka tišina)

-Usmili se nas, o Gospod,

-usmili se nas.

Druga postaja:

Jezus vzame križ na svoje rame

-Molimo te, Kristus, in te hvalimo,

-ker si s svojim križem svet odrešil.

Iz svetega evangelija po Marku:

Tedaj je poklical k sebi množico skupaj z učenci in jim rekel: »Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene in zaradi evangelija, ga bo rešil.« (Mr 8, 34-35)

Moj Jezus, strah me je smrti. In strah me je križa. In najtežje mi je takrat, ko me razjeda negotovost. Ko ne vem, kaj me čaka. Oklepam se zemeljskega življenja kot žival, ki se nagonsko bori za svoj obstoj. A prav s tem padem v smrt. Osvobodi me, Jezus, tega strahu pred križem. Sedaj želim objeti svoj križ, sprejeti Tvojo voljo. Moj križ že postaja lažji. (kratka tišina)

-Usmili se nas, o Gospod,

-usmili se nas.

Tretja postaja:

Jezus prvič pod križem pade

Iz svetega evangelija po Marku:

Nastal je velik vihar in valovi so pljuskali v čoln, tako da je bil že poln vode. On pa je bil na krmi in je spal na blazini. Zbudili so ga in mu rekli: »Učitelj, ti ni mar, da smo izgubljeni?«  In vstal je, zapretil vetru in rekel jezeru: »Utihni! Molči!« In veter se je polegel in nastala je globoka tišina. Njim pa je rekel: »Kaj ste strahopetni? Ali še nimate vere?« (Mr 4, 37-40)

Jezus, moja vera je tako zelo šibka. Nisem s srcem sprejel, da si to moj Odrešenik in da si ves čas z menoj. Tako kot tvoje učence tudi mene že najmanjši vetrič prestraši. Tako šibak sem in tako nestanoviten. Vstopi v moje srce, moj Odrešenik, in pomiri vihar, ki me bega. Pomiri moje strahove in pomnoži mojo vero, da bo trdna kot Abrahamova vera. (kratka tišina)

-Usmili se nas, o Gospod,

-usmili se nas.

Četrta postaja:

Jezus sreča svojo mater

-Molimo te, Kristus, in te hvalimo,

-ker si s svojim križem svet odrešil.

Iz svetega evangelija po Mateju:

In nekdo mu je rekel: »Glej, tvoja mati in tvoji bratje stojijo zunaj in bi radi govorili s teboj.« On pa je tistemu, ki mu je to povedal, odgovoril in dejal: »Kdo je moja mati in kdo so moji bratje?« In pokazal je na svoje učence ter rekel: »Glejte, to so moja mati in moji bratje. Kdor koli namreč uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih, ta je moj brat, sestra in mati.« (Mt 12, 47-50)

Jezus, moj Odrešenik, zaradi Božjega kraljestva si tvegal vse, tudi to, da razočaraš tiste, ki si jih ljubil, svojo mater, sorodnike, prijatelje. Poglej, koliko ljudi trpi zaradi razdrtih družin, ranjenih odnosov, zaznamovanosti z zlom. Samo ti lahko ozdraviš to, kar je bolno, združiš, kar je razdeljeno, rešiš, kar je izgubljeno. Ozdravi naše družine. (kratka tišina)

-Usmili se nas, o Gospod,

-usmili se nas.

Peta postaja:

Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi križ

-Molimo te, Kristus, in te hvalimo,

-ker si s svojim križem svet odrešil.

Iz pisma apostola Pavla Galačanom:

»Nosíte bremena drug drugemu in tako boste izpolnili Kristusovo postavo. Kajti če kdo misli, da je kaj, ko ni nič, vara sam sebe. Vsakdo naj presodi svoje ravnanje in tako bo pridržal lastno hvalo zase, ne pa da bi se primerjal z drugim; vsak bo namreč nosil svoje breme.« (Gal 6, 2-5)

Jezus, velikokrat sem bil slep za potrebe drugih, ali pa sem bil premalo ponižen, da bi sprejel ponujeno pomoč. Morda sem se celo hvalil s svojimi bremeni. Odpusti mi, Gospod, in pomagaj mi, da tudi jaz odpustim sam sebi. Šele ko me Ti notranje osvobodiš in me ozdraviš, lahko spoznam, je tvoj jarem prijeten in tvoje breme lahko. Hvala ti, Jezus, ker me sedaj osvobajaš in ozdravljaš, mi daješ svoj počitek. (kratka tišina)

-Usmili se nas, o Gospod,

-usmili se nas.

Šesta postaja:

Veronika s prtom obriše Jezusov obraz

-Molimo te, Kristus, in te hvalimo,

-ker si s svojim križem svet odrešil.

Iz knjige preroka Izaija:

»Kakor so se številni zgražali nad njim, ker je bil njegov obraz tako nečloveško iznakažen in njegova postava ni bila več podobna človeški, tako bo presenetil številne narode, kralji si bodo zatisnili usta pred njim. Tisti, ki jim ni bil oznanjen, bodo videli, tisti, ki niso slišali, bodo razumeli.« (Iz 52, 14-15)

Jezus, moj Odrešenik, še vedno me bolijo rane zaradi norčevanja iz moje telesne hibe, zaradi mojega izgleda, telesne teže… Morda čutim težo vesti, ker sem sam nekoga ranil, se norčeval. Ustvarjen sem po božji podobi, po tebi, moj Odrešenik, kajti po tebi je bilo vse ustvarjeno. Naj lepota tvojega obličja ozdravi vsako rano moje zavrženosti. (kratka tišina)

-Usmili se nas, o Gospod,

-usmili se nas.

Sedma postaja:

Jezus drugič pod križem pade

-Molimo te, Kristus, in te hvalimo,

-ker si s svojim križem svet odrešil.

Iz prvega pisma apostola Petra:

»Zahvaljen bodi Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa! V svojem velikem usmiljenju nas je s tem, da je obudil od mrtvih Jezusa Kristusa, prerodil za živo upanje, za neuničljivo, brezmadežno in nepokvarljivo dediščino. Ta je shranjena v nebesih za vas. Božja moč vas po veri varuje, da boste dosegli zveličanje, ki čaka, da se v poslednjem času razodene.« (1Pt 1, 3-5)

Jezus, kolikokrat sem upal, da ne bom ponavljal istih grehov, istih napak, istih zdrsov. Pa spet padam. Padam v upanju, izgubljam zaupanje. In kar je najhuje, izgubljam potrpljenje s seboj in drugimi. Izgubljam upanje. Vendar si neskončno usmiljen, me vedno znova dvigaš iz padcev ter me blagoslavljaš. Jezus, vate zaupam. (kratka tišina)

-Usmili se nas, o Gospod,

-usmili se nas.

Osma postaja:

Jezus tolaži jeruzalemske žene

-Molimo te, Kristus, in te hvalimo,

-ker si s svojim križem svet odrešil.

Iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom:

»On nas tolaži v vsaki naši stiski, tako da moremo mi tolažiti tiste, ki so v kakršni koli stiski, in sicer s tolažbo, s kakršno nas same tolaži Bog. Kakor namreč Kristusovo trpljenje za nas presega meje, tako po Kristusu prekipeva tudi naša tolažba. Če smo v stiskah, smo v vašo tolažbo in odrešenje. Če nas kaj tolaži, nas tolaži v vašo tolažbo, ki deluje v potrpežljivem prenašanju istega trpljenja, ki ga prenašamo tudi mi.« (1Kor 1, 4-6)

Jezus, v trenutkih stiske sem tolažbo iskal na napačnem mestu. Ne morem se zanesti na ljudi, še manj pa na duhovne prakse, ki obljubljajo samoodrešenje. Danes se jim v tvoji moči odpovedujem in odrekam. Če že moram nad čem jokati, moram jokati nad seboj in nad tistimi, ki vztrajajo v hudobiji do bridkega konca. Priporočam jih, tako kot sebe, tvojemu obilnemu usmiljenju. Usmili se nas in vsega sveta! (kratka tišina)

-Usmili se nas, o Gospod,

-usmili se nas.

Deveta postaja:

Jezus tretjič pod križem pade

-Molimo te, Kristus, in te hvalimo,

-ker si s svojim križem svet odrešil.

Iz pisma apostola Pavla Rimljanom:

»Kajti ko smo bili še slabotni, je Kristus v času, ki je bil za to določen, umrl za brezbožne.  Težkó namreč, da bi kdo umiral za pravičnega: morda bi si kdo še upal umreti za dobrega. Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki. Veliko bolj bomo torej po njem rešeni jeze zdaj, ko smo opravičeni z njegovo krvjo.« (Rim 5, 6-9)

Jezus, kako zelo nas prizadene pomanjkanje ljubezni. Vstopi v trenutke, ko smo bili deležni tega pomanjkanja, ko smo bili zavrženi in se morda tega nismo dobro zavedali. Ti pa si neskončna ljubezen – umrl si za nas in na križ nesel vse naše notranje rane, vse, kar bremeni duha. V svojem obilnem usmiljenju se nas dotakni. Dotakni se naših src in vlij vanje svojo ozdravljajočo ljubezen. (kratka tišina)

-Usmili se nas, o Gospod.

-Usmili se nas.

Deseta postaja:

Jezusa slečejo

Iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom:

»Bežite pred nečistovanjem. Vsak greh, ki ga stori človek, je zunaj telesa; kdor pa nečistuje, greši proti lastnemu telesu. Mar ne veste, da je vaše telo tempelj Svetega Duha, ki je v vas in ki ga imate od Boga? Ne pripadate sebi, saj ste bili odkupljeni za visoko ceno. Zato poveličujte Boga v svojem telesu.« (1Kor 6, 18-20)

Jezus, odvzeli so ti obleko, pred vsem svetom si bil razgaljen, oropan vsega dostojanstva. Zato ti sedaj darujem svojo nečistost. Ti presekaj vsako korenino greha v meni. Izsuši te poganjke greha, ozdravi moje rane in me osvobodi vsake zvezanosti. Želim te slaviti, moj Odrešenik, v čistosti in zvestobi. Zato se danes izročim tvojemu presvetemu Srcu. Usmili se mene, grešnika. (kratka tišina)

-Usmili se nas, o Gospod,

-usmili se nas.

Enajsta postaja:

Jezusa na križ pribijejo

-Molimo te, Kristus, in te hvalimo,

-ker si s svojim križem svet odrešil.

Iz pisma apostola Pavla Kološanom:

»S krstom ste bili namreč pokopani skupaj z njim, v njem ste bili tudi obujeni, po veri v delovanje Boga, ki ga je obudil od mrtvih. Skupaj z njim je oživil tudi vas, ko ste bili mrtvi zaradi prestopkov in zaradi neobrezanosti svojega mesa. Odpustil nam je vse grehe in izbrisal zadolžnico, ki se je s svojimi določbami glasila proti nam. Odstranil jo je iz naše srede in jo pribil na križ. Razorožil je vladarstva in oblasti ter jih javno izpostavil, ko je v njem slavil zmago nad njimi.« (Kol 2, 12-15)

Gospod Jezus, obnovi v meni milost svetega krsta. S tem, ko si se dal pribiti na križ, je bila s tem pribita tudi moja zadolžnica. Pri krstu sem postal Božji otrok, iz krstne vode sem vstal kot novi človek. Po svojem križu iz mene vso kraljevanje zla, vsake posledice okultizma, prekletstev in urokov. Tvoja je namreč vsa oblast nad hudimi duhovi. Edino ti si Gospod. (kratka tišina)

-Usmili se nas, o Gospod,

-usmili se nas.

Dvanajsta postaja:

Jezus umre na križu

-Molimo te, Kristus, in te hvalimo,

-ker si s svojim križem svet odrešil.

Iz pisma apostola Pavla Rimljanom:

»Če smo namreč z njim zraščeni v podobnosti njegove smrti, bomo tudi v podobnosti njegovega vstajenja. Vemo, da je bil naš stari človek križan z njim vred, da bi bilo telo greha uničeno in da bi mi več ne hlapčevali grehu. Kajti kdor je umrl, je opravičen greha. Če pa smo s Kristusom umrli, verujemo, da bomo z njim tudi živeli, saj vemo, da Kristus, potem ko je bil obujen od mrtvih, več ne umre; smrt nad njim nima več oblasti.« (Rim 6, 5-9)

Jezus, še vedno me preganja strah pred smrtjo. Pred lastno, pred smrtjo svojih dragih. Morda me muči žalost zaradi prezgodnje in nenadne smrti družinskega člana. Osvobodi me, Jezus, strahu pred smrtjo, ozdravi rane in travme zaradi prezgodnje smrti mojih dragih. Pomagaj mi, da bom tudi sam dočakal zadnjo uro zemeljskega življenja pripravljen in okrepljen s svetimi zakramenti. (kratka tišina)

-Usmili se nas, o Gospod,

-usmili se nas.

Trinajsta postaja:

Jezusa snamejo s križa

-Molimo te, Kristus, in te hvalimo,

-ker si s svojim križem svet odrešil.

Iz pisma Hebrejcem:

»Uprimo oči v Jezusa, začetnika in dopolnitelja vere. On je zaradi veselja, ki ga je čakalo, pretrpel križ, preziral sramoto in sédel na desnico Božjega prestola. Pomislite vendar nanj, ki je od grešnikov pretrpel tolikšno nasprotovanje, da se v svojih dušah ne boste utrudili in omagali.« (Heb 12, 2-3)

Jezus, utrujen sem od križev, ki jih doživljam v življenju. Čutim, da mi moči pojenjajo. Izgubil sem pred seboj cilj. Morda sem bil prevečkrat razočaran, da bi še upal. Sedaj me samo ti še lahko dvigneš. Zame si šel na križ, po tvojih ranah sem ozdravljen. Sedaj nimam več česa izgubiti, lahko se zanesem le še na Božje obljube. Obnovi me in me dvigni, moj Zveličar. (kratka tišina)

-Usmili se nas, o Gospod,

-usmili se nas.

Štirinajsta postaja:

Jezusa položijo v grob

-Molimo te, Kristus, in te hvalimo,

-ker si s svojim križem svet odrešil.

Iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom:

»Ko pa si bo to, kar je propadljivo, obleklo nepropadljivost, in to, kar je umrljivo, obleklo neumrljivost, tedaj se bo izpolnila beseda, ki je zapisana: Smrt je použita v zmagi. Smrt, kje je tvoja zmaga? Smrt, kje je tvoje želo? Želo smrti je greh, moč greha pa je postava. Hvala torej Bogu, ki nam daje zmago po našem Gospodu Jezusu Kristusu.« (1Kor 15, 54-57)

Jezus, sedaj vem, da se moje življenje ne konča z zemeljsko smrtjo. Sedaj vem, da je ta svet samo prehod, romanje v večno domovino. Obljubil si, da bomo na tem svetu sicer imeli stisko, vendar si svet premagal. Verujem, da sem zaradi tvoje žrtve osvobojen in ozdravljen. Sedaj te želim postaviti za svojega edinega Odrešenika in Gospoda. Bodi v središču mojega življenja. (kratka tišina)

-Usmili se nas, o Gospod,

-usmili se nas.

Zaključek:

Jezus, tvoj križ je za nas vse postal drevo življenja. Zato sedaj obnavljamo obljube, izhajajoče iz zakramenta svetega krsta. Odpovedujemo se hudiču, vsem njegovim delom, njegovemu napuhu, odpovedujemo se grehu, da bi mogli živeti v svobodi božjih otrok, odpovedujemo se zapeljivosti zla, da bi nam ne gospodoval greh. In verujemo vate, troedini Bog, Oče, Sin in Sveti Duh. Vsak od nas ti danes izroča svoje življenje.

Oče naš. Zdrava Marija. Slava Očetu…

(lahko dodamo tudi molitev v spravo za bogokletje: Bog bodi hvaljen…)

Z ljubljenim Sinom nas blagoslovi Devica Marija. Amen.