"Neprenehoma molíte. V vsem se zahvaljujte:

Prošnje za molitev, zahvale in pričevanja pošljite na [email protected].

RSS Dnevna Božja beseda
  • Ponedeljek, 29. 5. 2023: ponedeljek 8. tedna med letom
    Svetopisemska berila za ta dan: Berilo: Sir 17,24-29 Psalm: Ps 32,1-2.5.6.7 Evangelij: Mr 10,17-27 Vrstica iz evangelija: »Dobri učitelj, kaj naj storim, da bom deležen večnega življenja?« (Mr 10,17b) Berilo (Sir 17,24-29) Bog dovoljuje skesanim vrnitev, spodbuja tiste, ki izgubljajo zaupanje. Spreobrni se h Gospodu in pusti grehe, milo prosi pred njim in nehaj ga žaliti! Vrni se […]
 

Molitev na splošno

Prošnja za molitev

Zahvale in pričevanja

Dogodki