"Neprenehoma molíte. V vsem se zahvaljujte:

Prošnje za molitev, zahvale in pričevanja pošljite na [email protected]

RSS Dnevna Božja beseda
  • Ponedeljek, 20. 3. 2023: ponedeljek 4. postnega tedna
    Svetopisemska berila za ta dan: Berilo: Iz 65,17-21 Psalm: Ps 30,2.4.5-6.11-13 Evangelij: Jn 4,43-54 Vrstica iz evangelija: »Pojdi, tvoj sin živi.« Mož je verjel besedi, ki mu jo je rekel Jezus, in je odšel« (Jn 4,50) Berilo (Iz 65,17-21) To govori Gospod: Glej, ustvarim novo nebo in novo zemljo, o prejšnjem ne bo spomina in ne pride […]
 

Molitev na splošno

Prošnja za molitev

Zahvale in pričevanja

Dogodki