"Neprenehoma molíte. V vsem se zahvaljujte:

Prošnje za molitev, zahvale in pričevanja pošljite na [email protected]

RSS Dnevna Božja beseda
  • Nedelja, 28. 11. 2021: 1. adventna nedelja - C
    Svetopisemska berila za ta dan: 1. berilo: Jer 33,14-16 Psalm: Ps 25,4-5.8-9.10.14 2. berilo: 1 Tes 3,12-4,2 Evangelij: Lk 21,25-28.34-36 Vrstica iz evangelija: »Ko se bo to začelo dogajati, se vzravnajte in vzdignite glave, kajti vaša odkupitev se približuje.« (Lk 21,28) 1. berilo (Jer 33,14-16) Glej, pridejo dnevi, govorí Gospod, ko izpolnim obljubo, ki sem […]

Molitev na splošno

Prošnja za molitev

Nujen poziv

Marina, ki vodi molitveno občestvo, je poslala naslednji poziv: Predrage...

Odpri

Zahvale in pričevanja

Dogodki