"Neprenehoma molíte. V vsem se zahvaljujte:

Prošnje za molitev, zahvale in pričevanja pošljite na [email protected]

RSS Dnevna Božja beseda
  • Nedelja, 2. 10. 2022: 27. nedelja med letom
    Svetopisemska berila za ta dan: 1. berilo: Hab 1,2-3;2,2-4 Psalm: Ps 95,1-2.6-7.8-9 2. berilo: 2 Tim 1,6-8.13-14 Evangelij: Lk 17,5-10 Vrstica iz evangelija: »Apostoli so rekli Gospodu: 'Pomnôži nam vero!'« (Lk 17,5) 1. berilo (Hab 1,2-3;2,2-4) Doklej, Gospod, bom klical na pomoč in ne boš poslušal, vpil k tebi zaradi nasilja in ne boš pomagal? […]
 

Molitev na splošno

Prošnja za molitev

Zahvale in pričevanja

Dogodki