"Neprenehoma molíte. V vsem se zahvaljujte:

Prošnje za molitev, zahvale in pričevanja pošljite na [email protected].

RSS Dnevna Božja beseda
  • Sreda, 12. 6. 2024: sreda 10. tedna med letom
    Svetopisemska berila za ta dan: Berilo: 1 Kr 18,20-39 Psalm: Ps 16,1-2.4.5.8.11 Evangelij: Mt 5,17-19 Vrstica iz evangelija: »Kdor pa jih bo (zapovedi) spolnjeval in učil, bo imenovan velik v nebeškem kraljestvu« (Mt 5,19b). Berilo (1 Kr 18,20-39) Kralj Ahab je sklical vse Izraelove sinove in zbral preroke na gori Karmel. Tedaj je stopil Elija […]