Domov » V nedeljo, 24. oktobra, na Krki maša s posvetitvijo Marijinemu Brezmadežnemu Srcu, podeljen bo tudi karmelski škapulir

V nedeljo, 24. oktobra, na Krki maša s posvetitvijo Marijinemu Brezmadežnemu Srcu, podeljen bo tudi karmelski škapulir

V nedeljo, 24. 10. 2021, bo na Krki ob 16. uri sveta maša in posvetitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu.

Sveto mašo bo daroval p. Peter Vrabec. Podelil nam bo tudi karmelski škapulir. Za tiste, ki ste že posvečeni, bo to priložnost za obnovitev posvetitve.

Nosi na svojih prsih sveti karmelski škapulir. Le malo je pobožnosti — in obstaja mnogo dobrih marijanskih pobožnosti —, ki bi bile tako zakoreninjene med verniki in bi prejele toliko papeških blagoslovov.

Priprava na posvetitev naj bo molitev rožnega venca ob premišljevanju skrivnosti in prebiranje prispevka v priponki: Sv. Ludvik M. Grignion de Montfort

POTREBNOST MARIJINEGA ČEŠČENJA ZLASTI V POSLEDNJEM ČASU

Tisti, ki se boste posvetili prvič, se boste vpisali v seznam, ki ga bomo posredovali sestram karmeličankam.

Kdor je že posvečen, bo obnovil posvetitev in prav tako lahko prejme škapulir, svetinjico in zgibanko.

Ob izhodu bo košarica za dar za sestre karmeličanke, ki nam bodo vse to pripravile.

Na koncu bo tudi blagoslov soli, vode in olivnega olja.

KARMELSKA MATI BOŽJA (16. JULIJA) : ŠKAPULIR ZA ZAŠČITO

Praznik kristjane spodbuja k hvaležnosti za Božje dobrote, dosežene po Marijini priprošnji. Karmeličani so se radi zatekali v Marijino varstvo, iz tega reda pa izhaja tudi cela vrsta znanih svetnikov in svetnic.

Karmelska Mati Božja je starodavni naslov bl. Device Marije po gori Karmel v Palestini. V 12. stoletju so se na tem svetem kraju zbirali puščavniki, ki so še posebej častili božjo Mati. Navdihnil jih je prerok Elija, ki je na tej gori izpričal, da je Bog Izraelov pravi Bog. Karmeličani so se s Karmela kmalu preselili v Evropo, ker je Sveta dežela prišla pod turško muslimansko oblast. Skozi zgodovino se je karmeličanski red lepo razcvetal, tako da je Cerkev z njegove strani dobila številne znane svetnike in svetnice, kot npr. sv. Janez od Križa, cerkveno učiteljico sv. Terezijo Velikosv. Terezijo Deteta Jezusa …

Karmeličani nosijo tako imenovani škapulir kot simbol Marijinega varstva. 16. julija 1251 se je namreč bl. Devica Marija Karmelska s škapulirjem v roki prikazala sv. Simonu Stocku, šestemu vrhovnemu predstojniku karmelskega reda, rekoč: »Kdor (pobožno) umre, oblečen v to oblačilo, bo zveličan.« Tedaj je nastala karmelska škapulirska bratovščina. Pozneje so na ta dan uvedli praznik Karmelske Matere Božje, ki ga obhajamo danes.

Laiki so se redovnikom v nošnji škapulirja in v določenih pobožnostih ter v prizadevanju za poglobljeno krščansko življenje gotovo pridružili vsaj že v 14. stoletju, da bi uživali vsestransko zaščitno Matere Božje.

Kaj je škapulir?

Škapulir je pri redovnikih del redovnega oblačila. To sta dva kvadratna kosa blaga, okrašena s podobo karmelske Matere Božje, med seboj povezana s trakovoma, tako da en kos visi na prsih, drugi pa na hrbtu – nameščena sta pod obleko. Škapulir ni amulet, ampak je zunanje znamenje, ki nosilca opominja na posvetitev Mariji, da si v skušnjavah in težavah prizadeva za svetost življenja.

Praktična določila v zvezi s sprejemom in nošenjem škapulirja

Nekaterim je znamenje škapulirja znano in domače, za tiste, ki bi želeli ta zakramental na novo sprejeti, objavljamo nekaj praktičnih določil.

Škapulir je znamenje posebnega Marijinega varstva, ki je bil dan karmelskemu redu in vsem, ki se temu redu želijo pridružiti z duhovnimi vezmi. Predstavljata ga dva koščka rjavega blaga, med seboj povezana z vrvico. Škapulir je v svojem bistvu habit oz. redovna obleka. Kdor ga sprejme, je pridružen karmelskemu redu, ki se je v blagor Cerkve posvetil Marijini službi in je s tem deležen vseh duhovnih dobrin tega reda. Znamenje škapulirja v spomin živo kliče dve resnici: na eni strani stalno varstvo preblažene Device – tako na naši življenjski poti, kakor pri prehodu v večnost –, na drugi stani pa zavest, da se češčenje Device Marije ne sme omejevati le na molitve njej v čast v raznih življenjskih okoliščinah, marveč mora postati habitus oz. stalna naravnanost osebnega krščanskega življenja, ki ima svojo podlago v pogostnem prejemanju zakramentov in izvrševanju duhovnih in telesnih del usmiljenja. Škapulir je torej znamenje zaveze in povezanosti Božje Matere z verniki.

Škapulir blagoslovi in nadene duhovnik ali škof. Za blagoslovitev in podelitev se uporabi karmelski škapulir v njegovi tradicionalni obliki. Kasneje se ga lahko nadomesti s svetinjico.

Kdor nosi škapulir, je dolžan živeti po evangeliju, prejemati zakramente in prav posebno častiti Marijo. To naj se kaže vsaj v tem, da vsak dan zmoli tri zdravamarije. Ob sobotah se priporoča molitev Pozdravljena Kraljica (Salve Regina), kakor je navada v karmelu.

Škapulir sprejmemo po rokah duhovnika oz. škofa samo enkrat. Če se ta raztrga, pri karmeličankah lahko dobite novega, ki je že blagoslovljen in ni potrebe, da ga duhovnik ponovno nadene. Ob sprejemu se vpišete v posebno knjigo in postanete člani karmelske bratovščine.

Karmelski škapulir nikakor ni čarobno (magično) sredstvo ali samodejno zagotovilo zveličanja, ki daje spregled od zahtev krščanskega življenja. Nasprotno: ponazarja dolžnost, da hodimo za Jezusom po zgledu Marije, ki je popoln vzor Kristusovega učenca. Marija nas uči odprtosti za Boga in njegovo voljo, poslušati in premišljevati Božjo besedo (prim. Lk 2,19Lk 10,39) ter vanjo verovati vse do nespameti križa (prim. Jn 19,25). Uči nas nenehno moliti in odkrivati Boga v vseh okoliščinah našega življenja, biti blizu ljudem v njihovih skrbeh in z njimi čutiti. Škapulir je ne nazadnje znamenje vere v večno življenje z Bogom, kar upamo doseči v Marijinem varstvu in po njeni priprošnji – kar izraža daljša oblika molitve ob podelitvi škapulirja, ki se glasi:

Sprejmi ta škapulir s katerim vstopaš v bratovščino družine blažene Device Marije s Karmelske gore. V zaupanju v prehitevajočo ljubezen tako velike Matere se posveti prijateljevanju z njo in jo posnemaj. Nosi to znamenje kot spomin na Marijino navzočnost pri vsakdanjem prizadevanju, da bi notranje oblekel Jezusa Kristusa in ga v sebi razodeval živega, v dobro Cerkve in vsega človeštva ter v slavo presvete Trojice.

http://karmel-mirnapec.rkc.si/index.php/content/display/34/skapulir-karmel/20

cid:image002.jpg@01D76EAF.A0AE7940

POT DO KRKE:

Izvoz iz avtoceste je Ivančna gorica, naprej skozi Muljavo do odcepa za Krko na desni strani.

Cerkev je v središču Krke.

Oznake: