Domov » Binkoštna 50 dnevnica –  2. teden – od 25. do 1. maja – od vstajenja do polnosti velikonočnega praznovanja

Binkoštna 50 dnevnica –  2. teden – od 25. do 1. maja – od vstajenja do polnosti velikonočnega praznovanja

cilj 50 dnevnice: da bi srečali Vstalega/razlitje Svetega Duha na Binkošti

geslo 2. tedna: rojevanje na novo

Uvodna beseda:

Živimo osrednji, najpomembnejši in najmočnejši del liturgičnega leta.

Vstali se ne želi razodeti le materi Mariji, ženam, učencem in mnogim drugim pričam, temveč čaka, išče tudi nas.

In ta, prvi del binkoštne 50 dnevnice je namenjen, da bi mu v molitvi, na samem, za zaprtimi vrati, ob Svetem pismu, in odlomkih o njegovem vstajenju in prikazovanjih, dali tudi mi priložnost, da se nam razodene.

 

Potrebo je po tem hrepeneti, kajti Kristus ve, da bomo potem povsem drugačni kristjani, in ve, da potrebuje današnji čas in svet velikonočnih Kristjanov. Pri tem se ne smemo ukvarjati, kako se bo to zgodilo, temveč le zvesto, ponižno in preprosto opravljati osebno molitev. Kristjan, mora dan danes živeti iz osebnega odnosa s Kristusom, in pot 50 binkoštne dnevnice je prav gotovo v tem, da pridemo do tega cilja in ga še poglobimo.

 

Kako bomo živeli darove ali poklicanost? Kako bomo razlikovali in razločevali duhove? Kako se bomo odločali za magis (za še več)? Kako bomo živeli krščanski način življenja, ki je predvsem odločanje, na podlagi premišljevanja ob Božji besedi in osebnega pogovora s Vstalim, če pa ne živimo osebnega odnosa s Kristusom in ne damo priložnosti, da se nam osebno razodene!

 

Tudi v letošnji binkoštni 50 dnevnici bomo sledili sv. Ignacija, duhovnega očeta papeža Frančiška, kajti poteka leto sv. Ignacija. In vsak vernik, redovnik ali duhovnik, tudi iz drugih duhovnosti se lahko pri njem naučimo, temeljnih duhovnih pojmov in vsebin, ker so podane izredno sistematično ter povezane z izredno božjo pedagogiko.

 

Zato izkoristimo tudi letošnjo binkoštno 50 dnevnico, da nadaljujemo po sledi, ki smo jo pričeli lansko leto. Mati modrosti, pot napredka v duhovnem življenju, vedno prihaja iz  ponavljanja, že slišanega, že prebranega; tako se oblikujejo in utrjujejo krepostni in sveti možje in žene.

 

Vedno pa zaključimo, tako nas uči sv. Ignacij, vsako molitev s pogovorom z Gospodom, Marijo, Očetom ali Svetim Duhom. Po koncu vsake molitve opravimo, tudi kratko refleksijo, kaj se je dogajalo v molitvi, kje sem bil najbolj nagovorjen, zelo se priporoča tudi pisanje refleksije, ki nam pomaga, posebno pri tedenski.

 

 

PONEDELJEK, 25. april, sv. Marko, evangelist

 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

 

 1. UVODNA molitev:

 

Mati poveličanega Gospoda, prosim Te, da bi srečal tvojega Vstalega Sina!

 

 1. DUHOVNA misel:

 

Tistim, ki ljubijo Boga vse pripomore k dobremu, tudi nesreče, poškodbe, krivice, podtikanja, laži, sodni procesi, neuspehi. Jezus pravi: Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umrje ne obrodi sadu. Če pa pade in umrje obrodi obilo sadu. Nikodemu pravi: «Ako se kdo znova ne rodi, ne more videti Božjega kraljestva«. Na drugem mestu v Evangeliju pravi: «Lažje gre kamela skozi šivankino uho, kakor bogatin v nebeško kraljestvo«. In učenci so se potem čudili: «Kdo se more rešiti? Jezus pa jim odgovori: «Pri Bogu je vse mogoče.« Spremljali bomo pričevanja iz življenja sv. Ignacija. Bil je iz plemiške družine, oče trgovec, on pa se je predajal posvetnim željam, vse dokler ga ne zadene poraz, nesreča, poškodba in ranjenost, ki ga priveže na bolniško posteljo. To je bila njegova pot rojstva za nebeško kraljestvo; to je bila njegova pot pšeničnega zrna; to je bila njegova pot skozi šivankino uho – vhod v Jeruzalem – v svetništvo. Marija na Kureščku nas nagovori: «Vrnite se k duhovnost sv. Frančiška in v strogost sv. Ignacija in drugih svetnikov in svetnic. sv. Ignacij … prosi za nas!

 

 1. PREMIŠLJEVANJE Božje besede za vsak dan: (iz dnevnih odlomkov)

 

» … Jezus mu je odgovoril: »Resnično, resnično, povem ti: Ako se kdo znova ne rodi, ne more videti Božjega kraljestva.« Nikodem mu reče: »Kako se more človek roditi, ko je star? Mar more v drugič iti v telo svoje matere in se roditi?« Jezus odgovori: »Resnično, resnično, povem ti, ako se kdo ne rodi iz vode in Duha, ne more priti v Božje kraljestvo. Kar je rojeno iz mesa, je meso, kar pa je rojeno iz Duha, je duh.  … .« (Jn 3,1-8)

 

 1. OSREDNJA molitev in molitev tedna:

 

Očiščujoči ogenj … usmili se nas!

Goreča ljubezen … usmili se nas!

Pridi Sveti Duh, pridi po Brezmadežnem Srcu tvoje presvete neveste!

Kri in voda, ki si svoj čas privrela iz Jezusovega srca kot studenec usmiljenja za nas, Vate zaupam!

Sveti nadangel Mihael … s svojo lučjo nas razsvetli!

Sveti nadangel Mihel … s svojimi krili nas varuj!

Sveti nadangel Mihael … s svojim mečem nas brani in reši! Amen!

 

Jožef, najmodrejši … hvalimo, Te, slavimo Te, častimo Te!

Jožef, najsrčnejši … hvalimo, Te, slavimo Te, častimo Te!

Jožef, najpokornejši … hvalimo, Te, slavimo Te, častimo Te!

 

 1. Marko, evangelist … prosi za nas!

 

Nebeški Oče, po rokah rednika Tvojega sina, sv. Jožefa delavca, Ti darujemo trpljenje in kri SLO mučencev in mučenk, v hvaležnost za SLO!

 

Pričevanje v čast sv. Jožefa, starodavnega zavetnika SLO dežel:

 

V preteklih letih smo v SLO prvikrat doživeli, da so vlado skupaj sestavljale tako leve kot desne stranke. Po dolgem času pa smo odšli ponovno na redne in ne na predčasne volitve. Slavimo in častimo te sv. Jožef!

 

 1. PRIČEVANJE iz življenja sv. Ignacija:

 

Do svojega šestindvajsetega leta je bil predan nečimrnostim sveta in ga je posebej veselilo urjenje z orožjem v veliki prazni želji, da bi se proslavil. Zgodilo se je, da je bil v neki trdnjavi, ki so jo obkolili Francozi. Vsi so bili mnenja, naj se predajo, če jim seveda obljubijo življenje, saj jim je bilo jasno, da se ne morejo braniti. On pa je navedel poveljniku toliko razlogov, da ga je kljub vsemu prepričal, naj se branijo … . Prišel je dan, ko so pričakovali napad, in spovedal se je pri enem svojih bojnih tovarišev. Ko je obstreljevanje že dalj časa trajalo, ga je zadela topovska krogla v nogo in mu jo popolnoma zlomila. ( št. 1).

 

 1. Zaključna molitev – dnevna liturgična – sinodalni duh – hodimo skupaj – v povezanosti z vso Cerkvijo:

 

O Bog,
svetemu evangelistu Marku si podelil milost,
da je oznanjal Kristusovo veselo oznanilo.
Naj tako napredujemo v spoznanju evangelija,
da bomo zvesto posnemali Kristusa, tvojega Sina,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

 

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu … . Amen.

 

TOREK 26. april, Marija, Mati dobrega sveta

 

 1. UVODNA molitev:

 

Mati poveličanega Gospoda, prosim Te, da bi srečal tvojega Vstalega Sina!

 

 1. DUHOVNA misel:

 

V današnjem odlomku Božje besede nam Kristus odkrije veliko skrivnost: «Potrebno se vam je ponovno roditi!« In to ni povedal komurkoli, temveč Nikodemu, ki je bil član judovskega zbora, človek, ki je imel večjo veljavo, svetno in versko moč, poznanstva, bil je človek omike in znanja, tako svetnega kot religioznega. In naš Ignacij (Romar) se je znašel na mestu, kjer se bo začelo njegovo rojevanje na novo – na bolniški postelji –  ranjen, hudo poškodovan; in ne vemo ali bo preživel ali ne, poškodba je bila huda in resna. A tu nam, tako Vstali Gospod kot tudi pričevanje iz življenja sv. Ignacija odkrijejo naslednjo veliko skrivnost duhovnega življenja: »Veter veje, kjer hoče, in njegov glas slišiš, pa ne veš, od kod prihaja in kam gre; tako je z vsakim, ki je rojen iz Duha.« In Gospodar življenja izbere Ignacija za apostola in ga čudežno ohrani pri življenju. Bog izbere kogar hoče; Gospod daje darove in milosti komur in kolikor hoče. In Gospod se posluži, tudi v tem primeru, tako kot v puščavi ob pomnožitvi, s tem kar je bilo pri roki: «Ignaciju so dali torej življenje Kristusovo in neko življenje svetnikov v domačem jeziku«. sv. Ignacij prosi za nas!

 

 1. PREMIŠLJEVANJE Božje besede za vsak dan: (iz dnevnih odlomkov)

 

» … Tisti čas je rekel Jezus Nikodemu: »Resnično, resnično, povem ti: Treba vam je, da se rodite znova. Veter veje, kjer hoče, in njegov glas slišiš, pa ne veš, od kod prihaja in kam gre; tako je z vsakim, ki je rojen iz Duha.« Nikodem mu je odgovoril: »Kako se more to zgoditi?« … . » (Jn 3,7-15)

 

 1. OSREDNJA molitev in molitev tedna:

 

Duh ljubezni in resnice … usmili se nas!

Duhovno maziljenje … usmili se nas!

Pridi Sveti Duh, pridi po Brezmadežnem Srcu tvoje presvete neveste!

Kri in voda, ki si svoj čas privrela iz Jezusovega srca kot studenec usmiljenja za nas, Vate zaupam.

Sveti nadangel Mihael … s svojo lučjo nas razsvetli!

Sveti nadangel Mihel … s svojimi krili nas varuj!

Sveti nadangel Mihael … s svojim mečem nas brani in reši! Amen!

 

Jožef, ogledalo potrpežljivosti … hvalimo, Te, slavimo Te, častimo Te!

Jožef, ljubitelj uboštva … hvalimo, Te, slavimo Te, častimo Te!

Jožef, zgled delavcev … hvalimo, Te, slavimo Te, častimo Te!

 

Marija, Mati dobrega sveta … prosi za nas!

 

Nebeški Oče, po rokah rednika Tvojega sina, sv. Jožefa delavca, Ti darujemo trpljenje in kri SLO mučencev in mučenk, v hvaležnost za SLO!

 

Pričevanje v čast sv. Jožefa, starodavnega zavetnika SLO dežel:

V času ene največjih preizkušenj SLO naroda je SLO vlada, levih in desnih, predsedovala Svetu EU, ki ga je odmevno in uspešno vodila ter nas tako verodostojno in z dodano vrednostjo zastopala na mednarodnem parketu.  Slavimo in častimo te sv. Jožef!

 

 

 1. PRIČEVANJE iz življenja sv. Ignacija:

 

Počutil se je zelo slabo, zato so iz mnogih krajev poklicali vse vrste zdravnikov in ranocelnikov. (št. 2) … Ko je prišel dan sv. Janeza, so imeli zdravniki le še prav malo upanja v njegovo ozdravljenje, zato so mu svetovali, naj se spove. Prejel je torej zakramente. Na dan pred sv. Petrom in Pavlom so zdravniki rekli, da se lahko šteje že za mrtvega, če mu do polnoči ne odleže. Imenovani bolnik je gojil pobožnost do sv. Petra in tako je naš Gospod hotel, da se je prav tisto noč njegovo počutje izboljšalo. Izboljšanje je tako napredovalo, da so nekaj dni zatem menili, da je že izven smrtne nevarnosti. (št. 3) … Ker je bil zelo vdan branju posvetnih in izmišljenih knjig, ki se navadno imenujejo viteški romani, in ker se je dobro počutil, je prosil, da bi mu dali kak roman, da bi mu čas hitreje mineval. … Dali so mu torej življenje Kristusovo in neko življenje svetnikov v domačem jeziku. (št. 5)

 

 1. Zaključna molitev – dnevna liturgična – sinodalni duh – hodimo skupaj – v povezanosti z vso Cerkvijo:

 

Vsemogočni Bog,
pomagaj nam, da bomo povsod izpričevali
moč vstalega Kristusa.
Njegovo vstajenje je poroštvo našega vstajenja,
naj ga v vsej slavi dosežemo.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.

 

V imenu Očeta … . Amen.

 

SREDA 27. april, Cita, dekla, devica

 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

 

 1. UVODNA molitev:

 

Mati poveličanega Gospoda, prosim Te, da bi srečal tvojega Vstalega Sina!

 

 1. DUHOVNA misel:

Poglejmo, danes v Božji besedi, kako reši učence iz ujetništva sredi noči, sredi Jeruzalema, sredi najbolj utrjene in zastražene trdnjave, katere srčika so bili tudi zapori. Tako se na bolniški postelji dogodi, tudi našemu junaku Ignaciju (Romarju). Gospod ga reši iz prosto tekočih misli, ki so bile enkrat posvetne, ki so iskale polno časti in slave ter svetnih užitkov – pregrešne – ; ter drugič pobožne, duhovne, iz zgledov našega Gospoda in njegovih svetnikov. Vstali Gospod apostole reši iz brezupnega položaja, tako tudi Ignacija iz prosto tekočih misli, nad katerimi se končno ustavi, jih reflektira (’čekira’) in končno spozna, gromozansko razliko med njimi: ene so hudičeve, druge so božje! Sad, ki še do danes odmeva v Cerkvi! Koliko ljudi bi dan danes moralo to slišati: ne prihaja vse ’kar prihaja od zgoraj’ od Boga! To je ena največjih prevar na področju religije in duhovnosti! A Vstali Gospod, spotoma po Ignaciju naredi, ne da bi se ta zavedel, temelj nove duhovnosti Cerkve, ki bo zelo preganjana, a zelo rodovitna! Tako se tudi učenci, kar naenkrat ponovno pojavijo na Jeruzalemskih trgih, v templju in po shodnicah, kjer začno, po priprtju spet oznanjati »vse besede življenja«. Bog rešuje enega tako drugega tako, pomembno mu je dati priložnost.  Sv. apostoli … prosite za nas! sv. Ignacij prosi za nas!

 

 1. PREMIŠLJEVANJE Božje besede za vsak dan: (iz dnevnih odlomkov)

 

»Tiste dni je vstal veliki duhovnik in vsi, ki so bili z njim, bila je to ločina saducejev, in so bili polni zavisti; prijeli so apostole ter jih vrgli v mestno ječo. Gospodov angel pa je ponoči odprl vrata ječe, jih peljal ven in rekel: »Pojdite, stopite v tempelj in govorite ljudstvu vse besede tega življenja!« Ko so to slišali, so ob jutranjem svitu stopili v tempelj in učili. … .« (Apd 5,17-26)

 

 1. OSREDNJA molitev in molitev tedna:

 

Sveti Duh, Duh modrosti in umnosti … usmili se nas!
Sveti Duh, Duh sveta in moči … usmili se nas!

Pridi Sveti Duh, pridi po Brezmadežnem Srcu tvoje presvete neveste!

Kri in voda, ki si svoj čas privrela iz Jezusovega srca kot studenec usmiljenja za nas, Vate zaupam.

Sveti nadangel Mihael … s svojo lučjo nas razsvetli!

Sveti nadangel Mihel … s svojimi krili nas varuj!

Sveti nadangel Mihael … s svojim mečem nas brani in reši!

 

Jožef, kras domačega življenja … hvalimo, Te, slavimo Te, častimo Te!

Jožef, varuh Devic … hvalimo, Te, slavimo Te, častimo Te!

Jožef, kras domačega življenja … hvalimo, Te, slavimo Te, častimo Te!

 

 

Cita, dekla, devica … prosi za nas!

Nebeški Oče, po rokah rednika Tvojega sina, sv. Jožefa delavca, Ti darujemo trpljenje in kri SLO mučencev in mučenk, v hvaležnost za SLO!

 

Pričevanje v čast sv. Jožefa, starodavnega zavetnika SLO dežel:

V času korona krize so bile v SLO redni petkovi protesti. Čeprav je bila vlada, posebno priključene leve stranke izredno napadene je edinost med njimi vzdržala, trdno in stabilno, kljub visečemu parlamentu,  popolnemu uporu glavnih medijev kot tudi ulice. Slavimo in častimo te sv. Jožef!

 

 1. PRIČEVANJE iz življenja sv. Ignacija:

 

Ker je bral življenje našega Gospoda in svetnikov, se je zamislil in razglabljal sam pri sebi: »Kaj bi bilo, če bi delal jaz, kar je delal sv. Frančišek, ali to, kar je delal sv. Dominik?« (št. 7) Vmes so prišle kake druge stvari, pa spet posvetne misli, omenjene zgoraj, in tudi v njih se je mudil še in še. (št. 7) … Menjavanje tako različnih misli je trajalo zelo dolgo časa.  … dokler ni zaradi utrujenosti prenehal in usmeril svojo pozornost k drugim stvarem. (št. 7) … Bila pa je ta razlika: kadar je premišljeval o posvetnih stvareh, je pri tem zelo užival. A ko je potem zaradi utrujenosti odnehal, se je počutil suhega in nezadovoljnega. (št. 8) …Toda ni se menil za to in se tudi ni ustavil, da bi to razliko pretehtal, dokler se mu niso nekoč oči polagoma odprle in se mu je začela razlika zdeti čudna. …  in ker je izkustveno doživel, da so ga ene misli puščale žalostnega, druge pa veselega, je polagoma prišel do tega, da je spoznal razliko duhov, ki sta nanj delovala, namreč hudičevega in božjega. (št. 8)

 

 1. ZAKLJUČNA molitev:

 

Nebeški Oče,
velikonočne skrivnosti v nas vsako leto
obnavljajo prvotno dostojanstvo
in nam utrjujejo upanje na vstajenje.
Pomagaj nam, da bomo uresničevali v ljubezni,
kar obhajamo v veri.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

 

Slava Očetu in Sinu in Svetem Duhu … . Amen.

 

 

ČETRTEK, 28. april, Peter Chanel, duhovnik in mučenec  

 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

 

 1. UVODNA molitev:

 

Mati poveličanega Gospoda, prosim Te, da bi srečal tvojega Vstalega Sina!

 

 1. DUHOVNA misel:

 

Učenci jasno, v današnji Božji besedi oznanijo, tako verski kot tudi svetni oblasti, da je potrebno Boga poslušati in ubogati bolj kot ljudi. Ignacij pa začne svojo duhovno pot s prečuto nočjo pri Mariji, kjer zamenja svoje dosedanje viteško orožje s Kristusovimi. Kot sv. Frančišek očetu, Ignacij  pri Mariji na Monteseratu pusti vsa svoja oblačila in si nadene spokorna.  Apostoli so že preoblečeni v novega človeka – tudi duhovno – , Ignacij se šele podaja na to novo pot. Kristus nas po sv. Ignaciju kliče za magis, kar je večja božja slava in čast, in ne za povprečje, za pasivnost in prilagajanje svetu in njegovim željam. Pri prepoznavanju te poti nam pokaže sv. Ignacij, da se je moral tudi on učiti razlikovati med mislimi, ki so mu prihajale. Niso vse misli, ki nam prihajajo na pamet in v srce Božje! Ene so hudičeve, druge so človeške in tretje so Božje, tako jih definira Ignacij v Duhovnih vajah! Med temi moramo prepoznati Božje, glede vsake stvari, vsakega posla, vsakega odnosa, če se resnično želimo iti Kristusovega učenca. Drugače plavamo s tokom, kot mrtve ribe; žive pa plavajo proti toku! Marija nas na Kureščku kliče, da bi se vrnili, tudi v duha prve Cerkve in prvih kristjanov. Za Ignacija je bilo kljub, izredno praktični in uporabni karizmi predvsem temeljno: izročitev Mariji, na začetku in tudi potem!  sv. Apostoli … prosite za nas! sv. Ignacij prosi za nas! Marija Mati učencev … prosi za nas!

 

 1. PREMIŠLJEVANJE Božje besede za vsak dan: (iz dnevnih odlomkov)

 

» … postavili so apostole pred zbor in veliki duhovnik jim je rekel: »Strogo smo vam zabičali, da ne učite v tem imenu, in glejte, napolnili ste Jeruzalem s svojim naukom in hočete na nas spraviti kri tega človeka!«

Peter in apostoli pa so odgovorili: »Boga je treba bolj ubogati ko ljudi. Bog naših očetov je obudil Jezusa, ki ste ga vi razpeli na les in umorili. …  Mi smo za te stvari priče … .« (Apd 5,27-33)

 

 1. OSREDNJA molitev in molitev tedna:

 

Sveti Duh, Duh modrosti in umnosti … usmili se nas!
Sveti Duh, Duh sveta in moči … usmili se nas!

Pridi Sveti Duh, pridi po Brezmadežnem Srcu tvoje presvete neveste!

Kri in voda, ki si svoj čas privrela iz Jezusovega srca kot studenec usmiljenja za nas, Vate zaupam.

 

Sveti nadangel Mihael … s svojo lučjo nas razsvetli!

Sveti nadangel Mihel … s svojimi krili nas varuj!

Sveti nadangel Mihael … s svojim mečem nas brani in reši!

 

Jožef, tolažnik nesrečnih … hvalimo, Te, slavimo Te, častimo Te!

Jožef, upanje bolnikov … hvalimo, Te, slavimo Te, častimo Te!

Jožef, zavetnik umirajočih … hvalimo, Te, slavimo Te, častimo Te!

 

Peter Chanel, duhovnik in mučenec  … prosi za nas!

 

Nebeški Oče, po rokah rednika Tvojega sina, sv. Jožefa delavca, Ti darujemo trpljenje in kri SLO mučencev in mučenk, v hvaležnost za SLO!

 

Pričevanje v čast sv. Jožefa, starodavnega zavetnika SLO dežel:

SLO je izreden mednarodni vtis naredila ob napadu Rusije na Ukrajino, ko je SLO pogumno podprla ukrajinsko vlado in jo v Kijevu obiskala kot prva, kot tudi kot prva vrnila v Kijev svojega predstavnika na SLO veleposlaništvo. Ta zgled še sedaj sledijo visoki mednarodni predstavniki organizacij in držav. Slavimo in častimo te sv. Jožef!

 

 

 1. PRIČEVANJE iz življenja sv. Ignacija:

 

Šel je svojo pot na Montserrat, in kot je imel vedno navado, premišljeval o junaških delih, ki jih bo storil iz ljubezni do Boga. … Tako je sklenil, da bo oborožen prečul noč, ne da bi sedel ali legel … pred oltarjem naše Gospe z Montserrata. Tam je sklenil pustiti svoja oblačila in si nadeti orožje Kristusovo. (št. 17)  … Tiste dni … pa mu je prišla misel, ki ga je trdovratno mučila. Prikazovala mu je težavnost njegovega življenja, kot če bi mu v notranjosti njegove duše govorili: »Le kako boš mogel prenašati takšno življenje sedemdeset let, ki ti jih je še živeti?« Na to je prav tako na notranji način odgovoril z veliko odločnostjo – spoznal je namreč, da je misel sovražnikova (op. hudičeva): »O bednik, ali mi lahko obljubiš eno samo uro življenja?« Tako je premagal skušnjavo in ostal miren. To je bila prva skušnjava, ki mu je prišla po tem, kar je bilo povedano zgoraj.  (št. 20)

 

 1. ZAKLJUČNA molitev:

 

Zaključna molitev – dnevna liturgična – sinodalni duh – hodimo skupaj – v povezanosti z vso Cerkvijo:

 

Usmiljeni Oče,

pomagaj nam, da bomo vse življenje radi sodelovali

z milostjo velikonočnega odrešenja.

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

 

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu … . Amen.

 

 

PETEK, 29. april, Katarina Sienska – sozavetnica Evrope, devica in cerkvena učiteljica  –

 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

 

 1. UVODNA molitev:

 

Mati poveličanega Gospoda, prosim Te, da bi srečal tvojega Vstalega Sina!

 

 1. DUHOVNA misel:

 

Le zakaj nas nauk Cerkve kliče, da bi se vračali k zgledu prve Cerkve, prvih kristjanov ter svetnikov, predvsem ustanoviteljev. Cerkev želi, da bi se tako vrnili v pravi tok duha – k duhovnosti – , ki nas ohranja v pravi veri, v pravem upanju in ljubezni. Marija je Portugalski obljubila, da se bo tam ohranila vedno prava vera. Pravi nauk je dan danes napaden tudi v Cerkvi. Zaslužni papež Benedikt, se celo sklicuje na sv. Avguština, ko označi, dan današnji čas z veliko težo, ker med nami srečujemo ljudi, ki so v Cerkvi, a so zunaj Cerkve, in ljudi, ki so zunaj Cerkve, a so v Cerkvi.  To potrjuje tudi Marija na Kureščku, ko pravi, »da se nevarna duhovna tema želi  vtihotapiti v vse pore krščanskega življenja in delovanja«. (Kurešček 8.2.1992) A v današnji Božji besedi srečamo dober zgled delovanja tudi v Cerkvi: prave ljudi prepoznavamo po njihovem sadu. To je rešilo tako apostole kot tudi našega pričevalca sv. Ignacija. Apostoli so izkazali/dokazali tudi velikemu zboru, da je njihovo pričevanje od Boga in da ga ne more nič preprečiti, niti, nič uničiti. Prav tako pa se tudi sv. Ignacij, z izrednim zaupanjem poda, ne le na pot spreobrnjenja temveč tudi na romanje v Jeruzalem: brez vsakega denarja v žepu, brez karkoli za pod zob in tudi tako bolan, da zdravnik oceni, da takšnega potovanja na ladji ne bi mogel preživeti. Tu pa najdemo tudi tisti razlog Device Marije, zakaj nas kliče k zgledu sv. Frančiška, sv. Ignacija in drugih svetnikov in svetnic: zaradi njihovega trdnega zaupanja, vere in ljubezni. sv. Apostoli … prosite za nas! sv. Ignacij prosi za nas!

 

 1. PREMIŠLJEVANJE Božje besede za vsak dan: (iz dnevnih odlomkov)

 

»Tiste dni je v zboru vstal neki farizej Gamaliel, učitelj postave, ki ga je spoštovalo vse ljudstvo. Ukazal je, naj apostole za nekaj časa odstranijo; nato jim je govoril: »Izraelci, dobro premislite, kaj hočete storiti s temi ljudmi.Zato vam zdaj pravim: Ne dotikajte se teh ljudi in pustite jih; če je ta načrt ali to delo človeško, bo razpadlo; če je pa od Boga, jih ne boste mogli uničiti, da bi se kdaj ne izkazalo, da se borite proti Bogu. (Apd 5,34-42)

 

 1. OSREDNJA molitev in molitev tedna:

 

Sveti Duh, Duh modrosti in umnosti … usmili se nas!
Sveti Duh, Duh sveta in moči … usmili se nas!

Pridi Sveti Duh, pridi po Brezmadežnem Srcu tvoje presvete neveste!

Kri in voda, ki si svoj čas privrela iz Jezusovega srca kot studenec usmiljenja za nas, Vate zaupam.

 

Sveti nadangel Mihael … s svojo lučjo nas razsvetli!

Sveti nadangel Mihel … s svojimi krili nas varuj!

Sveti nadangel Mihael … s svojim mečem nas brani in reši!

 

Jožef, strah hudobnih duhov … hvalimo, Te, slavimo Te, častimo Te!

Jožef, zaščitnik svete Cerkve  … hvalimo, Te, slavimo Te, častimo Te!

Sveti Jožef … hvalimo, Te, slavimo Te, častimo Te!

 

Katarina Sienska – sozavetnica Evrope, devica in cerkvena učiteljica  – prosi za nas!

 

Nebeški Oče, po rokah rednika Tvojega sina, sv. Jožefa delavca, Ti darujemo trpljenje in kri SLO mučencev in mučenk, v hvaležnost za SLO!

 

Pričevanje v čast sv. Jožefa, starodavnega zavetnika SLO dežel:

Neverjeten dosežek je SLO naredila v času korona krize, ko je njena stopnja brezposelnosti padla na najnižjo zg. raven; ko so njene bonitetne ocene tako visoke, da se lahko zadolžuje po negativni obrestni meri; ko je njena napovedana rast DBP praktično najvišja v EU; ko je stopnja zadovoljstva prebivanja v SLO izredno visoka; ko je izredno zadovoljstvo glede opravljenega dela vlade v privatnem sektorju kot tudi na lokalni ravni med župani; ko se SLO obnavlja, gradi in povezuje tako v cestni kot tudi zdravstveni kot tudi v prosvetni kot tudi socialni infrastrukturi kot še nikoli do sedaj. Slavimo in častimo te sv. Jožef!

 

 

 1. PRIČEVANJE iz življenja sv. Ignacija:

 

Odpravil (1523) se je v Barcelono, da bi se vkrcal. Čeprav se mu je ponujalo več popotnih družb, … (št. 35) … On pa hoče svoje zanašanje, naklonjenost in zaupanje staviti samo v Boga. Kar je na ta način povedal, je tudi čutil v svojem srcu. … želel si je, da bi se vkrcal ne le čisto sam, ampak tudi brez vsake popotnice. (št. 35) … V Rim je prispel na cvetno nedeljo. …  skušali so ga prepričati, naj ne hodi, in mu, vedoč da nima denarja za Jeruzalem, z mnogimi razlogi zatrjevali, da je nemogoče dobiti prevoz brez denarja. On pa je imel v svoji duši veliko gotovost … . Dobil je blagoslov papeža Hadrijana VI. in potem odšel proti Benetkam … (št. 40) … Sopotniki so ga zaradi počasnosti pustili  pod noč na prostranem polju. Ko je bil tam, se mu je prikazal Kristus …  … Močno ga je okrepil … (št. 41) … V svoji duši je čutil veliko gotovost, da bo že Bog poskrbel za način, da bo mogel iti v Jeruzalem. (št. 42) … Ko je bila ladja že na tem, da odpluje, je našega romarja napadla huda vročična bolezen. … Domači so vprašali zdravnika, če se lahko vkrca za Jeruzalem. Zdravnik je menil, da se pač lahko vkrca, če bi rad bil tam pokopan. On pa se je vkrcal in odpotoval še isti dan. (št. 43) … Ves tisti čas se mu je velikokrat prikazal naš Gospod in mu dajal veliko duhovne tolažbe in poguma. … Potem so s Cipra prispeli v Jafo. (št. 44) … V Jeruzalem so potovali, kot je bil običaj, na oslih.

 

 1. ZAKLJUČNA molitev:

 

Zaključna molitev – dnevna liturgična – sinodalni duh – hodimo skupaj – v povezanosti z vso Cerkvijo:

 

Dobri Bog, sveta Katarina Sienska je vsa gorela v ljubezni do tebe,

premišljevala Kristusovo trpljenje

in pogumno služila njegovi ponižani Cerkvi.

Na njeno priprošnjo naj tudi mi

v Cerkvi trpimo s Kristusom,

da se bomo z njim veselili v njegovem zveličanju,

kjer s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

 

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu … . Amen.

 

SOBOTA, 30. APRIL, Pij V., in Jožef Cottolengo, redovnik

 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.  Amen.

 

 1. UVODNA molitev:

 

Mati poveličanega Gospoda, prosim Te, da bi srečal tvojega Vstalega Sina!

 

 1. DUHOVNA misel:

 

Ignacijevo pričevanje pa ne najdemo samo v prvi fazi spreobračanja, ko je bil najbolj goreč od božje ljubezni,  temveč tudi kasneje. Že v zametku njegove Družbe so se ga lotili najrazličnejši inkvizicijski procesi in sodišča. A on ostane trden: »Če me je Gospod pripeljal v ta zapor naj me tudi reši, če mu bo to v korist.« Ignacij pokaže na tisto pričevanje psalmista: «Preklet kdor zaupa v človeka«! Ignacij se ne posluži ponujene strokovne odvetniške pomoči, temveč svoje zaupanja stavi le v Gospoda. Trden je tudi, da je njegov nauk, ki ga uči, tudi z zgledom pristen in v skladu z Cerkvijo. Ignacij po pastoralnih podvigih vedno znova v svoji duši preverja odmev delovanja. Tudi v nas odmeva Božji glas naših dejanj in njihovih namenov. Poklicani smo, da preverjamo ta glas odziva v našem srcu. To nam bo zelo pomagalo, kajti prej, ko slej se bomo v prizadevanju za krščansko življenje srečali tudi  z razburkanim morjem, tudi z nevihtami, tudi z dogodki, ki se nam bodo kot učencem zdeli, na prvi pogled kot prikazen. Stopiti z Jezusom na čoln ter se podati, tudi bolj na globoko, pomeni vsak dan vzeti čas tudi za samoto, v sobi, za zaprtimi vrati, v premišljevanju Božje besede. Ne more biti moje življenje, rojevanje na novo, če se ne vračam vedno znova v to duhovno izkušnjo, kjer se najbolj obnavlja moj osebni odnos s Kristusom. Takšen način življenja pomeni tudi čisto drug način – veliko bolj kvaliteten –  pristopanja in sprejemanja zakramentov Cerkve, kot tudi delovanja v svetu. Naše življenje lahko dvigne predvsem osebni odnos in srečanje s Vstalim, ki ga gojim vsak dan, v sobi, na samem, za zaprtimi vrati, v tihem premišljevanju Božje besede. Zrel kristjan postanem predvsem takrat, ko je v moj polni dnevi urnik, ob zakonski in  družinski molitvi, na prvo mesto postavljena osebna molitev ob Svetem pismu: »Če je Bog na prvem mestu, so tudi vse druge stvari na pravem mestu«.

 

 1. PREMIŠLJEVANJE Božje besede za vsak dan: (iz dnevnih odlomkov)

 

»… Ko so prevozili nekako petindvajset ali trideset tečajev, so ugledali, da gre Jezus po morju in se bliža čolnu ter so se prestrašili. On jim je pa rekel: »Jaz sem, ne bojte se!« Radostno so ga torej vzeli v čoln in takoj je bil čoln pri kraju, kamor so pluli. (Jn 6,16-21)

 

 1. OSREDNJA molitev in molitev tedna:

 

Sveti Duh, Duh modrosti in umnosti … usmili se nas!
Sveti Duh, Duh sveta in moči … usmili se nas!

Pridi Sveti Duh, pridi po Brezmadežnem Srcu tvoje presvete neveste!

Kri in voda, ki si svoj čas privrela iz Jezusovega srca kot studenec usmiljenja za nas, Vate zaupam.

 

Sveti nadangel Mihael … s svojo lučjo nas razsvetli!

Sveti nadangel Mihel … s svojimi krili nas varuj!

Sveti nadangel Mihael … s svojim mečem nas brani in reši!

 

Jožef, najmodrejši … hvalimo, Te, slavimo Te, častimo Te!

Jožef, najsrčnejši … hvalimo, Te, slavimo Te, častimo Te!

Jožef, najpokornejši … hvalimo, Te, slavimo Te, častimo Te!

 

 

Sv. Pij V.  in sv. Jožef Cottolengo prosita za nas!

 

Nebeški Oče, po rokah rednika Tvojega sina, sv. Jožefa delavca, Ti darujemo trpljenje in kri SLO mučencev in mučenk, v hvaležnost za SLO!

 

Pričevanje v čast sv. Jožefa, starodavnega zavetnika SLO dežel:

 

V SLO se je v tem mandatu povrnila nedelja kot prost delovni dan za okoli 30 tisoč trgovcev, ki so zaposleni v najrazličnejših trgovinah, ki so na ta dan zaprte. To odločitev razumemo kot velik dar parlamentarne demokracije. Slavimo in častimo te sv. Jožef!

 

 

 1. PRIČEVANJE iz življenja sv. Ignacija:

 

…  inkvizitorji so opravili preiskavo in proces o njihovem življenju, a niso našli nobene zmote v njihovem nauku ali v njihovem življenju. (št. 58) …Štiri mesece zatem je isti Figueroa napravil ponovno preiskavo. … (št. 58) … Peljal ga je v zapor … mnogo ljudi prihajalo k njemu na obisk. … Nikoli ni zahteval, da bi dobil odvetnika ali zagovornika, čeprav so se mu mnogi ponujali, ampak je vedno odgovarjal: »Tisti, ki sem iz ljubezni do njega prišel sem, me bo tudi rešil, če mu bo to v korist.« (št. 60) …Sedemnajst dni je že bil v zaporu, ne da bi ga zaslišali in ne da bi zvedel za vzrok. (št. 61) … ko so ga izpustili, je minilo dvainštirideset dni. (št. 62) …  Po preteku treh dni je prišel notar in ju odvedel v ječo. (št. 67) … Vselej jih je veliko prihajalo k njima na obisk. Ignacij pa je nadaljeval s svojo dejavnostjo, govoril je o Bogu in drugo. … ni hotel vzeti odvetnika ali zagovornika.  (št. 67) … Nekaj dni zatem je bil poklican pred štiri sodnike: … ki so si vsi že ogledali Duhovne vaje. (št. 68) … Med mnogimi, ki so prihajali v ječo, da bi z njim govorili, je nekoč prišel kardinal Francisco de Mendoza. Zaupno ga je vprašal, kako se počuti v ječi, in če mu je težko, da je zaprt. Dejal je: Rekel vam bom tako kot neki sočutni gospe: S tem kažete, da si ne želite, da bi vas zaprli zaradi ljubezni do Boga.  … Povem vam, da ni toliko okov in verig v Salamanci, da si jih ne bi iz ljubezni do Boga želel še več.« (št. 69) … Dvaindvajset dni potem, ko so jih zaprli, so jih poklicali, da bi slišali razsodbo. Bila je taka: ni se našla nobena zmota, ne v načinu življenja ne v nauku. (št. 70)

 

 1. ZAKLJUČNA molitev:

 

Zaključna molitev – dnevna liturgična – sinodalni duh – hodimo skupaj – v povezanosti z vso Cerkvijo:

 

Usmiljeni Oče, posinovil si nas in rešil.

V svoji ljubezni nam dobrohotno pomagaj,

da bomo dosegli popolno svobodo Božjih otrok

in večno dediščino, saj verujemo v tvojega Sina,

našega Gospoda Jezusa Kristusa,

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

 

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu … . Amen.

 

NEDELJA, 1. Maj –  3. velikonočna nedelja,  Jožef delavec – začetek šmarnic

 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

 

 1. UVODNA molitev:

 

Mati poveličanega Gospoda, prosim Te, da bi srečal tvojega Vstalega Sina!

 

 1. DUHOVNA misel:

 

Tu nam sv. Ignacij prikaže eno najlepših pričevanj, ko nam izpove, da ga je Sveti Duh najbolj napolnjeval med pripravo na sveto mašo. Marija nam na Kureščku še kako priporoča, da bi molili tako pred sv. mašo kot tudi po njej. Enako se je zgodilo tudi emavškima učencema, ko jima je Jezus po poti razlagal pomen njegovega trpljenja in smrti. Takrat  jima je v srcu gorelo. To je bila njuna najlepša priprava na lomljenje kruha – sv. mašo – , ki sta jo obhajala z Jezusom. Drugo čudovito pričevanje sv. Ignacija pa nam prikaže, kako je Romar prav preko maševanja in darovanja sv. maš spoznaval pomembne stvari glede ustanovitve in ureditve Družbe Jezusove. Ignacij je postal od začetka svoje duhove poti – spreobrnjenja –  do zrelega Kristusovega učenca – ustanovitelj Družbe –  zelo izkušen v prepoznavanju, kaj Bog želi od njega, da stori, v zelo konkretnih zadevah, njegovega življenja. To je njegova velika karizma, katero kot dediščino potem zapiše v Duhovne vaje; predvsem pa v pravila za razlikovanje. Pri Ignaciju je jasno, da za kristjana ni dovolj dobro le dobro, temveč se vedno išče magis, več, večja božja slava in čast. Sv. Ignacij je bil zelo odprt do Boga, Bog mu govori na različne načine, Ignacij je vedno z njim v pogovoru. Ignaciju vse stvari govorijo o Bogu in o Njegovi ljubezni do človeka in človeštva. Popelje nas v največji izziv –  da bi v vseh stvareh gledal Boga. Če namreč ne morem v stvarstvu gledati Boga, kako ga bomo v dogodkih osebnega življenja?

 

 1. PREMIŠLJEVANJE Božje besede za vsak dan:

 

»Tisti čas sta učenca pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta prepoznala Jezusa po lomljenju kruha. Ko so se oni pogovarjali o tem, je sam stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« Vznemirili so se in obšel jih je strah. Mislili so, da vidijo duha. Dejal jim je: »Kaj ste preplašeni in zakaj se vam v srcu oglašajo dvomi? Poglejte moje roke in moje noge, da sem res jaz. Potipljite me in poglejte, kajti duh nima mesa in kosti, kakor vidite, da jih imam jaz.«   …  .«(Lk 24,35-48)

 

 1. OSREDNJA molitev in molitev tedna:

 

Sveti Duh, Duh modrosti in umnosti … usmili se nas!
Sveti Duh, Duh sveta in moči … usmili se nas!

Pridi Sveti Duh, pridi po Brezmadežnem Srcu tvoje presvete neveste!

Kri in voda, ki si svoj čas privrela iz Jezusovega srca kot studenec usmiljenja za nas, Vate zaupam.

Sveti nadangel Mihael … s svojo lučjo nas razsvetli!

Sveti nadangel Mihel … s svojimi krili nas varuj!

Sveti nadangel Mihael … s svojim mečem nas brani in reši!

 

Jožef, kras domačega življenja … hvalimo, Te, slavimo Te, častimo Te!

Jožef, varuh devic … hvalimo, Te, slavimo Te, častimo Te!

Jožef, rednik Jezusa Kristusa … hvalimo, Te, slavimo Te, častimo Te!

 

Nebeški Oče, po rokah rednika Tvojega sina, sv. Jožefa delavca, Ti darujemo trpljenje in kri SLO mučencev in mučenk, v hvaležnosti za SLO!

 

Pričevanje v čast sv. Jožefa, starodavnega zavetnika SLO dežel:

Mešano vlado levih in desnih je potrdilo tudi nebo z blagoslovom oz. izrednimi dosežki, ki jih bo kdorkoli težko ohranil, kaj šele nadgradil. A dejstvo je, da bo to uspelo toliko kolikor bo v SLO uspelo konstruktivno povezati leve in desne politične sile. Prav tako pa vidimo, da je v SLO v porasti, v veliki pomnožitvi apostolat molitve za SLO. Prav tako pa je v porasti prepoznavnost krščanske demokracije v SLO.  Prav tako pa je v porasti politično povezovanje kot tudi zastopanje in obisk volitev, kar je  lahko odločilna dota za prihodnost. Slavimo in častimo te sv. Jožef!

 

 

 1. PRIČEVANJE iz življenja sv. Ignacija:

 

V zavetišču se je začel z mnogimi, ki so ga prišli obiskat, pogovarjati o božjih stvareh … s precej sadu. … vsak dan je sklenil učiti otroke krščanski nauk. …Poleg krščanskega nauka je ob nedeljah in praznikih tudi pridigal. … prihajali so ga poslušat tudi več milj daleč. … odpravil je nekatere zlorabe … (št. 88) … uvedel odredbo za reveže, da bodo dobivali javno in stalno pomoč. … da se trikrat zvoni k Avemariji … Čeprav se je v začetku dobro počutil, je potem težko zbolel. … (št. 89) … V Benetkah je bil takrat zaposlen z dajanjem duhovnih vaj in z drugimi duhovnimi pogovori. (št. 92) … Njegovih devet tovarišev je prišlo v Benetke v začetku leta 1537. …  Po pridigah je nastalo veliko govorjenja v mestu in veliko oseb je začelo pobožno živeti.  … Tiste čase, ko je bil v Benetkah, je imel veliko duhovnih videnj … največ pa, ko se je začel pripravljati na to, da bo maševal. (št. 95) … Ko je prišel v Rim, je rekel tovarišem, da vidi okna zaprta. Hotel je reči, da bodo morali doživeti veliko nasprotovanja. …  (št. 97) … Način, kako je ravnal, ko je pisal Konstitucije (op. temeljna pravila Družbe Jezusove), je bil tale: Vsak dan je maševal in Bogu predložil točko, s katero se je ukvarjal. V zvezi z njo je opravljal molitev in vselej je molil in maševal s solzami. (št. 101)

 

 1. Zaključna molitev – dnevna liturgična – sinodalni duh – hodimo skupaj – v povezanosti z vso Cerkvijo:

 

Bog, naš Oče,

svojemu ljudstvu si vrnil duhovno mladost,

naj se zato nenehno raduje.

Kakor se sedaj veselimo dostojanstva posinovljenja,

tako naj tudi v trdnem upanju pričakujemo

dan veličastnega vstajenja.

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

 

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu … . Amen.

 

Konec premišljevanj za 2. teden binkoštne 50 dnevnice – od 25. do 1. maja.

 

info:

 

povej naprej …

če ne želiš …

 

 

Oznake: