Domov » Biti enega srca z Jezusovim Srcem

Biti enega srca z Jezusovim Srcem

O svetem Janezu Eudesu, ki goduje danes, je papež Pij XII. v svoji okrožnici o Srcu Jezusovem zapisal, da je bil on tisti, ki je prvi sestavil besedilo za molitveno bogoslužje na čast Srcu Jezusovemu in ki je odločilno pripomogel k temu, da so 20. oktobra 1672 z odobrenjem mnogih francoskih škofov prvikrat slovesno praznovali praznik Srca Jezusovega (HA 51).

  • V slovenščino je prevedel dve njegovi knjigi kartuzijan p. Nikolaj Bergant, pregledal pa jih je prof. Anton Strle in napisal tudi spremno besedo.
  • Prva knjiga z naslovom »Čudovito Srce božje Matere« je izšla v slovenščini leta 1983,
  • druga z naslovom »Jezusovo kraljestvo v nas« pa naslednje leto 1984.

P. Nikolaj je s svojimi prevodi pred več kot dvajsetimi leti želel ljudem pomagati, da bi v njih utrdil vse tiste točke vere, ki so jih v pokoncilskem vrenju nekateri postavljali pod vprašaj.

  • Sveti Janez Eudes se je šolal pri jezuitih, vstopil k oratorijancem, se posvečal ljudskim misijonom in vzgoji bogoslovcev, nato pa je ustanovil samostojno redovno družbo »Kongregacijo Jezusa in Marije« (eudiste). Njegovi misijoni so trajali po en mesec, včasih tudi po dva.

Sveti Janez Eudes je vedno povezoval češčenje Marijinega in Jezusovega Srca.

  • Govorí o trojnem pomenu ‘srca’, v bistvu enako kakor papež Pij XII., ko poudarja povezanost Jezusove čutne, duhovne in božje ljubezni.
  • V zgodovino častilcev Jezusovega Srca pa se je vpisal še posebno s tem, da je bil prvi, ki je sestavil na čast Srcu Jezusovemu besedilo za molitveno bogoslužje in za mašo. Sveti Janez Eudes je začetnik liturgičnega češčenja Srca Jezusovega.

V bogoslužnem branju za njegov god 19. avgusta imamo njegove besede:

  • »Vi ste eno z Jezusom, kakor so udje eno z glavo. Zato morate imeti enakega duha, enako dušo, enako življenje, enaka čustva, enako srce kakor on. On sam pa mora biti vaš duh, vaše srce, vaša ljubezen, vaše življenje, vaše vse«.

V tem besedilu sveti Janez Eudes med drugim pove, da moramo imeti enako srce, kakor ga je imel Jezus.

Načelo svetega Janeza Eudesa je bilo torej: Biti enega srca z Jezusovim Srcem.

Vir: sticna.com