Domov » Četrti dan devetdnevnice pred praznikom Vseh svetih

Četrti dan devetdnevnice pred praznikom Vseh svetih

geslo: vse v večjo božjo slavo in čast (sv. Ignacij)

namen: da bi imeli osebni odnos z Bogom

geslo 4. dne: slaviti – častiti – služiti Bogu/toliko kolikor

uvodna beseda:

Prelistavamo Duhovne vaje sv. Ignacija in odkrivamo ključne besede, ki nam pomagajo, na osebni kot tudi na občestveni ravni slediti Kristusa: »Jaz sem Pot, Resnica in Življenje«. V tej 9 dnevnici je zelo pomembna molitev veroizpovedi; če nas nagovori posamezna beseda ostanemo pri njej – niti ni potrebno, da vedno odmolimo do konca – temveč s tihim ponavljanjem posamezne besede, da nas nagovarja, hrani, prebuja v nas občutke, v vsakem primeru so dobri, tudi če so grenki, neprijetni, tam nas namreč Sveti Duh ozdravlja, osvobaja, tolaži  in rešuje.  Če nam ne gre veroizpoved, da bi jo pogosteje ponavljali prosimo Boga za dar vere in zaupanja. Molitev nam pomaga, v pripravi na praznik Vseh svetih kot tudi na praznik vernih duš. Kako ljube so te duše, ki zadoščujejo pravičnosti, pove arški župnik: O, moje ljube prijateljice!« Morda nam je težko povezati praznika, ki sta pred nami in Duhove vaje sv. Ignacija. V praktično krščansko duhovnost je potrebno vrniti temeljne kamne vsake zdrave duhovnosti. In Ignacijeve duhovne vaje nam to ponudijo, kot tudi božjo pedagogijo – vodstvo Svetega Duha – do posameznih darov (želja), kar je neprecenljive vrednosti. Ne samo v drugih znanostih in vedah obstaja neka sistematičnost, urejenost in usklajenost, tako je tudi v vsaki zdravi duhovnosti, ki je veja božje teološke znanosti. Potrebno je slediti nek notranji red in neko notranjo naravnanost, ki nam jo odkriva tudi v  Duhovnih vajah sv. Ignacij, da pridemo, veliko hitreje in v obilnejši meri do željnih sadov. Kmet se poslužuje orodja in znanja pri kmetovanju; športnik treninga in najrazličnejših pripomočkov; mornar kompasa in mornarskih veščin; voznik zemljevida in šoferskega znanja; kristjan molitve in zdrave duhovnosti, na poti do Boga, za pristno krščansko življenje.  … Vsi svetniki prosite za nas! Vse verne duše v vicah … prosite za nas!

uvodna molitev:

Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari. In v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina božjega; ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga; rojen, ne ustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njem vse ustvarjeno;  … .

iz dnevne Božje besede:

Jezus je učil v neki shodnici v soboto. In glej, bila je tam žena, ki je bila bolna osemnajst let; bila je sključena in se ni prav nič mogla vzravnati. Ko jo je Jezus videl, jo je poklical in rekel: »Žena, rešena si svoje bolezni!« … .(Lk 13,10-17)

iz litanij vseh svetnikov:

Vsi sveti apostoli … prosite za nas!

Sveti Luka …

Sveti Marko …

Sveti Barnaba …

Sveta Marija Magdalena …

Vsi sveti Gospodovi učenci … prosite za nas!

Pričevanje:

Pridem prvikrat na Ignacijeve duhovne vaje, morda kot polnoletni kristjan. Dobim napotke, ter pričnem z molitvami. Najdem si miren prostor v domu duhovnih vaj, odprem si dodeljeni odlomek, pogledam na uro, ter pričnem z branjem Božje besede. Nato jo pričnem ponavljati, posebno besede, ki so me bolj nagovorile, molitve so se mi zdele dolge, a vztrajal sem, eno za drugo, štiri dni, v tišini in molku. Bilo je kar naporno, siesta po kosilu je vedno prav prišla kot tudi ednini pogovor na duhovnih vajah z duhovnim spremljevalcem. Bolj so tekli dnevi bolj je stekla molitev. Vedno bolj me je nagovarjala Božja beseda in molitve so se mi zdele vedno krajše.  … Bogu in Mariji hvala!

osrednja molitev:

… ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes. In se je utelesil po Svetem Duhu iz Device Marije in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju Pisma. In je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi. In bo spet prišel v slavi, sodit žive in mrtve; in njegovemu kraljestvu ne bo konca.

duhovna spodbuda:

V družini se bomo prizadevali za skupno molitev sv. rožnega venca.

pričevanje iz življenja sv. Ignacija:

Kljub temu je šlo z njim vedno slabše. Ni mogel jesti in imel je druge slabosti, ki navadno oznanjujejo smrt. Ko je prišel dan sv. Janeza, so imeli zdravniki le še prav malo upanja v njegovo ozdravljenje, zato so mu svetovali, naj se spove. Prejel je torej zakramente. Na dan pred sv. Petrom in Pavlom so zdravniki rekli, da se lahko šteje že za mrtvega, če mu do polnoči ne odleže. Imenovani bolnik je gojil pobožnost do sv. Petra in tako je naš Gospod hotel, da se je prav tisto noč njegovo počutje izboljšalo. Izboljšanje je tako napredovalo, da so nekaj dni zatem menili, da je že izven smrtne nevarnosti. (Avtobiografija, 3)

kratka kateheza o ključnih besedah iz Duhovnih vaj sv. Ignacija:

Danes vzamemo ključne besede, ki so kot temeljni kamen Duhovni vaj sv. Ignacija, ki jim naš svetnik pravi: Načelo in temelj; ter so že vključene v prvi teden Duhovih vaj. Kot smo že omenili imajo Duhovne vaje sv. Ignacija štiri tedne in prvi teden je temeljni, saj se po njem očistimo greha – tudi z življenjsko spovedjo – in se z (ponovno) odločitvijo za Boga trdneje oklenemo Stvarnika. Tako sta dva velika sadova uvodnega tedna – izpoved/očiščenje greha in odločitev za Boga – sadova današnje izbrane ključne besede: Človek je ustvarjen, da slavi in časti Boga, našega Gospoda, in mu služi ter tako reši svojo dušo. (DV 23/1) Ignacij nam kratko in jedrnato predstavi smisel, namen in cilj našega življenja. Kot smo že rekli je Ignacij izredno konkreten in to nam lahko pomaga tudi pri ponovnem naravnanju poti našega življenja. Pri tem pa nam Ignacij tudi pove, kako naj si pri tem pomagamo z vsem drugim, npr. z avtomobilom, izobraževanjem, obleko, hrano, prijateljevanjem, naravo, pobožnostjo, TV, spletom, poznanstvi in še in še bi lahko naštevali. Ignacij je tudi v tem odgovoru zelo konkreten: Drugo na zemlji pa je ustvarjeno za človeka, da mu pomaga doseči ta cilj, za katerega je ustvarjen (DV 21). Torej vse dobrine in darove, vsa sredstva in orodja, vse kar je na zmelji in okoli nje, na katerem koli področju je človek poklican, da uporablja toliko kolikor mu pomagajo do njegovega cilja: slaviti, častiti in služiti Bogu. Pri tem pa nas Ignacij tudi rahločutno opominja, »da je nujno, da postanemo uravnovešeni do vsega ustvarjenega«. In to je ta tretji del današnje besede življenja, iz zakladnice Duhovnih vaj sv. Ignacija, ki pa je tudi najtežji in nam kliče v spomin včerajšnjo besedo življenja, ko smo spoznavali, da je namen Duhovnih vaj sv. Ignacija, da človeka premaga sam sebe in uredi svoje življenje, ne da bi se odločal po kakršnem koli neurejen nagnjenju (DV 20). A danes je tega v obilju – neurejenosti – odvisnosti – nesvobode –  samo če  pomislimo kako smo zapadli v odvisnost od mobilnih telefonov in drugih podobnih naprav, ali glede nezmernosti (razsipnosti) na področju prehranjevanja, in še in še bi lahko naštevali. Vsak najbolje pozna svoje neurejenosti, a Duhovne vaje sv. Ignacija imajo namen: da udeleženec vstopi na pot očiščevanja ter se osvobodi ter s Kristusovo  pomočjo preobrazi svoje srce; svoje neodrešene vzorce mišljenja, čustvovanja in ravnanja, da v polnosti izpolni namen svojega življenja:«Slaviti in častiti Boga in mu služiti.«

zaključna molitev:

Verujem … v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja; ki izhaja iz Očeta in Sina; ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo; ki je govoril po prerokih. In eno, sveto, katoliško in apostolsko Cerkev. Priznavam en krst v odpuščanje grehov. In pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen