Domov » Četrti dan devetdnevnice pred Slomškovim praznikom

Četrti dan devetdnevnice pred Slomškovim praznikom

geslo: Hiša dobrega očeta sv. Jožefa (vseslovensko geslo Slomškove nedelje 2021)

podgeslo: »ki je Cerkev živega Boga, steber in temelj resnice« (1 Tim 3,14-16)

namen: za mir in sožitje v SLO in EU

uvodna molitev:

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha Amen.

»Posvečujoča milost božja je pomoč, ki nam da božje nauke prav spoznati, Bogu lepo služiti, na tem svetu srečno živeti in po smrti v nebesa priti. Kristus nam jo je zaslužil, Sveti Duh nam jo v zakramentih deli. Ali pa z njo tudi sodelujemo?« (iz Slomškovih drobtinic 1848) … Blaženi Anton Martin Slomšek prosi za nas!

vzkliki iz litanij bl. Antona Martina Slomška:

Apostol cerkvene edinosti – prosi za nas!

Neustavljiv ljudski misijonar  –

Spodbujevalec svetega zakonskega življenja –

Zaupnik očetov in mater  –

Posvečevalec družinskega življenja   –

Izvrstni vzgojitelj in učitelj mladine  –

Prijatelj duhovnikov  – prosi za nas!

iz pridige bl. Antona Martina Slomška na praznik sv. Jožefa:

(nadaljevanje)

» … Kako pa sta ta dva imenitna moža Mojzes ino sveti Jožef Bogu toljko dopadla? Sv. Duh govori:« Zavolj njegove vere ino krotkosti je Bog Mojzesa svetiga moža storil, ino ga izvolil iz vsiga človeštva svojga namestnika. Slišal je Mojzes njegov glas, kedar ga je peljal v oblak na goro Sinaj, kjer je z njim govoril, tem mu dal očitno svoje zapovedi ino postavo pravičnega življenja ino modrosti.« Pohleven ko Mojzes  je tudi sv. Jožef bil. Nja sveta čistost, potrpežljivost ino ljubezen do Marije božje matere je zaslužila, de ga je Bog kakor Mojzesa med svetnikami imenitnega storil. Svetimu Jožefu je dal gledati božiga Sina, z njim pod eno streho prebivati, per eni mizi jesti, z Jezusom delati ino se veseliti, pa tudi v njegovih rokah srečno vmreti. – Oh koljko čast je imel sveti Jožef že na tim revnim sveti! Koljko čast še le tamkaj v nebeškim kralestvi ima! – Kdo nas ne želi biti svetimu Jožefu prijatelj? Kdo bi ne bil rad njegov tovariš? – Ino to je lehko z božjo pomočjo.  … « (se nadaljuje)

iz dnevne Božje besede:

» … Rekel jim je: ‘Vam je dano spoznati skrivnosti Božjega kraljestva, drugim pa je to dano v prilikah.« … « (Lk 8,4-15)

Iz prvega Slomškovega življenjepisa –  F. Kozar – :

 Po končanih bogoslovnih šolah so bili Anton Slomšek v jeseni leta 1825 za kaplana k Sv. Lovrencu na Bizeljskem poslani in leta 1827 k Novi Cerkvi prestavljeni. Zdaj se je pokazal sad njih modre priprave na duhovniški stan. Vsi navdušeni za svoj poklic so z molitvijo in dovršeno bogoslovno učenostjo živeli edinole za čast božjo in zveličanje duš. Njih življenje je bilo resno, ostro, samotno in brez prenehanja delavno; in brez izjeme so jih duhovni in verniki kot zgled pobožnega duhovna in pravega dušnega pastirja spoštovali. Ako pa rečemo, da je bilo njih življenje ostro in samotno, nikakor ni bilo odljudno in čemerno, temveč, kakor je prava pobožnost vselej, priljudno in veselo. (str. 21)

osrednja molitev: ( molitev za kanonizacijo bl. A. M. Slomška)

Nebeški oče!
Blaženi škof Anton Martin Slomšek
je luč na poti našega krščanskega življenja.
Naj nas spremlja njegov zgled
in podpira njegova priprošnja,
da bomo v edinosti s teboj
in med seboj napredovali v veri,
upanju in ljubezni in bodo uslišane
naše prošnje …. (povem/o prošnje)  za njegovo kanonizacijo.
To prosimo, po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

pričevanje sv. Janeza Pavla II. o A. M. Slomšku v Mariboru – beatifikacija -:

Mislili smo še posebej nanj, ki ga Cerkev danes razglaša za blaženega: na mariborskega škofa Antona Martina Slomška, prvega sina slovenskega naroda, povzdignjenega do časti oltarja. V njem vam danes predstavljam vzor tiste svetosti, o kateri sem vam že ob svojem prvem obisku pred tremi leti govoril kot o edini moči, ki premaga svet. Zato sem vesel, da smo se zopet srečali in da lahko vodim to slovesno sveto mašo.  … Blaženi Anton Martin Slomšek, prosi za nas!

duhovna in karitativna spodbuda:

v družini, župniji in gibanju bomo skupaj molili, pred praznikom bl. Slomška sv. rožni venec, za mir in sožitje v SLO in EU.  Priložnost, da darujemo za obnovo ostrešja nad Slomškovim grobom in bogoslužnimi prostori. Več info in možnost nakazila:T: 02 2518432 /  stolna.zupnija.mb@rkc.si / TRR: SI56 0451 5000 0942 184

zaključna molitev:

»Čudeži so zvezde milosti božje, rosa naše žive vere in stebri trdnega zaupanja. So bili, so še in bodo! Toda dobro loči prave od namišljenih.« (iz Slomškovih drobtinic)

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo na začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.