Domov » Devetdnevnica pred dnevom državnosti

Devetdnevnica pred dnevom državnosti

veriga molitve in žrtve zaSLOgre – 9 dnevnica pred PRAZNIKOM DRŽAVNOSTI – mesec Srca Jezusovega – od Svetega rešnjega telesa/krvi do Srca Jezusovega

namen: za mir in spravo v svetu

geslo: »moje Božje Srce je tako prevzeto od ljubezni do ljudi« (Jezus sv. Marjeti)

 

Uvodna misel:

Pred nami je Dan državnosti, letos ga bomo obhajali na godovni dan Marijinega Brezmadežnega Srca. V času 9 dnevnice bosta tudi dva slovesna praznika, rojstvo Janeza Krstnika in na zadnji dan 9 dnevnice slovesni praznik Srca Jezusovega. Tako bomo vzeli za vsebino 9 dnevnice razodetje o Jezusovem Srcu iz Paray le Moniala in  Marijino v Fatimi. Na teh dveh krajih je bilo Jezusovo in Marijino Srce prvikrat razodeto. Pri tem naj nas spremlja tudi lik Janeza Krstnika, ki nas kliče, da bi se obrnili nazaj k Bogu ter mu prisluhnili in izpolnjevali Njegove in tudi njene besede. Vsak dan 9 dnevnice se bomo priporočali tudi SLO svetnikom in mučencem, kot tudi SLO nebeškim prijateljem. Vzemimo si vsak dan vsaj 15 min. za molitev in premišljevanje spodnjih besedil, na samem, za zaprtimi vrati, kot nas to uči Jezus.; najboljše pred vsemi drugimi dnevnimi opravili. Vsi SLO svetniki in svetnice, mučenci in mučenke … prosite Boga in Marijo za nas!

Prvi dan – četrtek,16. junij,  zapovedan praznik Svetega rešnjega telesa in krvi;

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Gospod, prosim te za milost, da bi bili vsi moji nameni, dejavnosti in opravila usmerjeni samo v službo in slavo božjega veličastva. (DV 46)

Uvodna misel:

Danes bomo prisluhnili angelu miru v Fatimi, ko se na paši prvikrat razodene trem pastirčkom. Predvsem pa neizmerni besedi Jezusa sv. Marjeti Mariji ob prvem razodetju Srca Jezusovega: «Svoje ljubezni ne morem več zadrževati, želim jo izliti na ves svet!«  »Tako moramo moliti«, nam pravi angel miru v Fatimi, »Jezusovo in Marijino Srce sta pozorni na glas naših prošenj«. (gl. uvodna molitev)

Uvodna molitev:

«Moj Bog, verujem vate, molim te, upam vate in te ljubim. Prosim te odpuščanja za tiste, ki ne verujejo, ne molijo, ne upajo in te ne ljubijo.»  (3X)

Vzkliki k SLO svetnikom ter našim nebeškim prijateljem:

 1. Modest in Virgil … prosita za nas!
 2. Pavlin Oglejski …
 3. Maksimiljan Ptujski …
 4. Maksim Emonski …
 5. Maksimiljan Celjski …
 6. Viktorin Ptujski … prosi za nas!

 

Iz dnevne Božje besede:

Bil je duhovnik Najvišjega Boga in je blagoslôvil Abrama, rekoč: »Abram, blagosloví naj te Bog Najvišji, ki je ustvaril nebo in zemljo! In slavljen bodi Bog Najvišji, ki ti je dal v roke tvoje nasprotnike!« Potem mu je Abram dal desetino od vsega. (1 Mz 14,18-20)

Osrednja molitev:

Srce Jezusovo, odpovedujem se sebi, posvetim se Tebi in Te prosim …. (povem svojo prošnjo). Sprejmi in varuj me v tvojem presvetem Srcu. Podari nam mir v srcu in v svetu, jaz pa ti obljubim … (povem svojo obljubo). Amen.

Vsi ukrajinski in ruski svetniki in svetnice, mučenci in mučenke prosite in molite za nas!

 

Pričevanje iz razodevanja Srca Jezusovega:

»Moje Božje Srce je tako prevzeto od ljubezni do ljudi, da njenih gorečih plamenov ljubezni ne morem več zadrževati v sebi, ampak jih hočem razliti po vsem svetu«. (Jezus sv. Marjeti Mariji na kraju prvega razodevanja Srca Jezusovega, l. 1673 in 1675)

 

Iz Marijinih prikazovanj v Fatimi – trikratno prikazanje angela miru -:

 1. Lucija pripoveduje:

Spomladi 1916 smo na paši v naši Loca do Cabeço po malici in molitvi “ …  Kolikor bolj se je približeval, toliko bolje smo razločevali postavo. Bili smo presenečeni in nemalo prevzeti. Spregovorili nismo niti besede. Ko je prišel do nas, je rekel: «Ne bojte se. Sem angel miru. Molite z menoj!»  Pokleknil je na zemljo in sklonil čelo do tal.  …: «Moj Bog, verujem vate, molim te, upam vate in te ljubim. Prosim te odpuščanja za tiste, ki ne verujejo, ne molijo, ne upajo in te ne ljubijo.»  To je ponovil trikrat, nakar se je dvignil in rekel: «Tako molíte! Srci Jezusa in Marije poslušata glas vaših prošenj.» In je izginil. …”

 

Duhovna spodbuda:

V letu 2022 bom obhajal pet prvih sobot za mir v svetu, ko bom daroval Sveto rešnje telo, za zadoščenje za grehe zoper Marijino Brezmadežno Srce.

Zaključna molitev – dnevna liturgična – sinodalni duh – hodimo skupaj – v povezanosti z vso Cerkvijo:

 

Jezus, naš Bog, v čudovitem zakramentu svete evharistije si nam zapustil spomin svojega trpljenja in vstajenja. Naj svete skrivnosti tvojega telesa in krvi tako častimo, da bomo prejemali vedno več sadov tvojega odrešenja, ki z Bogom Očetom v občestvu Svetega Duha živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

 

Gospod nas blagoslovi nas varuj vsega hudega in nas pripelji v večno življenje. Amen. Sv. Janez Krstnik prosi za nas!

 

Drugi dan – petek, 17. junij, Rajner, samotar

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Gospod, prosim te za milost, da bi bili vsi moji nameni, dejavnosti in opravila usmerjeni samo v službo in slavo božjega veličastva. (DV 46)

Uvodna misel:

Pri današnjem drugem obisku angel miru pouči pastirčke o neprestani molitvi in žrtvi, kot sredstvo za zadoščenje grehov in spreobrnjenje grešnikov. Bil je čas prve svetovne vojne, svet je bil pred nevarnostjo II. svetovne vojne in bil je čas oktobrske revolucije. Sveta Trojica nam predstavi vojno in drugo družbeno zlo kot posledico velikih hudodelstev in žalitev zoper Marijino in Jezusovo Srce. Jezus pa nam glede svojega češčenja obljubi dvanajst darov. Danes nas povabi, da bi na naše domove pritegnili poseben božji blagoslov. Morda se tudi po naših podstrešjih skriva kakšna starodavna slika Jezusovega in Marijinega Srca, ki jo izobesimo na častno mesto naših stanovanj.  Jezusovo in Marijino Srce usmilita se nas!

Uvodna molitev:

«Moj Bog, verujem vate, molim te, upam vate in te ljubim. Prosim te odpuščanja za tiste, ki ne verujejo, ne molijo, ne upajo in te ne ljubijo.» (3X) (molitev angela miru v Fatimi)

Vzkliki k SLO svetnikom ter našim nebeškim prijateljem:

 1. Anton Koprski … prosi za nas!
 2. Nazarij, prvi koprski škof …
 3. Monald Koprski …

Sv. Ema Krška …

 1. Liharda … prosi za nas!

 

Iz dnevne Božje besede:

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Ne nabirajte si zakladov na zemlji, kjer jih uničujeta molj in rja in kjer tatovi kopljejo in kradejo. Nabirajte si marveč zakladov v nebesih, kjer jih ne uničuje ne molj ne rja in kjer tatovi ne kopljejo in ne kradejo. Kjer je namreč tvoj zaklad, tam je tudi tvoje srce. … .« (Mt 6,19-23)

Osrednja molitev:

Srce Jezusovo, odpovedujem se sebi, posvetim se Tebi in Te prosim …. (povem svojo prošnjo). Sprejmi in varuj me v tvojem presvetem Srcu. Podari nam mir v srcu in v svetu, jaz pa ti obljubim … (povem svojo obljubo). Amen.

Vsi ukrajinski in ruski svetniki in svetnice, mučenci in mučenke prosite in molite za nas!

 

Pričevanje iz razodevanja Srca Jezusovega:

 

Blagoslovil bom hiše, kjer bodo imeli na častnem mestu podobo mojega presvetega Srca. (Jezusova obljuba sv. Marjeti Mariji)

 

Iz Marijinih prikazovanj v Fatimi – trikratno prikazanje angela miru -:

 1. Lucija pripoveduje: – drugo prikazanje angela miru –

“Drugič je moralo biti sredi poletja, v najbolj vročih dnevih, ko smo šli s čredami domov sredi dopoldneva, da bi jih izpustili šele pozno popoldne.  Popoldne smo šli počivat v senco dreves, ki so rasla okoli vodnjaka, ki sem ga že večkrat omenila. Nenadoma smo zraven sebe videli istega angela. «Kaj delate? Molíte! Veliko molíte! Srci Jezusa in Marije imata z vami načrte usmiljenja. Neprenehoma darujte Najvišjemu molitve in žrtve!» «Kako naj se žrtvujemo?» sem vprašala. «Povsod, kjer morete, darujte kakšno žrtev v zadoščenje za grehe, s katerimi je On žaljen, in kot prošnjo za spreobrnjenje grešnikov. Tako izprosite svoji domovini miru. Jaz sem angel varuh, angel Portugalske. Zlasti sprejmite in vdano prenašajte trpljenje, ki vam ga bo poslal Gospod.»

 

Duhovna spodbuda:

»Neprenehoma darujte Najvišjemu molitve in žrtve!» «Povsod, kjer morete, darujte kakšno žrtev v zadoščenje za grehe, s katerimi je On žaljen, in kot prošnjo za spreobrnjenje grešnikov. Tako izprosite svoji domovini mir.  (angel miru pastirčkom)

Zaključna molitev – dnevna liturgična – sinodalni duh – hodimo skupaj – v povezanosti z vso Cerkvijo:

 

O Bog, ti si naše upanje in moč.

V svoji nebogljenosti ne moremo brez tebe ničesar storiti.

Pomagaj nam s svojo milostjo,

da bomo vedno spolnjevali tvoje zapovedi

in z veseljem delali, kar ti je všeč.

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

 

Gospod nas blagoslovi nas varuj vsega hudega in nas pripelji v večno življenje. Amen. Sv. Janez Krstnik, prosi za nas!

 

Tretji dan – sobota, 18. junij, Gregor Janez Baribago, škof

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Gospod, prosim te za milost, da bi bili vsi moji nameni, dejavnosti in opravila usmerjeni samo v službo in slavo božjega veličastva. (DV 46)

Uvodna misel:

Jezus nas danes presune s svojo izpovedjo ljubezni do vsega človeštva in vsakega izmed nas. Angel miru pa nas ponovno pouči, da zlo, ki rojeva vojne povzročajo žalitve, božji ropi, hudodelstva in brezbrižnosti do Marijinega in Jezusovega Srca; predvsem strahotno žaljenje Sv. rešnjega telesa in krvi! Fatima je velik klic k zadoščevanju Jezusovega in Marijinega Srca. Prav tako nas angel miru pouči, da je najmočnejše in najučinkovitejše sredstvo zadoščevanja za grehe zoper Jezusovo in Marijino Srce darovano Sv. rešnje telo in kri. Jezusovo in Marijino Srce usmilita se nas!

 

Uvodna molitev:

Presveta Trojica, Oče, Sin in Sveti Duh, z vsem srcem te molim in ti darujem predragoceno telo, kri, dušo in božanstvo Jezusa Kristusa, navzočega v vseh tabernakljih sveta, v zadoščenje za žalitve, božje rope in brezbrižnosti, s katerimi je žaljen. Po neskončnem zasluženju njegovega presvetega Srca in brezmadežnega Srca Marijinega te prosim za spreobrnjenje ubogih grešnikov. (angela miru v Fatimi)

Vzkliki k SLO svetnikom ter našim nebeškim prijateljem:

 1. Anton Martin Slomšek …prosi za nas!
 2. Alojzij Grozde …
 3. Drinske mučenke …
 4. Janez Pavel II. …
 5. Mati Terezija …
 6. Hieronim …

vsi SLO svetniki in svetnice, mučenci in mučenke … prosite za nas!

 

Osrednja molitev:

Srce Jezusovo, odpovedujem se sebi, posvetim se Tebi in Te prosim …. (povem svojo prošnjo). Sprejmi in varuj me v tvojem presvetem Srcu. Podari nam mir v srcu in v svetu, jaz pa ti obljubim … (povem svojo obljubo). Amen.

Vsi ukrajinski in ruski svetniki in svetnice, mučenci in mučenke prosite in molite za nas!

Iz dnevne Božje besede:

Po smrti duhovnika Jójada so prišli Judovi knezi in se poklonili kralju Jóasu. Kralj je poslušal njihove nasvete in zapustili so hišo Gospoda, Boga svojih očetov, ter služili boginjam in malikom. Tedaj je prišla Božja jeza nad Juda in Jeruzalem zaradi te njihove krivde. Poslal je mednje preroke, da bi jih obrnili h Gospodu. Ti so jih svarili, a niso poslušali. … . (2 Krn 24,17-25)

 

Pričevanje iz razodevanja Srca Jezusovega:

 

»Glej to Srce, ki je tako ljubilo ljudi, da ni ničesar pridržalo zase ter se je izčrpalo in použilo v pričevanju svoje ljubezni ljudem.« (Jezus sv. Marjeti Mariji na kraju prvega razodevanja Srca Jezusovega, l. 1673 in 1675)

 

Iz Marijinih prikazovanj v Fatimi – trikratno prikazanje angela miru -:

 1. Lucija pripoveduje: – tretjo prikazanje angela miru –

V roki je nosil kelih in nad njim hostijo, iz katere je padlo v kelih nekaj kapljic krvi. Kelih in hostijo je pustil viseti v zraku, sam pa je sklonjen do tal trikrat ponovil molitev: «Presveta Trojica, Oče, Sin in Sveti Duh, z vsem srcem te molim in ti darujem predragoceno telo, kri, dušo in božanstvo Jezusa Kristusa, navzočega v vseh tabernakljih sveta, v zadoščenje za žalitve, božje rope in brezbrižnosti, s katerimi je žaljen. Po neskončnem zasluženju njegovega presvetega Srca in brezmadežnega Srca Marijinega te prosim za spreobrnjenje ubogih grešnikov.» Potem se je dvignil, spet vzel v roke kelih in hostijo in dal meni hostijo, to, kar je bilo v kelihu, pa je dal piti Hijacinti in Frančišku in pri tem izgovarjal besede: «Vzemite in pijte telo in kri Jezusa Kristusa, ki ga nehvaležni ljudje strašno žalijo. Zadoščujte za njihova zla dejanja in tolažite svojega Boga.» Znova se je sklonil do tal in z nami trikrat ponovil isto molitev: «Presveta Trojica… itd.»  In je izginil.

Duhovna spodbuda:

«Vzemite in pijte telo in kri Jezusa Kristusa, ki ga nehvaležni ljudje strašno žalijo. Zadoščujte za njihova zla dejanja in tolažite svojega Boga.» Da bi se odzvali na vabilo angela miru v Fatimi, bom šel, v času vojne v Ukrajini, tudi ob petkih in sobotah k sveti maši, v zadoščenje za grehe zoper Jezusovo in Marijino Srce.

Zaključna molitev – dnevna liturgična – sinodalni duh – hodimo skupaj – v povezanosti z vso Cerkvijo:

 

O Bog, ti si naše upanje in moč.

V svoji nebogljenosti ne moremo brez tebe ničesar storiti.

Pomagaj nam s svojo milostjo,

da bomo vedno spolnjevali tvoje zapovedi

in z veseljem delali, kar ti je všeč.

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

 

Gospod nas blagoslovi nas varuj vsega hudega in nas pripelji v večno življenje. Amen. Sv. Janez Krstnik, prosi za nas!

 

Četrti dan – nedelja, 19. junij, Nazarij, prvi koprski škof

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Gospod, prosim te za milost, da bi bili vsi moji nameni, dejavnosti in opravila usmerjeni samo v službo in slavo božjega veličastva. (DV 46)

Uvodna misel:

Včeraj nam je Jezus, po sv. Marjeti Mariji, izpovedal ljubezen, danes svojo neizmerno bolečino, žalost in razočaranje. Po treh uvodnih obiskih  angela miru se 13. maja 1917 pastirčkom prikaže Marija. Marija nas pouči, da vse delamo po Njegovi in njeni milosti. Tudi otroci so vse lahko sprejeli in živeli le po veliki milosti, ki so ji predhodno morali reči: «Da.« Jezusovo in Marijino Srce usmilita se nas!

Uvodna molitev:

«O presveta Trojica, molim te. Moj Bog, moj Bog, ljubim te v najsvetejšem zakramentu.»  (3X) (molitev  angela miru v Fatimi)

Vzkliki k SLO svetnikom in našim nebeškim prijateljem:

 1. Frančišek … prosi za nas!
 2. Pater Pij…
 3. Faustina …
 4. Leopold Mandič …
 5. Uršula …
 6. Maksimiljan Kolbe …
 7. Ignacij Lojolski …
 8. Dominik Savio … prosi za nas!

 

Iz dnevne Božje besede:

To govorí Gospod: »Nad Davidovo hišo in prebivalce Jeruzalema bom razlil duha naklonjenosti in prošenj. Ozirali se bodo k meni zaradi tistega, ki so ga prebodli, in žalovali bodo za njim, … … Tisti dan bo odprt studenec Davidovi hiši in jeruzalemskim prebivalcem v očiščenje greha in madeža.« (Zah 12,10-11; 13,1)

Osrednja molitev:

Srce Jezusovo, odpovedujem se sebi, posvetim se Tebi in Te prosim …. (povem svojo prošnjo). Sprejmi in varuj me v tvojem presvetem Srcu. Podari nam mir v srcu in v svetu, jaz pa ti obljubim … (povem svojo obljubo). Amen.

Vsi ukrajinski in ruski svetniki in svetnice, mučenci in mučenke prosite in molite za nas!

 

Pričevanje iz razodevanja Srca Jezusovega:

»Glej to Srce, ki je tako ljubilo ljudi, da ni opustilo ničesar; ki se je izčrpalo in izničilo, da bi izpričalo svojo ljubezen. Za plačilo pa prejema samo nehvaležnost, sramoto, bogokletstva, hlad in zaničevanje, ki ga kažejo v odnosu do tega zakramenta ljubezni. Zlasti me boli vedenje meni …  Zato zadoščujte s spravnim obhajilom za vse žalitve, ki sem jih deležen v oltarnem zakramentu. (Jezus sv. Marjeti Mariji na kraju prvega razodevanja Srca Jezusovega, l. 1673 in 1675)

 

Iz Marijinih prikazovanj v Fatimi:

 1. Lucija pripoveduje: – prvo prikazanje –

… Morda smo bili od nje oddaljeni poldrugi meter. Tedaj nam je naša Gospa rekla: «Ne bojte se. Ne storim vam nič hudega.» «Od kod ste?» sem jo vprašala. «Sem iz nebes.»  «In kaj želite od mene?» «Prišla sem vas prosit, da bi prihajali semkaj šest mesecev zapovrstjo na trinajsti dan v mesecu ob tej uri. Potem vam bom povedala, kdo sem in kaj hočem. » … «Ali se hočete ponuditi Bogu, da boste prenašali vse trpljenje, ki vam ga bo hotel poslati, v zadoščenje za grehe, s katerimi ga žalijo, in kot prošnjo za spreobrnjenje grešnikov?» «Da, hočemo.» «Torej boste morali dosti trpeti, vendar vas bo krepila božja milost.» Ko je izgovorila te zadnje besede (božja milost), je prvič razprostrla roke in na nas razlila tako močno luč, da nam je prodrla v prsi in v globino duše. …  Po nekaj trenutkih je naša Gospa dodala: «Molíte vsak dan rožni venec, da boste izprosili svetu mir in konec vojne.» Takoj zatem se je pričela tiho dvigati v smeri proti vzhodu, dokler ni izginila v neizmerni daljavi.

Duhovna spodbuda:

Odgovorimo si tudi mi na vprašanje, ki ga zastavi Marija otrokom v Fatimi ob današnjem prvem prikazanju:« Ali se hočete ponuditi Bogu, da boste prenašali vse trpljenje, ki vam ga bo hotel poslati, v zadoščenje za grehe, s katerimi ga žalijo, in kot prošnjo za spreobrnjenje grešnikov?

 

Zaključna molitev – dnevna liturgična – sinodalni duh – hodimo skupaj – v povezanosti z vso Cerkvijo:

 

Sveti Bog, v svoji previdnosti nikogar ne zapustiš,

kdor ostane zvest tvoji ljubezni.

Naj ti s spoštovanjem služimo in te vedno ljubimo.

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

 

Gospod nas blagoslovi nas varuj vsega hudega in nas pripelji v večno življenje. Sv. Janez Krstnik, prosi za nas!

 

 

Peti dan, ponedeljek, 20. junija, Adalbert, škof,

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Gospod, prosim te za milost, da bi bili vsi moji nameni, dejavnosti in opravila usmerjeni samo v službo in slavo božjega veličastva. (DV 46)

Uvodna misel:

Kar je angel miru napovedal potrdi tudi Marija, pri drugem prikazanju, glede njenega namena razodevanja v Fatimi. V Fatimi Sveta Trojica nadaljuje z razodevanjem Marije v Lurdu: »Sem Brezmadežno spočetje«. Pred tem pa nam Jezus že v Paray le Monialu razodene kraljevsko pot v Njegovo Srce. A to sedaj postane tudi Marijino brezmadežno Srce!   Jezusovo in Marijino Srce usmilita se nas!

Uvodna molitev:

Zdrava Marija milosti polna Gospod je s teboj …

Vzkliki k SLO svetnikom in našim nebeškim prijateljem:

 1. Lovrenc … prosi za nas!
 2. Florijan …
 3. Anton …
 4. Marjeta Marija Alakok …
 5. Katarina Laboure …
 6. Bernardka …
 7. Fatimska pastirčka Hijacinta in Frančišek …

božja služabnica sestra Lucija iz Fatime … prosi za nas!

 

Iz dnevne Božje besede:

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Ne sodite, da ne boste sojeni;  … Ali kako moreš reči svojemu bratu: ›Pusti, da vzamem iver iz tvojega očesa‹, pa je bruno v tvojem očesu? Hinavec, izderi najprej bruno iz svojega očesa in potem glej, kako boš vzel iver iz očesa svojega brata.« (Mt 7,1-5)

Osrednja molitev:

Srce Jezusovo, odpovedujem se sebi, posvetim se Tebi in Te prosim …. (povem svojo prošnjo). Sprejmi in varuj me v tvojem presvetem Srcu. Podari nam mir v srcu in v svetu, jaz pa ti obljubim … (povem svojo obljubo). Amen.

Vsi ukrajinski in ruski svetniki in svetnice, mučenci in mučenke prosite in molite za nas!

 

Pričevanje iz razodevanja Srca Jezusovega:

Sv. Marjeta Marija: »Zdi se mi, da ni krajše poti, da pridemo do popolnosti, in da ni bolj gotovega sredstva za zveličanje, kakor je posvetitev Božjemu Srcu. Mislim, da se ne bo pogubil nihče, kdor bo Jezusovo Srce častil in se mu posvetil«. (sv. Marjeta Marija o  razodevanju Srca Jezusovega, l. 1673 in 1675)

 

Iz Marijinih prikazovanj v Fatimi:

 1. Lucija pripoveduje: – drugo prikazanje –

…  »Hotela sem vas prositi, da bi nas vzeli v nebesa.« »Da, Hijacinto in Frančiška bom vzela v kratkem. Ti pa ostaneš tu še nekaj časa. Jezus hoče s tvojim sodelovanjem doseči, da me bodo ljudje spoznali in ljubili. Na svetu hoče vzpostaviti pobožnost do mojega brezmadežnega Srca.«  Lucija je s pogovorom nadaljevala: «Bom ostala tu sama?« sem žalostno vprašala. »Ne, hčerka. Hudo trpiš? Ne izgubljaj poguma! Jaz te ne bom nikoli zapustila. Moje brezmadežno Srce bo tvoje pribežališče in pot, ki te bo vodila k Bogu.«… .

 

Duhovna spodbuda:

Danes pokleknimo v duhu pod Marijine roke, da tudi mi prejmemo milosti, kot so jih pastirčki pri prvem prikazanju: «Pri teh besedah je odprla svoje roke; iz njih so prihajali svetli žarki, ki jih je usmerila na naše prsi. Zdi se mi, pravi sestra Lucija, da je luč tega dne imela predvsem namen, da nam vlije spoznanje in posebno ljubezen do brezmadežnega Marijinega Srca … . Od tega dne dalje smo čutili v srcu močno ljubezen do brezmadežnega Marijinega Srca.

Zaključna molitev – dnevna liturgična – sinodalni duh – hodimo skupaj – v povezanosti z vso Cerkvijo:

 

Sveti Bog, v svoji previdnosti nikogar ne zapustiš,

kdor ostane zvest tvoji ljubezni.

Naj ti s spoštovanjem služimo in te vedno ljubimo.

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

 

Gospod nas blagoslovi nas varuj vsega hudega in nas pripelji v večno  življenje. Amen. Sv. Janez Krstnik, prosi za nas!

 

Šesti dan, torek, 21. junija – Alojzij Gonzaga, redovnik

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Gospod, prosim te za milost, da bi bili vsi moji nameni, dejavnosti in opravila usmerjeni samo v službo in slavo božjega veličastva. (DV 46)

Uvodna misel:

Marija v Fatimi ima na prvem mestu grešnike in njihovo spreobrnjenje. V drugem delu pa Rusijo in njeno posvetitev njenemu Srcu in zadostilno obhajilo na prve sobote. To je njena pot k miru in preprečitve nove vojne kot tudi širjenje zmot. V ta namen doda tudi novo molitev pri sv. rožnem vencu. Prosi in vabi nas k zadoščevanju. To je tako močna in goreča želja tako Jezusovega kot tudi  Marijinega Srca, da jo želi Sveta Trojica potrditi tudi z mogočnim sončnim čudežem, da bi verjeli in sledili njeni besedi, kot tudi z 12. darovom  častilcem Srca Jezusovega. Jezusovo in Marijino Srce usmilita se nas!

Uvodna molitev:

O Jezus, to je iz ljubezni do tebe, za spreobrnjenje grešnikov in v zadoščenje za grehe, narejene zoper Marijino brezmadežno Srce.

«O moj Jezus! Odpusti nam, reši nas peklenskega ognja, vzemi v nebesa vse dušice, zlasti tiste, ki tega najbolj potrebujejo.

Vzkliki k SLO svetnikom in našim nebeškim prijateljem:

 1. Miklavž … prosita za nas!
 2. Janez Vianne …
 3. Terezija Deteta Jezusa …
 4. T. Avilska …
 5. Krištof …
 6. brata Ciril in Metod …
 7. Benedikt …
 8. Brigita Švedska …
 9. Katarina Sienska …
 10. Terezija Benedikta od Križa (Edit Stein) … prosi na nas!

 

Iz dnevne Božje besede:

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Ne dajajte svetega psom in ne mečite svojih biserov pred svinje, da jih morda z nogami ne pohodijo in se ne obrnejo ter vas raztrgajo. Vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, storite tudi vi njim; to je namreč postava in preroki. Vstopíte skozi ozka vrata; zakaj široka so vrata in prostorna je pot, ki drži v pogubo, in mnogo jih je, ki v pogubo hodijo po njej. Kako ozka so vrata in tesna je pot, ki drži v življenje, in malo jih je, ki jo najdejo!« (Mt 7,6.12-14)

Osrednja molitev:

Srce Jezusovo, odpovedujem se sebi, posvetim se Tebi in Te prosim …. (povem svojo prošnjo). Sprejmi in varuj me v tvojem presvetem Srcu. Podari nam mir v srcu in v svetu, jaz pa ti obljubim … (povem svojo obljubo). Amen.

Vsi ukrajinski in ruski svetniki in svetnice, mučenci in mučenke prosite in molite za nas!

 

Pričevanje iz razodevanja Srca Jezusovega:

Dal jim bom vse milosti, ki jih potrebujejo v svojem stanu. Njihovim družinam bom naklonil mir.  Dal jim bom obilen blagoslov pri vsem delovanju. … .  – obljube Jezusa častilcem njegovega Srca.  (Jezus sv. Marjeti Mariji na kraju prvega razodevanja Srca Jezusovega, l. 1673 in 1675)

 

Iz Marijinih prikazovanj v Fatimi:

 1. Lucija pripoveduje: – tretje prikazanje –

“ … « V oktobru bom povedala, kdo sem in kaj hočem, in bom napravila čudež, ki ga bodo videli vsi, da bodo verjeli…» In je nadaljevala: «Žrtvujte se za grešnike in recite pogosto, posebno kadar boste napravili kakšno žrtev: – O Jezus, to je iz ljubezni do tebe, za spreobrnjenje grešnikov in v zadoščenje za grehe, narejene zoper Marijino brezmadežno Srce.»” Po nekaj trenutkih molka je Gospa nadaljevala: “Ko molite rožni venec, recite po vsaki skrivnosti: «O moj Jezus! Odpusti nam, reši nas peklenskega ognja, vzemi v nebesa vse dušice, zlasti tiste, ki tega najbolj potrebujejo.»”

Duhovna spodbuda:

Marija: «Žrtvujte se za grešnike in recite pogosto, posebno kadar boste napravili kakšno žrtev: – O Jezus, to je iz ljubezni do tebe, za spreobrnjenje grešnikov in v zadoščenje za grehe, narejene zoper Marijino brezmadežno Srce.»”

Zaključna molitev – dnevna liturgična – sinodalni duh – hodimo skupaj – v povezanosti z vso Cerkvijo:

 

Gospod nas blagoslovi nas varuj vsega hudega in nas pripelji v večno življenje. Amen. Sv. Janez Krstnik, prosi za nas!

 

Sedmi dan, sreda, 22. junija – Janez Fisher, škof, Tomaž More, mučenec

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Gospod, prosim te za milost, da bi bili vsi moji nameni, dejavnosti in opravila usmerjeni samo v službo in slavo božjega veličastva. (DV 46)

Uvodna misel:

Ker so imeli otroci videnja in skrivnosti jih župan ugrabi, tako da je bilo četrto prikazanje v Fatimi nekaj dni kasneje. Tako je bilo otrokom dana možnost, da preizkusijo in zaživijo nauke, ki so jih sprejeli po angel miru in Mariji. V ječi so bili, kot je bil tudi Janez Krstnik, pripravljeni tudi umreti, ker jim je župan grozil s smrtjo. A preizkušnjo so opravili z odliko, bili so izpuščeni, sozapornikom so oznanili Marijino in Jezusovo Srce, in ljudje so še bolj verjeli v njihovo iskrenost in kmalu so imeli spet srečanje z Marijo. Tudi Jezus nas z obljubami in darovi vabi k češčenju Njegovega presveta Srca.  Jezusovo in Marijino Srce usmilita se nas!

Uvodna molitev:

O Jezus, to je iz ljubezni do tebe, za spreobrnjenje grešnikov in v zadoščenje za grehe, narejene zoper Marijino brezmadežno Srce.

«O moj Jezus! Odpusti nam, reši nas peklenskega ognja, vzemi v nebesa vse dušice, zlasti tiste, ki tega najbolj potrebujejo.

Vzkliki k SLO svetnikom in našim nebeškim prijateljem:

vsi sveti in slavni Jezusovi učenci … prosite za nas!

vse svete in slavne Jezusove žene, ki ste ga spremljale in mu stregle … prosite za nas!

 

Iz dnevne Božje besede:

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Varujte se lažnivih prerokov, ki prihajajo k vam v ovčjih oblačilih, znotraj pa so grabežljivi volkovi. Po njih sadovih jih boste spoznali. Ali obirajo grozdje s trnja ali smokve z osata? Tako vsako dobro drevo rodi dober sad, slabo drevo pa rodi slab sad. … .«  (Mt 7,15-20)

Osrednja molitev:

Srce Jezusovo, odpovedujem se sebi, posvetim se Tebi in Te prosim …. (povem svojo prošnjo). Sprejmi in varuj me v tvojem presvetem Srcu. Podari nam mir v srcu in v svetu, jaz pa ti obljubim … (povem svojo obljubo). Amen.

Vsi ukrajinski svetniki in svetnice, mučenci in mučenke prosite in molite za nas!

 

Pričevanje iz prvega razodevanja Srca Jezusovega:

Mlačni bodo postali goreči. Imena tistih, ki bodo širili češčenje, bodo neizbrisno zapisana v mojem Srcu. Varno zavetje jim bom v življenju posebno ob smrtni uri … . … . (obljube Jezusa sv. Marjeti Mariji na kraju prvega razodevanja Srca Jezusovega, l. 1673 in 1675)

 

Iz Marijinih prikazovanj v Fatimi:

 1. Lucija pripoveduje: – četrto prikazanje –

“ … Župan je ugrabil otroke  – fatimske vidce – in jih imel zaprte do 15. avgusta, v glavnem v svoji hiši v občini Vila Nova de Ourém, deloma pa v javnem zaporu in v temnem prostoru zadaj za poslopjem. Tako da ni bilo 13. avgusta prikazanja. Od njih je hotel zvedeti vsebino skrivnosti z vsemi sredstvi, tudi s silo. Grozil jim je s smrtjo. Kljub temu, da so vidci resno računali s smrtjo, niso ničesar izdali. Trpljenje so darovali kot žrtev za spreobrnjenje grešnikov in v zadoščenje za grehe, storjene zoper Marijino brezmadežno Srce. Molili so rožni venec. Tudi drugi jetniki so sodelovali pri tej molitvi … Ljudje so občudovali odločnost otrok. Lucija je o pomenu zapora in o upravitelju povedala: «Imam vtis, da je bil upravitelj orodje v božjih rokah. Tako smo imeli priložnost, da smo trpeli iz ljubezni do Njega za spreobrnjenje grešnikov. Domnevam, da sta imela bratranca enak vtis.»

Duhovna spodbuda:

Marija: «Žrtvujte se za grešnike in recite pogosto, posebno kadar boste napravili kakšno žrtev: – O Jezus, to je iz ljubezni do tebe, za spreobrnjenje grešnikov in v zadoščenje za grehe, narejene zoper Marijino brezmadežno Srce.»”

 

Zaključna molitev – dnevna liturgična – sinodalni duh – hodimo skupaj – v povezanosti z vso Cerkvijo:

 

Sveti Bog, v svoji previdnosti nikogar ne zapustiš,

kdor ostane zvest tvoji ljubezni.

Naj ti s spoštovanjem služimo in te vedno ljubimo.

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

 

Gospod nas blagoslovi nas varuj vsega hudega in nas pripelji v večno življenje. Amen. Sv. Janez Krstnik, prosi za nas!

 

Osmi dan – četrtek, 23, junij, rojstvo Janeza Krstnika, slovesni praznik

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Gospod, prosim te za milost, da bi bili vsi moji nameni, dejavnosti in opravila usmerjeni samo v službo in slavo božjega veličastva. (DV 46)

Uvodna misel:

Otroci kljub velikim težavam vedno znova prihajajo 13. v mesecu na kraj srečanja z Marijo. Tokrat jim Marija obljubi, v pričo deset tisočih, ne le velik čudež, temveč tudi družbo svojih najožjih družinskih članov, pri naslednjem videnju. Vse to pa z namenom, da bi ljudje prisluhnili in izpolnjevali Njene besede in rešili mnoge večnega pogubljenja, grešnikom spreobrnjenja, konec vojne, preprečili širjenje zmot in preganjanja Cerkve in papeža  … . Jezus pa nam ponovno izpove svojo bolečino nad našo trdosrčnostjo, brezbrižnostjo in hladnostjo.  Jezusovo in Marijino Srce usmilita se nas!

Uvodna molitev:

Presveta Trojica, Oče, Sin in Sveti Duh, z vsem srcem te molim in ti darujem predragoceno telo, kri, dušo in božanstvo Jezusa Kristusa, navzočega v vseh tabernakljih sveta, v zadoščenje za žalitve, božje rope in brezbrižnosti, s katerimi je žaljen. Po neskončnem zasluženju njegovega presvetega Srca in brezmadežnega Srca Marijinega te prosim za spreobrnjenje ubogih grešnikov. (angela miru v Fatimi)

Vzkliki k SLO svetnikom in našim nebeškim prijateljem:

 1. Jožef in Marija… prosita za nas!
 2. Joahim in Ana …
 3. Zaharija in Elizabeta …
 4. starši Terezije Deteta Jezusa …
 5. starša Alojzij in Marija Beltrame Quattrocchi …
 6. Monika …prosi za nas!

 

Iz dnevne Božje besede:

» … Tedaj so pomignili njegovemu očetu, kako bi ga on hotel imenovati. Zahteval je deščico in zapisal: »Janez je njegovo ime.« In vsi so se začudili. Pri tej priči so se mu razvezala usta in jezik in je govoril ter hvalil Boga.  … Vsi, ki so to slišali, pa so si vzeli k srcu in so govorili: »Kaj neki bo iz tega otroka? Gospodova roka je bila z njim.« Otrok pa je rastel in se krepil v duhu; in bil je v samoti do dneva, ko se je prikazal Izraelu. (1,57-66.80)

Osrednja molitev:

Srce Jezusovo, odpovedujem se sebi, posvetim se Tebi in Te prosim …. (povem svojo prošnjo). Sprejmi in varuj me v tvojem presvetem Srcu. Podari nam mir v srcu in v svetu, jaz pa ti obljubim … (povem svojo obljubo). Amen.

Vsi ukrajinski svetniki in svetnice, mučenci in mučenke prosite in molite za nas!

 

Pričevanje iz razodevanja Srca Jezusovega:

»Kljub mnogim prizadevanjem za njihovo srečo stajajo ljudje hladni in brezbrižni. Vsaj ti mi stori to veselje, da zadoščuješ za njihovo nehvaležnost, kolikor boš mogla. Jaz bom tvoja moč, ne boj se ničesar. (Jezus sv. Marjeti Mariji na kraju prvega razodevanja Srca Jezusovega, l. 1673 in 1675, povabilo k sveti uri vsak četrtek od 23. do 24. ure)

 

Iz Marijinih prikazovanj v Fatimi:

 1. Lucija pripoveduje: – peto prikazanje –

»Marija: «V oktobru bo prišel tudi naš Gospod, Mati božja sedem žalosti in Karmelska Mati božja, sveti Jožef z Detetom Jezusom, da bosta blagoslovila svet. Bog je zadovoljen z vašimi žrtvami, vendar ne mara, da spite z vrvjo. Nosite jo samo čez dan.» «Prosili so me, da bi Vas prosila veliko stvari: za zdravje nekaterih bolnikov, gluhonemega.» «Da, nekatere bom ozdravila, drugih ne. Oktobra bom naredila čudež, da bodo vsi verjeli.» In pričela se je dvigati in je izginila kakor zmeraj.”

Duhovna spodbuda:

Marija nas pri četrtem prikazanju žalostna nagovori:

«Molite, veliko molite in delajte žrtve za grešnike. Veliko duš gre v pekel, ker se zanje nihče ne žrtvuje in ne prosi.»

Zaključna molitev – dnevna liturgična – sinodalni duh – hodimo skupaj – v povezanosti z vso Cerkvijo:

 

Vsemogočni Bog,

svetega Janeza Krstnika si poklical,

da bi tvoje ljudstvo dobro pripravil na prihod Odrešenika.

Podeli vsem narodom radost odrešenja

in vodi svoje verne po poti miru in zveličanja.

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

 

Gospod nas blagoslovi nas varuj vsega hudega in nas pripelji v večno domovino. Amen. Sv. Janez Krstnik, prosi za nas!

 

Deveti dan, petek, 24. junij – Srce Jezusovo, slovesni praznik,

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Gospod, prosim te za milost, da bi bili vsi moji nameni, dejavnosti in opravila usmerjeni samo v službo in slavo božjega veličastva. (DV 46)

Uvodna misel:

Jezus nam v Očetovem imenu ne pošlje le Svetega Duha, temveč tudi vsa prikazovanja, ki jih je Cerkev potrdila prihajajo iz Jezusovega Srca, pravi Marijana Kureščku. A prikazovanja niso nič izrednega, saj jih pozna tako Stara kot tudi Nova zaveza. Tudi  Jezus je imel številna prikazanja, npr. ob rojstvu v Betlehemu – angeli – ;  na gori spremenjenja, v puščavi celo hudiča, v vrtu Getsemani,   … . Prav gotovo vsa v Evangeliju niso niti popisana. Prikazanja so trdna vez med nebeško Cerkvijo, Cerkvijo v vicah in zemeljsko Cerkvijo – na romanju – . Poznamo tudi prikazovanja duš iz vic. Tudi svetniki so imeli prikazovanja. V pristnih prikazanjih nas želi Sveta Trojica ponovno bolj pritegniti na Marijino in Jezusovo Srce. Človek in tudi Cerkev se je nemalokrat skozi zgodovino odtegovala Bogu; po prerokih – starozaveznih – kot tudi po vidcih nas ponovno priteguje nazaj na pristne izvire, ki prihajajo med nas, po Jezusovem prebodenem Srcu. Fatimsko razodevanje Boga je nekaj posebnega, posebno prikazanje v oktobru.  Vsi ljudje so bili od glave do pete namočeni in v blatu, a ob sončnem čudežu padejo na kolena, se kesajo in se v trenutku posušijo. Vse to pa Sveta Trojica tudi po Jezusu dela z enim samim namenom, da bi se spokorili, spreobrnili in rešili duše. Jezusovo in Marijino Srce usmilita se nas!

Uvodna molitev:

Jezus, upodobi nas po svojem Srcu!

Vzkliki k SLO svetnikom in našim nebeškim prijateljem:

božji sl. Janez Frančišek Gnidovec…  prosi za nas!

božji sl. Friderik Irenej Baraga …

Božji služabnik škof Anton Vovk …

božji sl. Danijel Halas …

božji sl. Andrej Majcen…

božji sl. Vendelin Vošnjak …

božji sl. Jakob Ukmar…

božja sl. Cveta Prior …

božji sl. Anton Strle…

božji sl. Alojzij Kozar…

božja služabnica Magdalena Gornik … prosi za nas!

 

Iz dnevne Božje besede:

» … Jaz sam bom pasel svoje ovce in jaz jim bom nudil počitek, govori vsemogočni Gospod. Izgubljene poiščem, razkropljene pripeljem nazaj, ranjene obvežem, bolne pokrepčam, zdrave in krepke obvarujem. Pasel jih bom, kakor je prav.« (Ezk 34,11-16)

Osrednja molitev:

Srce Jezusovo, odpovedujem se sebi, posvetim se Tebi in Te prosim …. (povem svojo prošnjo). Sprejmi in varuj me v tvojem presvetem Srcu. Podari nam mir v srcu in v svetu, jaz pa ti obljubim … (povem svojo obljubo). Amen.

Vsi ukrajinski svetniki in svetnice, mučenci in mučenke prosite in molite za nas!

 

Pričevanje iz razodevanja Srca Jezusovega:

Tistim, ki bodo zapored devet prvih petkov prejeli sv. obhajilo obljubim milost  končnega spreobrnjenja. Ne bodo umrli v moji nemilosti in brez svojih zakramentov. Moje Božje Srce jim bo v zadnjem trenutku varno pribežališče. – obljuba Jezusa častilcem njegovega Srca –  (Jezus sv. Marjeti Mariji na kraju prvega razodevanja Srca Jezusovega, l. 1673 in 1675)

Iz Marijinih prikazovanj v Fatimi:

 1. Lucija pripoveduje: – šesto prikazanje –

… Malo zatem smo videli odsev luči in takoj nato našo Gospo nad hrastičem. «Kaj hočete od mene?» «Hočem ti povedati, naj napravijo tukaj kapelo meni v čast; sem Gospa rožnega venca; še naprej vsak dan molite rožni venec. Vojne bo konec in vojaki se bodo v kratkem vrnili domov.» … Odprla je roke, da so odsevale na soncu. Medtem ko se je dvigala, se je odsev njene luči odbijal na soncu… Ko je naša Gospa izginila v neizmerni daljavi obzorja, smo videli ob soncu svetega Jožefa z Detetom in našo Gospo v beli obleki z modrim plaščem. Zdelo se je, da sta sv. Jožef in Dete blagoslavljala svet s kretnjami, ki sta jih delala z roko v obliki križa. … Skoraj vsi navzoči so sončni čudež videli. Videli so ga tudi v nekaterih drugih krajih, celo do 40 kilometrov daleč od Fatime. … Zvezdoslovec dr. Gonsalo de Almeida Garrett: Sonce je izgubilo slepeči blesk in je postalo podobno luni, da je bilo mogoče zlahka gledati vanj. Trikrat je bilo vidno vrtenje sončnega roba, iz katerega so se usipale iskre, kar je trajalo osem do deset minut. Nato je sonce dobilo vijoličasto, potem pomarančasto barvo in je s tema barvama pobarvalo zemljo. Na koncu je spet normalno svetilo.

Duhovna spodbuda:

Marija nas pri šestem prikazanju prosi:

«Molite še naprej rožni venec, da boste izprosili konec vojne.«

»Naj ne žalij(m)o več našega Gospoda Boga, ki je tako zelo žaljen.»

Zaključna molitev – dnevna liturgična – sinodalni duh – hodimo skupaj – v povezanosti z vso Cerkvijo:

 

Dobri Oče,

danes častimo srce tvojega ljubljenega Sina

in slavimo izredne darove njegove ljubezni.

Naj iz tega vrelca Božje dobrote prejemamo obilne milosti.

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

 

Gospod nas blagoslovi nas varuj vsega hudega in nas pripelji v večno domovino. Amen. Sv. Janez Krstnik, prosi za nas!

 

Praznik državnosti – Marijino Brezmadežno Srce – sobota,25. junij,  – posvetitev –

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Gospod, prosim te za milost, da bi bili vsi moji nameni, dejavnosti in opravila usmerjeni samo v službo in slavo božjega veličastva. (DV 46)

Uvodna misel:

Danes praznujemo Dan državnosti na godovni dan Marijinega Brezmadežnega Srca. Le redko se zgodi, da praznujemo Dan državnosti na tisti dan, ki je najbolj povezan z ustanovitvijo in samostojnostjo Republike Slovenije, ki je vsekakor Marijino Brezmadežno Srce. Rojeni smo namreč iz povabila in posvetitve Rusije Marijinemu Brezmadežnemu Srcu, ko je razpadel berlinski zid kot tudi eden največjih imperijev vseh časov Sovjetska zveza, kot tudi Jugoslavija, in so nastale številne neodvisne in samostojne države. Kar je Marija prišla prosit se je zgodilo na Gospodovo oznanjenje leta 1984, ko je sv. Janez Pavel II. izpolnil Marijino naročilo v Fatimi. Sveta Trojica nas prosi, da bi to posvetitev živeli in obnavljali tudi po zadostilnem prvo sobotnem obhajilu. Danes je tudi velika priložnost, da posvetimo sebe kot tudi novo vlado in novo izvoljene poslance RS njenemu Srcu.

Uvodna molitev:

»Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem Odrešeniku, kajti ozrl se je na nizkost svoje služabnice. Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi, kajti velike reči mi je storil Mogočni in njegovo ime je sveto«. (Lk, 1, 46-49)

Vzkliki k SLO svetnikom ter našim nebeškim prijateljem:

Sveto Srce Marijino, prosi za nas … prosi za nas!

Srce Marijino, upodobljeno po Božjem Srcu …

Srce Marijino, zedinjeno z Jezusovim Srcem …

Srce Marijino, harfa Svetega Duha …

Srce Marijino, svetišče presvete Trojice …

Srce Marijino, tabernakelj učlovečene Besede …

Srce Marijino, od začetka brezmadežno …

Srce Marijino, polno milosti … prosi za nas!

Iz dnevne Božje besede:

» … S čim naj te vzporejam, hči jeruzalemska? Čemu naj te primerjam, hči sionska, da te potolažim? Velika kot morje je tvoja nesreča, kdo te more ozdraviti? Tvoji preroki so ti prerokovali laž in prevaro. Niso odkrivali tvoje krivde, da bi obrnili tvojo usodo. … Vpij vendar h Gospodu, vzdihuj, hči sionska! Tôči solze v potokih podnevi in ponoči!  … . (Žal 2,2.10-14.18-19)

Osrednja molitev:

Marijino Brezmadežno Srce, odpovedujem se sebi, posvetim se Tebi in Te prosim …. (povem svojo prošnjo). Sprejmi in varuj me v tvojem Brezmadežnem Srcu. Podari nam mir v srcu in v svetu, jaz pa ti obljubim … (povem svojo obljubo). Amen.

Marija naša Mati, na današnji praznik,  v povezanosti,  v pravi  in pristni veri s svetim očetom, vsemi SLO škofi in verniki, posvetimo tvojemu Brezmadežnemu Srcu novo vlado in nove izvoljene poslance SLO parlamenta, ter vse njihove uslužbence, strokovnjake in sodelavce, varuj, vodi in brani jih pred vsako zmot ter jim podeli številne milosti in darove. Amen!

Vsi SLO svetniki in svetnice, mučenci in mučenke, nebeški prijatelji in prijateljice, prosite, slavite, hvalite Jezusovo in Marijino Srce za nas!

 

Pričevanje iz razodevanja Marijinega Brezmadežnega Srca:

 

“Glej, moja hči, moje Srce obdano s trni, s katerimi ga nehvaležni ljudje v vsakem trenutku prebadajo s svojimi žalitvami in nehvaležnostmi. Poskušaj me vsaj ti tolažiti in sporoči mojo obljubo svetu, da bom ob smrtni uri stala ob strani z vsemi za večno srečo potrebnimi milostmi vsem tistim, ki se bodo na prvo soboto pet zaporednih mesecev spovedali in prejeli sv. obhajilo, molili rožni venec in mi petnajst minut delali družbo s premišljevanjem skrivnosti rožnega venca, da mi s tem dajejo zadoščenje.”(Marija sestri Luciji, božji služabnici, 10.12.1925)

 

Duhovna spodbuda:

V letu 2022 bom obhajal pet prvih sobot za mir v svetu, ko bomo darovali Sveto rešnje telo in vse drugo kot me prosi Marija, za zadoščenje za grehe zoper njeno Brezmadežno Srce.

Zaključna molitev – dnevna liturgična – sinodalni duh – hodimo skupaj – v povezanosti z vso Cerkvijo:

 

Vsemogočni Bog,

v srcu Device Marije

si Svetemu Duhu pripravil vredno bivališče.

Na njeno priprošnjo

naj tudi mi postanemo svetišče tvoje slave.

Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

 

Z ljubljenim Sinom nas blagoslovi Devica Marija. Sv. Janez Krstnik prosi za nas!

 

Info:

 

Povej naprej …

Če ne želiš več …

 

Vsebina Marijinih prikazovanj povzeta po knjigi Marijina sporočila I., p. dr. Antona Nadrah OCist, založba Stična, 1996.

 

Besede Jezusa in sv. Marjete o Jezusovem Srcu: Zloženka Živi rožni venec, +++p. Leopold Grčar OFM, 13.06.2006, Brezje.