Domov » Devetdnevnica pred praznikom sv. Jožefa delavca – drugi dan

Devetdnevnica pred praznikom sv. Jožefa delavca – drugi dan

geslo: »Pojdite k Jožefu; kar vam poreče, to storite« (1 Mz 41, 55)

namen: hvaležnost in zahvala sv. Jožefu delavcu

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Uvodna misel:

Papež Frančišek se je odzval na korona krizo z razglasitvijo leta sv. Jožefa. Tudi Jezusov rednik je moral, še kako dobro poskrbeti za sveto družino, ne le na ozemlju obljubljene dežele tudi v Egiptu. Čeprav nam egiptovski oz. starozavezni Jožef ne predstavljala in ne kaže na Jožefa delavca, pa sta bila oba, prav gotovo odlična gospodarja in podjetnika. Egiptovski Jožef kaže bolj na prihodnjo podobo Mesije, Jezusa Kristusa, ki ga bratje iz ljubosumnosti in zavisti, najprej želijo umoriti nato pa ga prodajajo tujim trgovcem. Stična točka obeh Jožefov pa je prav gotovo ta, da sta še kako znala ceniti delo, bila sta pripravljena in tudi primorana trdo delati. Druga stična točka med obema Jožefoma pa je ta, da sta delala za ves svet in vse človeštvo. (se nadaljuje) … sv. Jožef delavec prosimo te  za živo in dejavno vero!

Uvodna molitev:

K tebi o sveti Jožef, pribežimo v svojih stiskah, in ko smo na pomoč poklicali tvojo presveto nevesto, prosimo zaupljivo tudi tvojega varstva. Pri ljubezni, ki te je vezala z brezmadežno Devico, Božjo Materjo, in pri očetovski ljubezni, s katero si objemal Dete Jezusa, te ponižno prosimo …

Vzkliki iz litanij sv. Jožefa:

Jožef, čisti varuh Device … hvalimo, Te, slavimo Te, častimo Te!

Jožef, rednik Sina Božjega … hvalimo, Te, slavimo Te, častimo Te!

Jožef, skrbni branitelj Kristusov … hvalimo, Te, slavimo Te, častimo Te!

Jožef, služabnik Kristusov … hvalimo, Te, slavimo Te, častimo Te!

Jožef, služabnik odrešenja … hvalimo, Te, slavimo Te, častimo Te!

Jožef, glavar svete Družine … hvalimo, Te, slavimo Te, častimo Te!

Sv. Jožef posebno s ti zahvalimo za varstvo in vodstvo v korona času!

Iz dnevne Božje besede:

» … Pozneje se je prikazal enajsterim, ko so bili pri mizi; grajal je njih nevero in trdosrčnost, da niso verjeli tistim, ki so ga po vstajenju videli. Rekel jim je: »Pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu!« (Mr 16,9-15)

Osrednja molitev:

… sv. Jožef ozri se milostno na delež, ki ga je pridobil Jezus s svojo krvjo, in pomagaj nam v naših potrebah s svojo močjo in priprošnjo. O, preskrbni varuh Svete družine, varuj izvoljeno ljudstvo Jezusa Kristusa; odvrni od nas, ljubezni polni oče, vsako kugo zmot in greha. Podpiraj nas milostno iz nebes, o mogočni naš varuh, v tem boju zoper moči teme …

Pričevanje o sv. Jožefu:

Leta 1631 je začela gora Vezuv v bližini Neaplja bruhati. Goreča lava se je kakor široka reka razlila nad vso okolico, zlati pa na mesto Torragreka. V tem kraju je bivala Kamila, goreča častilka svetega Jožefa. Pri njej je bil njen petletni nečak, kateremu je bilo ime Jožef. Da bi se rešila pred gorečo reko, je zbežala z otrokom. Goreča reka ji je bila takoj za petami. Tu pa ji velika skala, ki je visela v morje, zapre pot. Bila je v dvojni nevarnosti. Ako postoji, jo bodo plameni požgali, ako pa gre naprej, je pa v nevarnosti, da pride v morje in utone. V tej veliki stiski se spomni na svojega zaščitnika svetega Jožefa. »Veliki svetnik«, zakliče, »tebi priporočim malega Jožefa, ti ga moraš rešiti.« Potem položi otroka na skalo, sama pa skoči proti morju. A ni padla v morje, ampak na pesek in to tako srečno, da se niti najmanj ni poškodovala. Bila je rešena, toda silno jo je bolelo, da je morala otroka pustiti v toliki nevarnosti. Vsa iz sebe leta sem in tja in toži o svoji nesreči. Kar začuje, da jo nekdo kliče po imenu. Bil je glas njenega otroka, ki ji je pritekel ves vesel naproti. »Moj ljubi otrok,« zakliče, »kdo te je pa rešil ognja, da nisi zgorel?« »To je storil sveti Jožef, kateremu si me izročila v varstvo,« odvrne otrok. »Prijel me je za roko in me sem pripeljal.« Takoj pade pobožna žena na kolena in se zahvali svojemu ljubeznivemu varuhu, ki je njo in njenega nečaka čudovito obvaroval smrti. … sv. Jožef,  rešitev v nemogočih dogodkih prosi za nas! (po knjigi Pridite k sv. Jožefu)

 

Spodbuda:

V teh dneh, ko bo volilni molk kot tudi volitve vabimo, da se odpravimo, v zahvalo za SLO na kakšno družinsko romanje –  nekaj urno – peš – s kolesi – avtomobilom -.

Zaključna molitev:

… in kakor si nekdaj otel Dete Jezusa iz smrtne nevarnosti tako brani zdaj sveto Cerkev Božjo sovražnega zalezovanja in vsakega nasprotovanja. Varuj nas vsekdar, da bomo po tvojem zgledu in s tvojo pomočjo mogli sveto živeti, srečno umreti in doseči večno zveličanje v nebesih.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu … . Amen.

T. S. 

Oznake: