Domov » Deveti dan devetdnevnice pred praznikom bl. Antona Martina Slomška

Deveti dan devetdnevnice pred praznikom bl. Antona Martina Slomška

geslo: Hiša dobrega očeta sv. Jožefa (vseslovensko geslo Slomškove nedelje 2021)

podgeslo: »ki je Cerkev živega Boga, steber in temelj resnice« (1 Tim 3,14-16)

namen: za mir in sožitje v SLO in EU

uvodna molitev:  V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha Amen.

»Bodimo modri pri presojanju dogodkov tega časa in varujmo se pred vsako prenagljenostjo v besedi in dejanju, da ne bomo grajali ali zavračali, kar se utegne izkazati za dobro, niti preglasno hvaliti to, kar se more šele sčasoma izkazati za koristno. «  (iz Slomškovih drobtinic ) … Blaženi Anton Martin Slomšek prosi za nas!

vzkliki iz litanij bl. Antona Martina Slomška:

Goreči Kristusov duhovnik– prosi za nas!

Podoba Kristusa dobrega Pastirja –

Zvesti služabnik svojega Gospoda –

Goreči častilec Božje Matere –

Ljubitelj Kristusove Cerkve  –

Skrbni učitelj svete vere  –

Nosilec upanja    – prosi za nas!

iz pridige bl. Antona Martina Slomška na praznik sv. Jožefa:  (nadaljevanje)

» … Svete zakramente pogosto ino vredno prijemati. Kako srečen je bil sv. Jožef, ki je blizu trideset let Jezusa božiga pod svojoj strehoj imel! Bil je pa tudi vreden toljciga gosta. Ali nimaš lehko tudi ti, krščanska duša, ravno te, ino še veči sreče Jezusa Kristusa, praviga živiga Boga ino človeka, z kervjo ino mesom, z dušo ino z telesom, pod svojo streho vzeti, ino ga v svojim sercim dušen živež imeti? Ali pa tudi skerbiš toljke milosti ino dobrote vreden biti? Kako žalostna bila sta Jožef ino Marija, ko sta Jezusa zgubila! Kako skerbno sta ga jiskala, dokler ga nista tretji dan v tempelni najdla. Ti svojiga ljubiga Boga izgubiš, kakor hitro smerten greh storiš, pa po mesec dni – po cele kvatre – tudi leten dan brez spovedi in posvečjoče gnade božje preživiš, pa te še srce za to ne poboli – te ne skerbi, da bi šel v tempel Jezusa jiskat, se v zakramenti svete pokore z njim spraviti ino se v svetim obhajili zopet z Jezusom združit!  … . «

iz dnevne Božje besede:

» … Tako govori Gospod vsega stvarstva: »Premislite vendar svoja pota! Pojdite v gore, pripeljite lesa in obnovite hišo! To mi bo prijetno in v poveličanje,« govori Gospod.«(Ag 1,1-8)  

Iz prvega Slomškovega življenjepisa –  F. Kozar – : (nadaljevanje)

O pol devetih reče zdravnik, ko žilo potipa: “Smrt je blizu.” Spovednik pristopi in jih vpraša, ali bi jim bilo ljubo, da bi jim kaj molili. Na to odgovorijo: «Da.« Zdajci pokleknejo okoli postelje vsi korarji in drugi duhovni ter vsa družina. Začnemo najpoprej moliti lavretanske litanije. Nekaj časa še razumljivo odgovarjajo: «Ora pro nobis,« to je »Prosi za nas.« Naenkrat odgovor presahne in zdravnik nam pošepeta, da umirajo. Začnemo urno molitve za umirajoče, ali preden smo jih končali, so mirno in blago že svojo dušo izdihnili v roke svojega Stvarnika. Glasen jok in prebridko žalovanje napolni zdaj vso dvorano; vse se gnete k postelji, da bi vsi še enkrat tiste roke poljubili, ki so jih tolikokrat blagoslovile; stolni prošt pa so pristopili, da bi jim – že tretjemu škofu – rahlo oči zatisnili. In kaj tolažljivo je opomnil njih strežnik: «Umrli so ravno tisti čas, ko so vsak da s svojo družino večerno molitev opravljali.« … … … .

» … Ako na vse okoliščine pred smrtjo in pri smrti škofa Antona Martina pogledamo, ali ne najdemo lepo dopolnjenih besed Davidovih: Dragocena v očeh Gospodovih je smrt njegovih svetnikov«? Si li zmore škof srečnejše smrti želeti, kakor je smrt Antona Martina bila? Poslednji rojstni dan so oporoko pisali, polno duhovnih in telesnih dobrih del, poslednje leto so romali v Rim h grobu svetih apostolov. Poslednji mesec so dovršili toliko težaven škofovski obisk; poslednji teden so opravili duhovne vaje in božjo pot k Materi božji, poslednji dan so si s toliko vdanostjo v voljo božjo svete zakramente želeli in tako pobožno prejeli, noter do poslednjih trenutkov so v molitvi zdržali in z zdihljajem k Mariji: «Prosi za nas!« pot v večnost nastopili: zares, kateri duhovnik, kateri škof bi si mogel srečnejše smrti želeti? Glejte, tako umrje pravični in zares, dragocena v očeh Gospodovih je smrt njegovih svetnikov«. (str. 104.109)

osrednja molitev: ( molitev za kanonizacijo bl. A. M. Slomška)

Nebeški oče!
Blaženi škof Anton Martin Slomšek
je luč na poti našega krščanskega življenja.
Naj nas spremlja njegov zgled
in podpira njegova priprošnja,
da bomo v edinosti s teboj
in med seboj napredovali v veri,
upanju in ljubezni in bodo uslišane
naše prošnje …. (povem/o prošnje)  za njegovo kanonizacijo.
To prosimo, po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Pričevanje sv. Janeza Pavla II. o A. M. Slomšku v Mariboru – beatifikacija -:

» … Posnemajte ga zlasti vi, dragi mladi Slovenci, kakor on tudi vi brez oklevanja posvetite svoje mlade moči delu za nebeško kraljestvo in službi bratom. Vam, duhovniki, naj bo zgled goreče delavnosti in požrtvovalnosti. Vam, prizadevni laiki, posebno tistim, ki delate v javnih ustanovah, naj bo vzor poštenosti, nepristranskega služenja, pogumnega iskanja pravičnosti in skupne blaginje.

Bodite graditelji miru tudi znotraj Evrope! Proces združevanja, za katerega si prizadeva vsa celina, ne more temeljiti le na gospodarskih interesih, ampak se mora navdihovati v tistih krščanskih vrednotah, v katerih so njene najstarejše in pristne korenine. Samo Evropa, pozorna do človeka in vseh njegovih pravic je cilj, za katerega velja zastaviti svoje moči! Naj stara Evropa posreduje novim rodovom baklo človeške in krščanske civilizacije, ki je razsvetljevala pot naših dedov skozi tisočletje, ki se končuje. … .« Blaženi Anton Martin Slomšek prosi za nas!

duhovna in karitativna spodbuda:

v družini, župniji in gibanju bomo skupaj molili, pred praznikom bl. Slomška sv. rožni venec, za mir in sožitje v SLO in EU.  Priložnost, da darujemo za obnovo ostrešja nad Slomškovim grobom in bogoslužnimi prostori. Več info in možnost nakazila:  02 2518432 /  stolna.zupnija.mb@rkc.si / TRR: SI56 0451 5000 0942 184.

zaključna molitev:

Marijino Brezmadežno Srce, po bl. Antonu Martinu Slomšku Ti izročamo in posvetimo volitve v pastoralne svete SLO župnij. Mati Marija, izvoli sodelavce za rast božjega kraljestva med nami, v slavo Boga, ki bodo pomagali izgrajevati, Tvojim škofom in tvojim duhovnikom, zmago Tvojega Brezmadežnega Srca, sredi med nami. Marija, Nevesta Svetega Duha, odpovedujemo se sebi, darujemo se Tebi, sprejmi in vodi nas, v presveto Srce Jezusovo; zdaj in vekomaj. Amen.

Z ljubljenim Sinom nas blagoslovi Devica Marija.

viri 9 dnevnice:

govor A. M. Slomška na sv. Jožefa: Celostranska fotografija (nadskofija-maribor.si)

Franc Kozar: Anton Martin Slomšek, knez in škof lavantinski, Slomškova založba, Maribor, 1997.

pričevanja o Slomšku: Pričevanja – Anton Martin Slomšek (nadskofija-maribor.si)

Slomškove drobtinice, iz  objavljenih spisov A. M. Slomška zbrala in uredila Zmaga Kumer, Družina 2001.

pridiga sv. Janeza Pavla II. ob Slomškovi beatifikaciji: splet

T. S.

 

morebitna uslišanja sporočite: nadškofija Maribor: [email protected] ali postulator: [email protected]

Oznake: