Domov » Drugi dan devetdnevnice pred praznikom Vseh svetih – god sv. Janeza Kapistrana

Drugi dan devetdnevnice pred praznikom Vseh svetih – god sv. Janeza Kapistrana

geslo: vse v večjo božjo slavo čast (sv. Ignacij)

namen: da bi imeli osebni odnos z Bogom

geslo 2. dne: »oddaljiti se od vsega in vseh« (sv. Ignacij v “Duhovnih vajah”)

uvodna beseda:

Kako združiti izredno obogateno liturgično leto: leto sv. Jožefa, leto družine in leto sv. Ignacija s praznikom vseh svetih in vernih duš v vicah? Veliko bi zamudili, če v tem letu ne bi bolje spoznavali Duhovnih vaj sv. Ignacija, ki so velika pot upodabljanja naših src po Jezusovem in Marijinem Srcu. Včasih nas kdo navdušuje glede verskih stvari, dogodkov in oseb, a počutimo se nelagodno. Zdi se nam kot bi nas kdo navduševal nad odličnim vinom, a poizkusiti nam ga ne da. Zelo malokrat je priložnost, da nas nekdo želi poučiti kje in kako okusit to slastno vino oz. to versko vsebino. Nemogoče je živeti pristno krščanstvo, če v globini naših duš ne okusimo Boga. A kako naj se to zgodi, ko pa živimo normalno in vsakodnevno življenje in ne tisto v samostanu. V tej 9 dnevnici želimo izpostaviti tiste besede iz duhovnih vaj sv. Ignacija, ki so ključne, če želimo, da se nam to zgodi, če želimo sodelovati z Bogom, če želimo, da Bog resnično izpolni in dopolni naše življenje. In te besede so srčika, tudi vsake druge duhovnosti, vede ali ne vede po njej hrepenijo in jo skušajo živeti, tako ali drugače tudi drugi, v katerem koli stanu ali kateri koli drugi veroizpovedi. Ignacij napravi tisti korak, ki se je sv. Frančišku tako upiral: zapisal je ne le konstitucije novoustanovljenega reda temveč tudi osebno duhovno izkušnjo, ki jo potem v Duhovnih vajah, s posebnim božjim pedagoškim čutom (glavna karizma sv. Ignacija) zapiše kot pot, po kateri bodo stopale milijonske množice vernikov, vseh časov. Naj nam pri tem pomagajo tudi vsi sveti kot tudi duše v vicah. … Vsi svetniki … prosite za nas! Vse verne duše v vicah … prosite za nas!

uvodna molitev:

Angel Gospodov je oznanil Mariji. In spočela je od Svetega Duha. Zdrava Marija … .

iz dnevne Božje besede:

Ta čas je bilo nekaj navzočih, ki so Jezusu poročali o Galilejcih, katerih kri je bil Pilat pomešal z njih daritvami. Odgovoril jim je: »Ali mislite, da so bili ti Galilejci zato, ker jih je to trpljenje zadelo, večji grešniki ko vsi drugi Galilejci? Ne, vam pravim; toda če se ne spokorite, boste vsi enako pokončani. Ali onih osemnajst, ki je nanje padel stolp pri Síloi in jih pobil, ali mislite, da so bili ti bolj krivi kot vsi ljudje, kateri prebivajo v Jeruzalemu? Ne, vam pravim, toda če se ne spokorite, boste vsi prav tako pokončani. … .« (Lk 13,1-9)

iz litanij vseh svetnikov:

Sveti Mihael, Gabrijel in Rafael … prosite za nas!

Vsi sveti angeli …

Sveti Abraham …

Sveti Mojzes …

Sveti Elija …

Sveti Janez Krstnik … prosite za nas!

osrednja molitev:

Glej dekla sem Gospodova. Zgodi se mi po tvoji besedi. Zdrava Marija.

pričevanje o sv. Janezu Pavlu II.:

“Janez Pavel II. je rešitelj mojega sina nenavadne in smrtne bolezni, ko so zdravniki vsak dan hospitalizacije iskali novo diagnozo, ki je ni bilo za najti. Izginjale so mu rdeče krvničke, nihče ni vedel iz kakšnega razloga in kako se to sploh dogaja. Še manj so vedeli o tem kako bi mu pomagali, bil je na videz že ne bled, bil je stekleno prosojen in je de facto umiral. Trajalo je en teden, morda kak dan več. Na moje prošnje Janezu Pavlu II. je moj sin nepričakovano in vsem zdravniškim tezam in napovedim navkljub ozdravel čez noč. Predstojnik klinike, primarij, bil je tudi Janez, mimogrede, je rekel, da je to nenavadno, čudežno, sploh pa, da je sin živ in hkrati brez vsakih posledic za organe, sploh za možgane.” (pričevanje F. D. K.)

duhovna spodbuda:

V družini se bomo prizadevali za skupno molitev sv. rožnega venca ter se pogovorili, kako poteka naša osebna molitev.

kratka kateheza o poglavitnih besedah iz Duhovnih vaj sv. Ignacija:

Danes  bi izpostavil besedo, ki jo sv. Ignacij zapiše že uvodoma, v samih opombah, kjer daje napotke za duhovne vaje. Ta prva beseda bi tako bila: »pusti vse oz. oddaljiti se od vsega in vseh« (DV opomba št. 20). Sv. Ignacij nas tako spodbudi, da bi se za čas duhovnih vaj oddaljili od vseh stvari in oseb, ki nas vsakodnevno spremljajo, na naši življenjski poti. Morda se to sliši kot malenkost, a dan danes nam je to že prišlo v navado, da se za duhovne vaje in romanje umikamo na samo, a pri tem ne smemo pozabiti, da enako velja tudi za vsakodnevno molitev, da je potrebno tudi za vsakodnevno osebno molitev najti pot, da se oddaljimo in umaknemo na samo. Duhovne vaje za Ignacija imajo širok pomen: premišljevanje Svetega pisma, izpraševanje vesti, adoracija … vse to so različne duhovne vaje. Imamo lahko lepo družinsko kot tudi zakonsko molitev kot tudi župnijsko pobožnost, a potrebno je najti čas in prostor tudi za vsakodnevno osebno molitev na samem, za zaprtimi vrati, na skrivnem, v globini našega srca, kjer se bom pogovarjal z Gospodom, kot prijatelj s prijateljem.(prim. Mojzes) K tej molitvi nas kliče tudi Jezus v evangeliju kot tudi Pavel v pismih, ko pravi, naj se zakonci ne ločujejo razen za molitev. To pa so prav gotovo tiste besede, ki lahko spremenijo naša življenja, kajti Boga nas čaka tudi za osebno premišljevanje in osebni pogovor, kjer nas bo tudi srečal in nagovoril in tako spreminjal, hranil in navdihoval naša srca. In Ignacij doda da tisti, ki bodo to delali ne bodo imeli majhnega zasluženja pri Bogu (opomba DV 20/1). Vzgled so nam lahko tudi zakonski par iz Svetega pisma, Mojzes, Abraham kot tudi tudi ostali veliki možje in žene, ki so se redno umikali na samo in tam iskali in našli Boga. Prav tako prvi blaženi zakonski par svete RKC pričuje, da je ostajal v molku do zajtrka, ko sta bila že pri sv. maši tudi v osebni molitvi. (blažena Quattrocchi)

zaključna molitev:

In Beseda je meso postala. In med nami prebivala. Zdrava Marija … .

Molimo. Pred Teboj smo, Sveti Duh, ko smo zbrani v Tvojem imenu. Samo ti nas vodi, bodi doma v naših srcih; pokaži nam pot, po kateri naj gremo, in kako naj hodimo po njej.

Šibki smo in grešni; ne dopusti, da bi širili nered. Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja.

Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost, da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti in se ne bomo oddaljili od poti resnice in od pravičnosti.

Vse to Te prosimo, ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času, v občestvu z Očetom in Sinom na vekov veke. (konec sinodalne molitve)

T. S.