Domov » Drugi dan devetdnevnice pred Slomškovim praznikom v letu sv. Jožefa

Drugi dan devetdnevnice pred Slomškovim praznikom v letu sv. Jožefa

geslo: Hiša dobrega očeta sv. Jožefa (vseslovensko geslo Slomškove nedelje 2021)

podgeslo: »ki je Cerkev živega Boga, steber in temelj resnice« (1 Tim 3,14-16)

namen: za SLO in njeno krajevno Cerkev in širšo skupnost Evropo

uvodna beseda:

Anton Martin Slomšek je imel tudi velik vpliv na Evropo. Ob tem, da je mnogo prehodil, je vizitiral tudi samostane ter bil v cesarstvu kot minister za šolstvo ter ustanovil prvo združenje za edinost med kristjani – Ciril Metodovo –  v Srednji Evropi. Lahko smo prepričani, da veliko pri Bogu posreduje, tudi za stari kontinent. O Evropi se je visoki gost Svetega sedeža, državni tajnik Parolin, na strateškem blejskem forumu izrazil s sledečimi besedami: Mislim, da ima Evropa svetlo prihodnost.« Ključ trdnega temelja vsake skupnosti, tako nacionalne kot tudi mednarodne, vidi Parolin v poslušanju in uresničevanju Božje besede! Prav gotovo pa je velik duhovni učitelj molitve, premišljevanja in uresničevanje Božje besede prav blaženi Anton Martin Slomšek. Njegovo geslo je bilo: V večjo božjo slavo in čast. Tudi Parolin postavi velik izziv, na področju, kjer je veliki učitelj tudi sv. Ignacij  – v duhu papeževe okrožnice Vsi smo bratje –  kako razkriti različne načine, s katerimi se v javnem in zasebnem diskurzu manipulira z resnico, jo izkrivlja in prikriva. Umetnost je sila napredovala; prav tako tudi elektronika in računalništvo; prav tako tudi materiali, ki se jih uporablja za izdelavo najrazličnejših izdelkov; prav tako tehnika v športu in glasbi; prav tako kulinarika in še in še bi lahko naštevali. A kako je v svojih odtenkih napredovala in se razvila grešna skušnjava in greh, v vseh postavkah desetih božjih zapovedi in sedmih glavnih grehov! In kako nam pri tem boju lahko pomaga pisana dediščina in zgled blaženega Slomška! … blaženi Anton Martin Slomšek, veliki mojster živete, pisane in govorjene Besede … prosi za nas!

uvodna molitev: (iz Slomškovih drobtinic 1846)

Domovina je naša ljuba mati! Bodimo si med seboj kakor dobri otroci  in pomagajmo iz vseh moči k sreči domovine in vsakega prebivalca.

vzkliki iz litanij bl. Antona Martina Slomška:

Goreči Kristusov duhovnik– prosi za nas!

Podoba Kristusa dobrega Pastirja –

Zvesti služabnik svojega Gospoda –

Goreči častilec Božje Matere –

Ljubitelj Kristusove Cerkve  –

Skrbni učitelj svete vere  –

Nosilec upanja    – prosi za nas!

iz pridige bl. Antona Martina Slomška na praznik sv. Jožefa:

Nar imenitnej  služevnik božji bil je v starim zakoni Mojzes, vojvoda Izraelskega ljudstva. Z Mojzesom, vojvoda Izraelskiga ljudstva. Z Mojzesom je Bog kakor prijatel z prijatlam govoril, po njem je svojimu ljudstvu milost ino dobrot brez števila dal. Za to sveti Duh od Mojzesa  pravi:«Ljub je bil Bogu ino ljudem; njegov spomin je v blagim: še zdaj slovi, ino ljudje ga hvalijo«.  –  Kakor Mozes v starim – je v novim zakoni sv. Jožef imeniten služavnik božji, kteriga je Bog svojimu lastnimu Sinu varha dal in rednika. Za Jezusom ino Marijo nar rajši svetiga Jožefa v pomoč kličemo, ker je njega pravičen Bog za pravičnosti ino zvestobe del kakor Mojzesu u visoko čast svojih svetnikov povzdignil.   (se nadaljuje)

iz dnevne Božje besede:

» … Dokler ne pridem, skrbi za branje, opominjevanje, poučevanje. … Pazi nase in na poučevanje: v tem vztrajaj. Če boš namreč tako ravnal, boš zveličal sebe in tiste, ki te poslušajo.« (1 Tim 4,12-16)

pričevanje na priprošnjo blaženega Antona Martina Slomška:

Pred dobrimi tremi leti je naša družina bila na hudi preizkušnji. Za limfomom je zbolel takrat 10-letni vnuček. Bil je operiran, prestal kemoterapije, ki so bile zelo hude in jih je prenašal težko a korajžno, in nas vse skupaj vzpodbujal. Vsak dan sem molila k dobremu Bogu pa tudi k bl. A. M. Slomšku za njegovo ozdravitev. Tudi v tišini Slomškovega groba sem bila večkrat in vem, da so bile moje molitve uslišane. Vnuček je ozdravel in bolezen se mu ni ponovila, kot smo se bali. Danes je živahen deček. Ponovno trenira nogomet. V šoli je priden, hodi k verouku in letos gresta z leto dni mlajšim bratom k sv. birmi. Bogu čast in hvala. Čast in hvala bl. Antonu Martinu Slomšku, ki je zame že svetnik!

osrednja molitev: ( molitev za kanonizacijo bl. A. M. Slomška)

Nebeški oče!
Blaženi škof Anton Martin Slomšek
je luč na poti našega krščanskega življenja.
Naj nas spremlja njegov zgled
in podpira njegova priprošnja,
da bomo v edinosti s teboj
in med seboj napredovali v veri,
upanju in ljubezni in bodo uslišane
naše prošnje …. (povem/o prošnje)  za njegovo kanonizacijo.
To prosimo, po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Iz prvega Slomškovega življenjepisa –  F. Kozar – :

Vse drugače kakor oče Marko je mislila pobožna mati. Njene najsrčnejše želje so bile, fantiča v višje šole poslati. Zato nastane hud boj med staršema. Pobožna mati se zateče v hudi stili zopet h gospodu kaplanu, naj bi vendar očeta nagovarjali, da bi odjenjal in fantiča v celjsko šolo dal. Bolj prisiljen kakor po lastni volji se slednjič Marko vda; kaplan pa rečejo:«Ljubi starši, verujte mi, vaš Tonče bo še nekoč velik gospod.« (str. 12)

duhovna spodbuda:

v družini, župniji in po gibanjih ter molitvenih skupinah bomo skupaj, v času 9 dnevnice pred sliko blaženega A. M. Slomška molili sv. rožni venec, po namenih prenehanja pandemije in prenovljene Evrope.

zaključna molitev: (iz Slomškovih drobtinic 1846)

To je Bogu prijeten post, da kristjan  svoje lakomne želje strahuje, se vsake krivice varuje in vsakemu da, kar mu gre.

T. S.