Domov » Drugi fatimski dan v letu 2022 – v mesecu Jezusovega Srca

Drugi fatimski dan v letu 2022 – v mesecu Jezusovega Srca

Fatimska molitev angela v tretjem pred prikazanju:

Presveta Trojica, Oče, Sin in Sveti Duh, molim te iz dna srca in ti darujem  predragoceno telo in kri, dušo in božanstvo Jezusa Kristusa, navzočega v vseh tabernakljih sveta, v zadoščenje za žalitve, bogoskrunstva in brezbrižnosti, s katerimi ga žalijo ljudje. Po neskončnem zasluženju presvetega Srca Jezusovega in brezmadežnega Srca marijinega te prosim za spreobrnjenje ubogih grešnikov.

  1. junij 1917 v Fatimi:

Lucija poroča: po molitvi rožnega venca smo znova videli odsev luči, kise je bližala (in smo jo imenovali blisk); in takoj zatem našo Gospo nad hrastičem, enako kakor v maju. »Kaj hočete sem jo vprašala?« «Hočem, da pridete sem 13. dan prihodnjega meseca; da molite rožni venec vsak dan in se naučite brati. Pozneje bom povedala, kaj hočem. Prosila sem za ozdravljenje nekega bolnika. »Če se bo spreobrnil, bo ozdravel med letom.« »Hotela sem vas prositi, da bi nas vzeli v nebesa.« »Da, Hijacinto in Frančiška bom vzela v kratkem. Ti pa ostaneš tu še nekaj časa. Jezus hoče s tvojim sodelovanjem doseči, da me bodo ljudje spoznali in ljubili. Na svetu hoče vzpostaviti pobožnost do mojega brezmadežnega Srca.«  Lucija je s pogovorom nadaljevala: «Bom ostala tu sama?« sem žalostno vprašala. »Ne, hčerka. Hudo trpiš? Ne izgubljaj poguma! Jaz te ne bom nikoli zapustila. Moje brezmadežno Srce bo tvoje pribežališče in pot, ki te bo vodila k Bogu.« Ko je izrekla zadnje besede, je razprostrla roke in nas drugič obsijala z dvema odsevoma neizmerne luči: v njej smo se čutili kakor potopljeni  v Boga. … Na dlani desne roke naše Gospe je bilo srce, obdano s trni. Zdelo se je da so bili zabodeni vanj. Razumeli smo, da je bilo Marijino brezmadežno Srce žaljeno z grehi človeštva, je hotelo zadoščenja.«

Vzkliki k Marijinemu Brezmadežnemu Srcu:

Sveto Srce Marijino … prosi za nas!

Srce Marijino, upodobljeno po Božjem Srcu …

Srce Marijino, zedinjeno z Jezusovim Srcem … prosi za nas!

Besede s. Lucije:

Gospod s. Luciji: «Prosi, vztrajno prosi, da se razglasi zadostilno obhajilo v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu na prve sobote. Bliža se trenutek, ko bo strogost moje pravičnosti kaznovala hudodelstva raznih držav. Nekatera bodo uničena. …«  (Marec 1939).

Besede s. Lucije:

»Od opravljanja te pobožnosti – prvo sobotno sv. obhajilo –  in z njo povezane posvetitve Marijinemu Brezmadežnemu Srcu sta odvisna  vojna in mir na svetu. Zato sem tako želela, da bi se širila, in še bolj zato, ker je to volja našega dobrega Boga in naše ljube nebeške Matere.«

Kratka kateheza:

Velikokrat si prevelike težave delamo z razumevanjem Svete Trojice. Veliko bolj preprosta je kot si lahko mislimo. Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po svoji sličnosti ga je ustvaril. V Sveti Trojici so Tri osebe in samo ena narava. Tudi na svetu je več oseb – različnih spolov, barv poti … – in samo ena narava – človeška – . Torej smo v dejanski sličnosti in podobnosti s Sveto Trojico: tako človeštvo kot tudi Sveta Trojica imata več oseb in le eno naravo. Prav tako je v Sveti Trojici tudi Sveti Duh, ki je izšel iz Očeta in Sina. Tudi mi izhajamo od nekoga, od naših prednikov, od naših prastaršev Adama in Eve. V  raju se to še veliko bolj pokaže, ko Eva izide iz Adama. Prav tako je med Sveto Trojico in človeštvom velika sličnost v ustvarjanju in delovanju, kajti Ona ustvarja in tudi mi ustvarjamo; le da Sveta Trojica ustvarja iz nič mi pa le soustvarjamo s Sveto Trojico. Naslednja velika podobnost in sličnost med nami in Sveto Trojico je v načinu bivanja. Tako Sveta Trojica živi v skupnosti, v sobivanju, in tudi vsak izmed nas in vse človeštvo živi v skupnosti in v sobivanju. Velika razlika pa je v tem, da Sveta Trojica živi iz sebe mi pa živimo iz Svete Trojice. Ni največja skrivnost tega sveta obstoja Boga, temveč, da le ta živi v skupnosti ter v popolnem sobivanju in sožitju; kot je tudi največja skrivnost sveta, sobivanje in življenje v miru vsega človeštva.

Duhovna spodbuda:

V tem letu bom daroval Sveti Trojici pet prvih sobot kot tudi pet 13.  v mesecu z obiskom in prejemom Najsvetejšega po Marijinih namenih.

Zaključna molitev:

Slav Očetu in Sinu in Svetemu Duhu … . Amen.

Oznake: