Domov » Kličimo Svetega Duha nad našo domovino!

Kličimo Svetega Duha nad našo domovino!

Slovenija bolj kot kdaj koli prej potrebuje molitev, da se dvigne iz zla, ki jo hoče ugrabiti.  Zato se združimo in skupaj prosimo Presveto Trojico za izlitje Svetega duha na slovenski narod. Sveti Duh je ta, ki nas bo vodil po pravi poti, zato ga kličimo z vso močjo, iz vsega srca, da nas nebesa slišijo in da se nas usmilijo.

Še posebej pa mu posvetimo tridesetdnevno pobožnost od 15. septembra (žalostna mati božja do 15. oktobra (goduje sveta Terezija Avilska). Vsak dan lahko molimo naslednje molitve:

(Vsak si izbere svoje, lahko tudi doda druge, s katerimi se obrača na Svetega Duha. Čez dan kličimo Svetega Duha tudi s svojimi besedami.)

S skupno pesmijo prosimo:

https://www.youtube.com/watch?v=R6ByrZHLUR4

S SKUPNO PESMIJO prosimo
in zaupno vsi molimo:
Pridi, pridi, Sveti Duh,
pridi, pridi, Sveti Duh!
Daj nam prvi dar modrosti,
pot naj kaže nam kreposti.
Pridi, Pridi…
Z umnostjo razum obsevaj
in za dobro nas ogrevaj.
Pridi, pridi…
Daj nam dar nebeški sveta,
v stiski nam pomoč obeta.
Pridi, pridi…
Daj moči kreposti prave,
da premagamo skušnjave.
Pridi, pridi…
Uči nas Boga spoznati,
njega voljo spolnjevati.
Pridi, pridi…
Daj pobožno nam živeti,
po svetosti hrepeneti.
Pridi, pridi…
Daj nam v strahu ti služiti
in otroško te ljubiti.
Pridi, pridi…

DESETKA – KI JE SVETEGA DUHA POSLAL…

PRIDI, SVETI DUH, pridi po mogočni priprošnji

brezmadežnega Srca Marije, tvoje preljube neveste. Amen.

PRIDI, SVETI DUH, NAPOLNI SRCA SVOJIH VERNIH

IN VŽGI V NJIH OGENJ SVOJE LJUBEZNI.

POŠLJI SVOJEGA DUHA IN PREROJENI BOMO.

IN PRENOVIL BOŠ OBLIČJE ZEMLJE.

ROŽNI VENEC SVETEGA DUHA

Molimo ga na navadni rožni venec.

Prošnje:

  1. ki nam po Svetem Duhu pomnoži vero.
  2. ki nam po Svetem Duhu utrdi upanje.
  3. ki nam po Svetem Duhu dopolni ljubezen.

Skrivnosti:

  1. ki nam usposobi naša srca, da prejmemo polnost milosti Svetega Duha.
  2. ki naj nam izprosi Svetega Duha in okrepi v nas Bogu dopadljive kreposti.
  3. ki naj nas po Svetem Duhu krepi, razsvetljuje, usmerja, vlada nad nami, nas vodi in posvečuje.
  4. ki naj vžge naša srca z ljubeznijo Svetega Duha in napolni z globoko ponižnostjo, milino, potrpežljivostjo, predanostjo, močjo in svetostjo.
  5. ki naj nam izprosi sedem darov in dvanajst sadov Svetega Duha, nam podeli vse dobro in od nas odvrne vse hudo.

 

POSVETITEV SVETEMU DUHU

O Sveti Duh, duh luči in ljubezni, danes ti posvetim svoj razum, svoje srce, svojo voljo in vse svoje bitje za čas in za večnost! Naj bo moj razum vedno poslušen tvojim Božjim navdihom in naukom Cerkve, ki jo ti sam čudovito vodiš. Naj bo moje srce vedno plamteče v ognju ljubezni do tebe in do vseh ljudi. Naj bo moja volja vedno v skladu z Božjo voljo in vse moje življenje naj bo zvesto posnemanje življenja in kreposti našega Gospoda in Odrešenika Jezusa Kristusa, kateremu naj bo s teboj in z Očetom vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen.

 

DIHAJ V MENI, SVETI DUH, da bom mislil sveto;

priganjaj me, Sveti Duh, da bom delal sveto;

vabi me, Sveti Duh, da bom ljubil sveto;

krepčaj me, Sveti Duh, da varujem sveto;

varuj me, Sveti Duh, da sveto nikoli ne izgubim.

 

SVETI DUH, LJUBIM TE, dotakni se me, ljubi me,

ozdravi moje srce s svojo sveto ljubeznijo.

 

O PRIDI, STVARNIK, SVETI DUH, obišči nas, ki tvoji smo,

napolni s svojo milostjo srce po tebi ustvarjeno.

Ime je tvoje Tolažnik in dar Boga najvišjega,

ljubezen, ogenj, živi vir, posvečevalec vseh stvari.

Sedmero ti darov deliš, desnice prst Očetove,

obljubil tebe Oče je, zgovorna moč apostolov.

Razsvetli z lučjo nam razum, ljubezen v naša srca vlij,

v telesni bedi nas krepčaj, v slabosti vsaki moč nam daj.

Odženi proč sovražnika in daj nam stanoviten mir,

pred nami hodi, vodi nas in zla nas varuj vsakega.

Po tebi naj spoznavamo Očeta in Sina Božjega,

in v tebe trdno verujemo, ki izhajaš večno iz obeh.

Bogu Očetu bodi čast, in Sinu slavno vstalemu,

in Duhu Tolažitelju, od vekomaj do vekomaj. Amen.

SLAVA IN ČAST, blagoslov in ljubezen naj bo tebi, večni Božji Duh,

ki si nam prinesel na zemljo Odrešenika naših duš!

In slava, čast njegovemu vsega češčenja vrednemu Srcu,

ki nas ljubi z neskončno ljubeznijo!

Amen.

PROŠNJA ZA DAROVE SVETEGA DUHA

 

Pridi, Sveti Duh, daj mi modrost, da bom prav cenil zemeljske dobrine in hrepenel po dobroti večnega življenja.

Pridi, Sveti Duh, daj mi umnost, da bom globoko spoznaval pomen verskih resnic.

Pridi, Sveti Duh, podpiraj me z darom svéta, da se bom v dvomih in težavah odločal za to, kar je Božja volja.

Pridi, Sveti Duh, daj mi moč, da premagam vse ovire na svoji življenjski poti.

Pridi, Sveti Duh, uči me, da dosežem trdno versko prepričanje. Daj, da spoznam, kaj naj storim in kaj moram opustiti.

Pridi, Sveti Duh, daj mi pobožnost, da bom molil s čistim in otroško preprostim srcem.

Pridi, Sveti Duh, vlij mi v srce Božji strah, da se bom iz ljubezni do Boga ogibal vsakega greha in vsake grešne priložnosti.

Pridi, Sveti Duh, napolni moje srce z ognjem Božje ljubezni.

Pesem:

https://www.youtube.com/watch?v=heseFbQaiXs

 

PESEM SLEDNICA

 

Pridi, pridi, Sveti Duh, iz nebes na nas razlij svoje lúči svetli sij!

Pridi, oče revežem, ki deliš darove vsem, pridi, srcem svetla luč!

Ti olajšaš nam bridkost, ti si dušam sladki gost, ti jih sládko poživiš.

V hudem trudu si nam mir, v vročem dnevu hladen vir

in tolažba v žalosti.

O, ti luč preblažena, daj, razsvetli srca vsa zvestih svojih vernikov.

Saj brez tvoje milosti človek poln je bednosti, krivdi ne izogne se.

Duši madeže izmij, kar je súho, spet zalij in ozdravi rane vse!

Upogni, kar upira se, vse ogrej, kar mrzlo je, vôdi vse, ki so zašli.

In sedmero vlij darov v duše svojih vernikov, saj ti v vsem zaupajo.

Za krepost plačilo daj, srečno smrt in sveti raj, v njem veselje vekomaj. Amen.

SVETI DUH, NAJ BODO NAŠA SRCA ZATE VEDNO BOLJ PRIJETEN DOM!

PROŠNJA ZA DAR MOLITVE

 

O pridi, sveti Duh, duh molitve, pridi in nas napolni

z darom prave molitve s srcem!

Pridi, saj nas Marija, tvoja nevesta ponovno kliče k molitvi.

Naj bo naša današnja molitev taka, da bo spremenila naša srca,

da bodo postala boljša in bolj občutljiva za Božjo besedo!

 

O pridi, Sveti Duh, pridi nad nas, ki smo zbrani kakor apostoli

v dvorani zadnje večerje skupaj z Marijo in ženami.

Marija želi, da molimo skupaj z njo,

da bi srca vseh naših bratov in sester postala odprta za Božjo besedo.

 

Sveti Duh, pridi in prebivaj v nas.

Nenehno prebujaj v nas željo po molitvi.

Daj nam spoznati odgovornost,

ki smo jo s posebnim darom molitve prejeli,

da bomo odločni in vztrajni vsak dan posvetiti Bogu čas za molitev.

Ti moli v nas, tako kot si molil v Jezusu, da bo Oče vesel naše molitve

in jo bo z veseljem poslušal in uslišal.

Amen.

 

O SVETI DUH, DUŠA MOJE DUŠE, molim te.

Razsvetli me, vodi me, okrepi me, tolaži me!

Daj mi spoznati, kaj naj storim; daj mi svoja navodila!

Obljubljam ti, da se bom popolnoma podredil

tvojim odredbam in bom sprejel vse,

kar se mi po Božji dopustitvi lahko zgodi.

Daj mi samo spoznati tvojo voljo.

Amen.

 

Litanije Svetega Duha

https://www.youtube.com/watch?v=w3qa4iDwa9c

Gospod, usmili se
Kristus, usmili se
Gospod, usmili se
Kristus, sliši nas
Kristus, usliši nas
Bog Oče nebeški, – usmili se nas!
Bog Sin, Odrešenik sveta
Bog Sveti Duh
Sveta Trojica, en sam Bog

Sveti Duh, ki izhajaš iz Očeta po Sinu
Sveti Duh, enega bistva z Očetom in Sinom
Obljubljeni od Boga Očeta
Žarek nebeške luči
Vir vse dobrote
Studenec žive vode
Očiščujoči ogenj
Goreča ljubezen
Duh ljubezni in resnice
Duhovno maziljenje
Duh modrosti in umnosti
Duh sveta in moči
Duh vednosti in pobožnosti
Duh strahu božjega
Duh milosti in molitve

Duh miru in veselja
Duh spodobnosti in čistosti
Duh tolažnik
Duh posvečevalec
Duh voditelj svete Cerkve
Dar najvišjega Boga
Duh, ki napolnjuješ vse vesoljstvo
Duh posinovljenja božjih otrok

Sveti Duh, navdajaj nas s strahom pred gre­hom! – prosimo te usliši nas!
Sveti Duh, pridi in prenovi obličje zemlje!
Sveti Duh, razsvetljuj s svojo lučjo naš razum!
Sveti Duh, zapisi v naša srca svojo postavo!
Sveti Duh, vnemaj nas z ognjem svoje ljubezni!
Sveti Duh, odpiraj nam zaklad svojih milosti!
Sveti Duh, poučuj nas v pravi molitvi!
Sveti Duh,, razsvetljuj nas s svojim nebeškim navdihovanjem!
Sveti Duh, vodi nas po poti zveličanja!
Sveti Duh, daj nam edino potrebne vednosti!
Sveti Duh, navdihuj nas, da bomo znali izvrševati dobra dela!
Sveti Duh, daj nam vztrajati v pravičnosti!
Sveti Duh, bodi ti sam naše plačilo!
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – prizanesi nam, o Gospod
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usliši nas, o Gospod
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usmili se nas.

Molimo. Tvoj Sveti Duh, o Bog, naj nas razsvetli, razvname in očisti, prepoji s svojo nebeško roso in stori rodovitne v dobrih delih. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.
Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo.
In prenovil boš obličje zemlje.

Molimo. Bog, naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

MOLITEV

GOSPOD JEZUS KRISTUS, SIN OČETOV,

POŠLJI SEDAJ SVOJEGA DUHA PO VSEJ ZEMLJI!

NAJ SVETI DUH PREBIVA V SRCIH VSEH NARODOV,

DA BI BILI OBVAROVANI PRED MORALNIM PROPADOM,

NESREČAMI IN VOJNAMI.

NAJ BO MATI VSEH NARODOV,

BLAŽENA DEVICA MARIJA,

NAŠA ZAGOVORNICA.

AMEN.

Devica Marija obljublja, da bodo izprijenost, nesreče in vojne odvrnjene ter duhovna zmeda premagana, če bomo molili to molitev. Kot Mati vseh narodov je bila poslana neposredno v ta čas, da bi svet obvarova­la pred katastrofo. Zelo jasno je opisala duhovno sta­nje našega časa: “Satan je še vedno vladar tega sveta. Oprijema se vsega, česar se lahko. Mati je morala prinesti to molitev sedaj na ta satanski svet, ker Sveti Duh še ni prišel nad narode.” Mati vseh narodov je torej poslana, da izžene hudiča, ljudje pa bi morali moliti to molitev, ki jo je dala svetu. Ta je torej odločilno orožje v boju proti satanu. Ker konkretno molimo, naj Sveti Duh pride sedaj, v tem trenutku, mora posledično hudič izginiti tukaj in sedaj. Še več, molitev nas spodbuja, naj molimo z vsem svojim srcem: “Pridi, Sveti Duh!” Naša Mati namreč ve, da kjer je Sveti Duh, ki je Ljubezen, tam ni mesta za demone. Njej, ki je v tem težkem času naša zagovornica, bo dopuščeno svetu prinesti mir.

“Ta molitev je dana za spreobrnjenje sveta. Naj vas spremlja pri vseh delih in dejanjih v vsakodnevnem življenju. Razširite jo v vse cerkve po sodobnih javnih občilih in vseh sredstvih komunikacije. Jaz sama sem vas naučila to preprosto molitev k Očetu in Sinu. Pomagajte, da jo spozna ves svet in vsi narodi. Vsi imajo pravico do tega. Naredite vse, da se molitev, ki je kratka in jedrnata, kar najhitreje razširi po vsem svetu. Naj jo vsakdo zmoli vsak dan pred križem, tudi v tem modernem in hitrem svetu. Vi ne veste, kako veliko moč ima pred Bogom.”

Marija je obljubila, da se s to molitvijo in klici k Materi vseh narodov lahko rešimo vsesplošnega propada.

 Aronov blagoslov:

“Gospod naj te blagoslovi in te varuje.

Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv.

Gospod naj dvigne svoje obličje nadte in ti podeli mir.”

Tebe Boga hvalimo:

https://www.youtube.com/watch?v=0IM7qzAqU7M

Prosimo tudi duhovnike, da molijo z nami in vse molivce, da po svojih zmožnostih darujejo svete maše v čast Svetemu Duhu v času tridesetdnevnice. Če bomo izprosili milost Svetega Duha, nam bo lažje v težkih preizkušnjah, ki nas čakajo.

V tem času tudi blagoslavljamo domove in okolico z blagoslovljeno soljo, vodo in kadilom. Kdor še ni naredil življenjske spovedi, naj jo naredi.Kdor še ni posvečen Marijinemu brezmadežnemu srcu, naj se posveti, drugi obnovimo svojo posvetitev. (26. sept. Polževo) Eksorcist p. Vrabec bo vseh trideset dni molil eksorcizem za naš narod.

Delite, prosim to objavo, da se nas čim več združi v molitvi, saj gre za vse nas, za naše družine, župnije …

da pridemo pod vodstvo Svetega Duha, da bi bili obvarovani pred najhujšim, in za spreobrnjenje slovenskega naroda.

foto: Pixabay