Domov » Kratek križev pot za duhovnike

Kratek križev pot za duhovnike

UVOD

Živimo v času, ko duhovnih poklicev nimamo veliko na razpolago. Poklic duhovnika je za marsikoga nepotreben križ. Mnogi bi to službo kar prepovedali ali vsaj omejili. Med mladimi pa primanjkuje osebnega odnosa z Bogom, da bi sploh lahko slišali, kam jih Bog kliče. Tudi zato danes prosimo in se zahvalimo Bogu za duhovne poklice.

Prva postaja: PILAT OBSODI JEZUSA NA SMRT

Jezus, tako pogosto smo nagnjeni k temu, da obsojamo duhovnike. Ne zavedamo se, da s tem dejansko obsojamo Tebe samega. Tudi oni so samo ljudje, potrebni molitve in podpore. Reši nas, Gospod, duha obsojanja in nerganja.

Druga postaja: JEZUS VZAME KRIŽ NA SVOJE RAME

Jezus, mnogi duhovniki nosijo težak križ. Nase jemljejo bremena ljudstva, ki jim je zaupano. Mi pa se ne zavedamo, da s tem nosijo tudi naša bremena. Reši nas, Jezus, brezbrižnosti do dragocenega poslanstva, ki ga v Tvojem imenu izvršujejo duhovniki.

Tretja postaja: JEZUS PRVIČ POD KRIŽEM PADE

Da, Jezus, tudi duhovniki so ljudje. Ranljivi, občutljivi, obremenjeni. Tudi njih pestijo žalost, razočaranja, potrtost. In če bomo kdaj z njihove strani naleteli na ostro besedo, nam podari milost, Gospod, da jim bomo odpustili te padce.

Četrta postaja: JEZUS SREČA SVOJO ŽALOSTNO MATER

Jezus, tako kot Tvoja Mati, tudi mnogi starši duhovnikov trpijo. Zlasti takrat, ko Tvoje svete služabnike javno sramotijo in obrekujejo, jim jemljejo dostojanstvo. Zaradi prelitih solz Tvoje Najsvetejše Matere se jih usmili in jim podeli svojo tolažbo.

Peta postaja: SIMON IZ CIRENE POMAGA JEZUSU NOSITI KRIŽ

So duhovniki, ki pri svojem poslanstvu potrebujejo pomoč, a je ne dobijo. So tudi takšni, ki mislijo, da je ne potrebujejo. Usmili se obojih, Jezus, saj si sam rekel »Brez mene ne morete ničesar storiti.« Reši nas, Gospod, duha brezbrižnosti.

Šesta postaja: VERONIKA OBRIŠE JEZUSU OBRAZ

Po duhovnikih, svojih zvestih služabnikih, si mnogim ljudem pustil v srcu odtis svoje podobe. O Jezus, pomagaj nam, da ta podoba nikoli ne bo omadeževana, še posebej ne zaradi padcev duhovnikov kot posledice našega pomanjkanja ljubezni. Reši nas, Gospod, duha nevere.

Sedma postaja: JEZUS DRUGIČ POD KRIŽEM PADE

Kako hitro nas lahko padci duhovnikov pohujšajo. Še zlasti, ker smo pripravljeni prvi zalučati kamen v grešnega duhovnika, ne da bi se zavedali lastnih padcev v skušnjavah. Reši nas, Gospod, lažne vere v lastno nedolžnost.

Osma postaja: JEZUS TOLAŽI JERUZALEMSKE ŽENE

Kolikokrat smo doživeli tolažbo s strani duhovnikov, tudi takrat, ko so bili sami najbolj potrebni tolažbe. Ne zavedamo se, kako nadčloveške moči so potrebne za to. Reši nas, Gospod, duha nerganja.

Deveta postaja: JEZUS TRETJIČ POD KRIŽEM PADE

Številni duhovniki so se znašli na robu preizkušenj. Izstopili so iz duhovništva, celo iz Cerkve. Znašli so se v nevarnosti, da se pogubijo. Morda zato, ker z naše strani niso bili deležni dovolj molitve in ljubezni? Reši jih, Gospod, nas pa osvobodi duha trdosrčnosti.

Deseta postaja: JEZUSA SLEČEJO

Kako lahko boli, ko tvoje slabosti javno razglasijo, te razgalijo, onečastijo tvojo javno podobo in dobro ime. Mnogim duhovnikom se to dogaja. In nimajo nikogar, kamor bi se zatekli, razen Tebe, Jezus. Reši nas, Gospod, duha obrekovanja.

Enajsta postaja: JEZUSA NA KRIŽ PRIBIJEJO

V življenju pridejo različne življenjske preizkušnje, ko se ne moremo več ločiti od svojega križa. Jezus, izročamo ti vse duhovnike, ki zaradi bolezni in drugih tegob ne morejo več opravljati duhovniške službe. Reši nas, Gospod, duha nerazumevanja.

Dvanajsta postaja: JEZUS UMRE NA KRIŽU

Jezus, izročamo ti vse pokojne duhovnike, zlasti tiste, ki so umrli nagle in nepredvidene smrti. Posebej ti priporočamo tiste, ki so padli in izgubili stik s Teboj. Naj vsi pokojni dušni pastirji prosijo za nas. Reši nas, Gospod, duha kulture smrti.

Trinajsta postaja: JEZUSA SNAMEJO S KRIŽA IN GA POLOŽIJO MARIJI V NAROČJE

Jezus, prebodli so ti stran, tvoje Srce, pritekla sta kri in voda, vir Tvojega neskončnega usmiljenja. Naj se zavedamo velikega pomena duhovnih poklicev, brez katerih ne bi mogli doseči usmiljenja. Reši nas, Gospod, duha neusmiljenja in krivic.

Štirinajsta postaja: JEZUSA POLOŽIJO V GROB

Ko bomo nekoč sami ob zadnji uri položeni v grob, lahko samo upamo, da nas bo ob slovesu od tega sveta pospremil duhovnik. Mnogim ta milost ni bila dana in je tudi niso sprejeli. Gospod, daj nam milost srečne zadnje ure.

Petnajsta postaja: VSTAJENJE

O Jezus, tvoj križev pot ni bil zaman. Bil je potreben zato, da si premagal smrt, da si pokazal, da zlo v našem življenju nima zadnje besede. Sedaj ti po rokah Tvoje Matere, Kraljice duhovnikov, izročamo vse duhovnike, tako sedanje kot vse pokojne, pa tudi vse prihodnje duhovne poklice. Podeli, Jezus, vsem mladim odprto srce, da te bodo spoznali in sledili Tvojemu klicu. Ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.