Domov » Molitev za kanonizacijo bl. Antona Martina Slomška

Molitev za kanonizacijo bl. Antona Martina Slomška

Nebeški Oče!
Blaženi škof Anton Martin Slomšek
je luč na poti našega krščanskega življenja.
Naj nas spremlja njegov zgled
in podpira njegova priprošnja,
da bomo v edinosti s teboj
in med seboj napredovali v veri,
upanju in ljubezni in bodo uslišane
naše prošnje za njegovo kanonizacijo.
To prosimo, po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

Oče naš… / Zdrava Marija… / Slava Očetu…

Oznake: