Domov » Najbolj znane molitve sv. Frančiška Asiškega

Najbolj znane molitve sv. Frančiška Asiškega

Danes goduje sv. Frančišek Asiški, ki nam je zapustil tudi svoje številne molitve. Nekatere tudi objavljamo.

O vzvišeni in veličastni Bog, razsvetli temine mojega srca.
Daj mi pravo vero, trdno upanje in popolno ljubezen,
razumnost in spoznanje, o Gospod,
da se bom držal tvoje svete in resnične zapovedi. Amen.

Vsemogočni, večni, pravični in usmiljeni Bog,
daj nam ubogim, da bomo zaradi tebe delali,
kar vemo, da hočeš,
in vedno hoteli, kar je tebi všeč;
da bomo notranje očiščeni, notranje razsvetljeni
in vžgani z ognjem Svetega Duha,
mogli hoditi po stopinjah tvojega ljubljenega Sina,
našega Gospoda Jezusa Kristusa
in le po tvoji milosti priti k tebi, Najvišji;
ti, ki v popolni Trojici nedeljivo Eden
živiš in kraljuješ v slavi, vsemogočni Bog,
na vse veke vekov. Amen.

Sveta Devica Marija,
ni tebi enake med vsemi ženami sveta,
hči in dekla vzvišenega Kralja,
Očeta v nebesih,
mati najsvetejšega Gospoda Jezusa Kristusa,
nevesta Svetega Duha;
prosi za nas,
skupaj s svetim nadangelom Mihaelom
in vsemi nebeškimi močmi
in z vsemi svetniki,
svojega presvetega ljubljenega Sina,
našega Gospoda in Učenika.

Njemu, ki je toliko pretrpel za nas
in nam podelil toliko dobrot
in nam jih bo še v prihodnosti delil,
naj vsaka stvar
v nebesih in na zemlji,
v morju in pod zemljo
daje hvalo, slavo, čast in blagoslov (Raz 5,13),
kajti on je naša moč in trdnost;
on je edini dober (Lk 18,19),
edini najvišji,
edini vsemogočen,
čudovit in veličasten,
in edini svet,
hvale vreden in blagoslovljen
v neskončne veke vekov. Amen.

Bojte se Gospoda in dajte mu čast.
Vreden je Gospod, da prejme hvalo in čast.
Vsi, ki se bojite Boga, ga hvalite.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj.
Hvalite ga, nebesa in zemlja.
Vse reke, hvalite Gospoda.
Božji otroci, slavite Gospoda.
To je dan, ki ga je naredil Gospod, veselimo se ga in se radujmo.
Aleluja, aleluja, aleluja! Izraelov Kralj.

Vse, kar diha, naj hvali Gospoda.
Hvalite Gospoda, ker je dober;
vsi, ki to berete, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda vse stvari.
Vse ptice pod nebom, hvalite Gospoda.
Vsi dečki, hvalite Gospoda.
Mladeniči in mladenke, hvalite Gospoda.
Vredno je Jagnje, ki je bilo žrtvovano,
da prejme hvalo, slavo in čast.

Slavljena bodi sveta Trojica in nedeljiva Enota.
Sveti nadangel Mihael, brani nas v boju.

Več molitev lahko najdete na spletni strani frančiškanov in minoritov.