Domov » Nedelja Božje besede in molitev za edinost

Nedelja Božje besede in molitev za edinost

Obhajamo nedeljo Božje besede. Med vsemi pričevanji, ki jih lahko zberemo je največje sledeče: 1.) Božja beseda je vse ustvarila; 2.)  Božja beseda je spočela od Svetega Duha Božjo Besedo, ki je Jezus Kristus; 3.) Božja Beseda, ki je Jezus Kristus se nam je razodela, da bi nam razkrila Očeta, da bi nas poučila in se za nas darovala in nas odrešila; 4.) Božja Beseda, ki je sam Jezus Kristus je bila za nas prijeta, strašno mučena in umorjena, čeprav bi lahko poklicala dvanajst legij angelov; a kako bi se potem izpolnila Božja beseda; 5.) Božja Beseda vstane od mrtvih; 6.) Božja Beseda, Vstali se dvigne v nebo; 7.) Boža Beseda, ki sedi na desnici Očetovi nam v Njegovem imenu pošlje Svetega Duha; 8.) Božja Beseda, ki je Vstali in Emanuel med nami, prebiva, po Svetem Krstu in Sveti birmi v naših srcih, s številnimi darovi, ki nas delajo eno telo in eno, čeprav razdeljeno Cerkev; 9.) Božja Beseda, ki je Jezus Kristus se na veliki četrtek in pri vsaki sv. maši spremeni v sveto Rešnje Telo in Kri ter brez prestanka kliče in posvečuje nove učence; 10.) Božja Beseda v tej moč in luči razsvetljuje, vzdržuje, ohranja in vodi vse ločene Cerkve, h končni edinosti, po Marijinem Brezmadežnem Srcu!

Usmili se nas o Gospod, nove vojne, med brati in sestrami tvojih razdeljenih  krščanskih Cerkva !

Uvodna molitev: molitev prve posvetitve sveta Marijinemu Brezmadežnemu Srcu, po papežu Piju XII.- globoka, srčna ter predana molitev– le osrednji del –  :

Tebi, tvojemu brezmadežnemu Srcu, se v tej usodni uri človeške zgodovine izročimo in posvetimo, ne le v zvezi s sveto Cerkvijo, … ampak tudi z vsem svetom, razklanim v divjih sporih, zažganim v požaru sovraštva kot žrtev lastne zlobe.

Naj te ganejo tolike tvarne in duhovne razvaline; tolike bolečine, tako velike bridkosti očetov in mater, ženinov in nevest, bratov in sestra in nedolžnih otrok; … toliko duš v nevarnosti, da se na veke pogube.

Ti, Mati usmiljenja, izprosi nam mir od Boga! Izprosi nam predvsem tistih milosti, ki morejo človeška srca v hipu spreobrniti, milosti, ki pripravljajo, sklepajo  in zagotavljajo mir! Kraljica miru, prosi za nas in daj vojskujočemu se svetu mir … !

Končno, kakor sta se Srcu tvojega Jezusa posvetila Cerkev in ves človeški rod, … prav tako se danes za vedno posvetimo tudi tebi in tvojemu brezmadežnemu Srcu, o Mati naša in Kraljica svetá, da bi tvoja ljubezen in tvoje varstvo pospešila zmagoslavje božjega kraljestva … . Amen

Iz današnje Božje besede ob tednu edinosti:

» … vse ljudstvo pa je s povzdignjenimi rokami odgovarjalo: »Amen! Amen!« Pripognili so se ter poklonili Gospodu z obrazom do zemlje. Brali so iz knjige Božje postave po odstavkih in razlagali pomen, da so mogli razumeti, kar so brali. … ki so poučevali ljudstvo, rekli vsemu ljudstvu: »Ta dan je svet Gospodu, vašemu Bogu. … .« (Neh 8,2-4.5-6.8-10)

 

Vzkliki za edinost in mir med kristjani, k dragoceni krvi Jezusa Kristusa, po priprošnji sv. Pavla, največjih ruskih pravoslavnih in angleških svetnikov in mučencev:

Predragocena Kri Jezusa Kristusa, Kri vstajenja od mrtvih … zveličaj nas!

Sveti Pavel, ki se ti je razodel Božji Sin … prosi za nas!

 1. Nikolaj … prosi za nas!
 2. Anzelm iz Canterburyja … prosi za nas!

Predragocena Kri Jezusa Kristusa, pijača nebeških angelov … zveličaj nas!

Sveti Pavel, ki si bil izbran za oznanjevalca, apostola in učitelja narodov … prosi za nas!

 1. Agaton … prosi za nas!
 2. Berard … prosi za nas!

 

Predragocena Kri Jezusa Kristusa, tolažba Boga Očeta … zveličaj nas!

Sveti Pavel, ki ti je bilo poslanstvo in apostolstvo potrjeno z velikimi znamenji in čudeži … prosi za nas!

 1. Petka … prosi za nas!
 2. Beda častitljivi … prosi za nas!

Predragocena Kri Jezusa Kristusa, moč Svetega Duha … zveličaj nas!

Sveti Pavel, ki si ljubil kristjane, vse do lastnih okov  … prosi za nas!

 1. Onufrij Veliki … prosi za nas!
 2. Tomaž More … prosi za nas!

 

Predragocena Kri Jezusa Kristusa, očiščenje poganov … zveličaj nas!

Sveti Pavel, ki te ni moglo nič odtrgati od Kristusove ljubezni  … prosi za nas!

 1. Arsenij … prosi za nas!
 2. Vilijem Ockham … prosi za nas!

Predragocena Kri Jezusa Kristusa, mir sveta… zveličaj nas!

Sveti Pavel, ki si bil še za čas življenja dvignjen v nebo … prosi za nas!

Sv. Jakob Kisai … prosi za nas!

 1. John kardinal Fisher … prosi za nas!

 

Osredja molitev:

Molimo molitev posvetitve Rusije Marijinemu Brezmadežnemu Srcu, ki je svet, tistikrat – 25. 3. 1984 – obvarovala jedrskega spopada –  naj tudi tokrat prepreči novo vojno, med dvema največjima evropskima krščanskima državama: – le osrednji del molitve-

 

»Objemi z ljubeznijo Gospodove Matere in Služabnice ta naš človeški svet, ki ti ga izročamo in posvetimo, polni zaskrbljenosti za zemeljsko in večno usodo ljudi in narodov. Na poseben način ti izročamo in posvetimo tiste ljudi in narode, ki to izročitev in posvetitev posebno potrebujejo.« Amen.

 

Iz Marijinih sporočil na Kureščku:

Satanov cilj je, povzročiti nemir in razbijanje edinosti v Cerkvi. (13.4.1995)

Molite za  spravo, da  jo doživite v sebi. Satan rjove in išče koga bi požrt. (7.7.1990)

Molitev, posebno molitev rožnega venca, je vaše orožje … (4.1.1992)

Zvestoba, molitev, post in čuječnost so vaša obramba. (2.11.1991)

Molite, molite za oblastnike, ki z orožjem  sovraštva ogrožajo življenja, katerih gospodar je Bog. Rušijo in ubijajo ker so v temi. Izprosite jim prave modrosti, da se bo v njih prebudila vest, po kateri bo Bog uravnaval njihove odločitve. (3.8.1991)

 

Duhovna spodbuda:

Če je le mogoče se bom udeleževal v molitveni osmini za edinost kristjanov sv. maše ter z družino molil sv. rožni venec, za  mir v svetu. Po istem namenu se bom ob  sredah in petkih –   starodavni postni dnevni v Cerkvi – odtegoval mesu in drugi stvari, po izbiri.

 

Zaključna molitev:

Gospod Jezus, na večer, preden si umrl za nas, si molil, da bi bili vsi Tvoji učenci popolnoma eno, kakor Ti v Očetu in Oče v Tebi. Daj, da bomo živo začutili, kako velika nezvestoba do Tebe je naša razdeljenost. Daj nam iskrenosti, da bomo priznali in obžalovali ravnodušnost, nezaupanje in medsebojno nenaklonjenost, ki se morda skrivajo v nas. Daj nam poguma, da bomo vse to izkoreninili. Nakloni nam, da se vsi zedinimo v Tebi, da bi se iz naših src in ustnic neprestano dvigala Tvoja molitev za edinost kristjanov, kakršno Ti hočeš. V tebi, ki si popolna Ljubezen, naj najdemo Pot, ki vodi do edinosti v poslušnosti Tvoji Ljubezni in Resnici. Amen.

Vsi katoliški svetniki in svetnice, mučenci in mučenke prosite za edinost in posebno za mir ter spravo med nami! Amen.

Brezštevilni pravoslavni svetniki in svetnice, mučenci in mučenke prosite za edinost in posebno za mir ter spravo med nami! Amen.

Mnogi angleški svetniki in svetnice, mučenci in mučenke prosite za edinost in posebno za mir ter spravo  med nami! Amen.

T. S.