Domov » Obdajmo Slovenijo z molitvijo

Obdajmo Slovenijo z molitvijo

V preteklih mesecih smo lahko jasno začutili: Ne le Evropa, tudi Slovenija potrebuje molitev, sporoča s. Štefka Klemen. 

Če hočemo, da se kaj spremeni, potem je potrebno moliti! Veliko moliti! Zato v pripravi na volitve, ki so pred nami, goreče kličimo: Pridi, Sveti Duh! Pridi, razlij svoje darove na vso Slovenijo!

Pridi na naše državne voditelje, na tiste v naši domovini, ki sprejemajo kakršnekoli odločitve. Podeli jim pravo modrost in razsodnost, podeli jim svojo luč in moč za prave odločitve …
Za odločitve, ki bodo gradile, ne rušile, ki bodo zedinjale, ne razdvajale, ki bodo v blagor vsega ljudstva, ne le privilegiranih posameznikov.

Pridi, Sveti Duh na vse prebivalce Slovenije, da bomo živeli kot bratje in sestre, ki se med seboj sprejemajo in spoštujejo. Osvobodi nas vsake brezbrižnosti in prelaganja odgovornosti na druge. Osvobodi nas posploševanja in izgovarjanja, in vsakega medsebojnega nagajanja.
Zbudi v nas čut, da smo za našo zemeljsko domovino in njen napredek vsi odgovorni. Ni res, da se nič ne da. Pomagaj nam, da vsak prevzame in uresniči svoj del odgovornosti. Daj nam srce, ki bo odprto za tvoje navdihe; daj nam duha razločevanja, da bomo razumeli in izbirali, kar nam je v mir, kar prinaša resnično življenje, kar povezuje in gradi.

Dragi bratje in sestre, ponovno začnimo z molitvijo, z vso gorečnostjo, ki jo premoremo. Za Slovenijo gre! Molitvena pobuda za Slovenijo bo trajala od 1. januarja do 24. maja 2022, vpeta med praznik Božje Matere Marije, in slovesni praznik Marije Pomočnice kristjanov, Marije Pomagaj, zavetnice Slovencev.

Prijavi se lahko vsak, ki je pripravljen vsak dan zmoliti naslednje:
1. Vzklik: Pridi, Sveti Duh, na vse prebivalce Slovenije, zlasti na naše voditelje. Pridi, po mogočni priprošnji brezmadežnega Srca Marije, tvoje preljube neveste. Amen.
2. Desetko rožnega venca: KI JE SVETEGA DUHA POSLAL.
3. Vzklik: Marija Pomagaj, Kraljica Slovencev, prosi za nas!

S prijavo se zaveže, da bo molitvi zvest in bo tako našo domovino, državne voditelje in vse prebivalce obdajal z molitvijo, v veri in zaupanju klical nanjo Božji blagoslov in jo izročal v Božje varstvo, po Mariji.

Prijave: facebook Štefka Klemen, ali [email protected]