Domov » Obnovimo krstne obljube

Obnovimo krstne obljube

Uvodna misel:

Na nedeljo Jezusovega krsta je velika priložnost, da obnovimo krstne obljube. Krstna obljuba je najpomembnejša obljuba v našem življenju, pomembnejša od duhovniške ali škofovske pri posvečenju oz. poročne pri zakramentu sv. zakona. Je temeljna obljuba od katere je odvisno ne le kvaliteta našega življenja temveč tudi zveličanje ali pogubljenje. Izkoristimo to priložnost in obnovimo naše krstne obljube. Ob tem pa tudi kratko premislimo ob prebranih besedah. Najprej pa na pomoč pokličimo Svetega Duha, ki naj nam pomaga iskreno in ponižno odgovoriti in zaživeti kar bomo obljubili. Življenje iz obnovljene krstne obljube, prinaša prav gotovo prvi in veliki cilj nove evangelizacije: več Vstalega in Njegovih sadov med nami.

Vzkliki k Svetemu Duhu:

Sveti Duh, ki izhajaš iz Očeta po Sinu … usmili se nas!
Sveti Duh, enega bistva z Očetom in Sinom …
Obljubljeni od Boga Očeta …

Žarek nebeške luči …
Vir vse dobrote …
Studenec žive vode …
Očiščujoči ogenj …
Goreča ljubezen …
Duh ljubezni in resnice … usmili se nas!

Iz današnje Božje besede:

»To govorí Gospod: »Glejte, moj služabnik, ki ga podpiram, moj izvoljeni, ki se ga veseli moja duša. Polóžil sem nanj svojega duha. Narodom bo delil pravico. … ». (Iz 42,1-4.6-7)

» … Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil s Svetim Duhom in z močjo; hodil je iz kraja v kraj ter delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo; zakaj Bog je bil z njim.« (Apd 10,34-38)

Sveti Duh je prišel nadenj v telesni podobi kakor golob in zaslišal se je glas iz neba: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.« (Lk 3,15-16.21-22)

Duhovna spodbuda:

Na prvo nedeljo, po prvem petku v letu 2022 bom obnovil krstne obljube ter se izročil in posvetil Kristusu kralju nebes in zemlje. Moje življenje bo v novem letu temeljilo na dani obljubi in izročitvi in posvetitvi življenja Bogu.

Obnova krstnih obljub:

Se odpoveste grehu, da boste živeli v svobodi Božjih otrok?

Odgovorim: Se odpovem.

Se odpoveste zapeljivosti zla, da bi vam ne gospodoval greh?

Odgovorim: Se odpovem.

Se odpoveste hudemu duhu, ki je začetnik in vzrok greha?

Odgovorim: Se odpovem.

 

Verujete v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje?

Odgovorim: Verujem.

Verujete v Jezusa Kristusa, njegovega edinega Sina, našega Gospoda, ki je bil rojen iz Device Marije, umrl in bil v grob položen, vstal od mrtvih in je sedaj v Božji slavi?

Odgovorim: Verujem.

Verujete v Svetega Duha, v sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje?

Odgovorim: Verujem.

To je naša vera. To je vera Cerkve. To ponosno izpovedujemo v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Uvodna misel v posvetitev in izročitev življenja Kralju nebes in zemlje:

Pri vse zakramentih in zakramentalih nekaj dobim ali prejmem ali postanem; in vse to prejeto je potrebo usmeriti v življenje iz izročitve in posvetitve Bogu:

Zato molimo:

Dobri Jezus, Odrešenik človeškega rodu, ozri se na nas, ki smo ponižno zbrani pred teboj. Tvoji smo, tvoji hočemo biti. Da bi pa mogli biti s teboj trdneje združeni, glej, zato se danes vsak izmed nas radovoljno posveti tvojemu presvetemu Srcu. Tebe mnogi ne poznajo, mnogi pa tvoje zapovedi zaničujejo in te zavračajo. Usmili se obojih, dobrotljivi Jezus, in pritegni vse k svojem presvetem Srcu.

Kralj bodi, Gospod, ne samo vernih, ki se trudijo, da bi ostali zvesti, temveč tudi izgubljenih sinov, ki so te zapustil. Daj, da se skoraj vrnejo v Očetovo hišo, da ne omagajo od uboštva in lakote.
Kralj bodi tistih, ki jih slepi zmota ali loči razkol, in pokliči jih k polnosti vere in občestva, da bo kmalu ena čreda, en Pastir.

Daj, Gospod, da bo tvoja Cerkev povsod v svobodi oznanjala evangelij; daj vsem narodom pravičen red in mir; daj, da se bo po vsej zemlji razlegal en glas: Bodi hvala Božjemu Srcu, ki nas je rešilo, slava in čast mu vekomaj. Amen.

Zaključna molitev:

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu …

T. S. 

Oznake: