Domov » Osmi dan devetdnevnice pred praznikom Brezmadežne

Osmi dan devetdnevnice pred praznikom Brezmadežne

geslo 9 dnevnice: Bogu in Mariji v čast in zahvalo!

današnje geslo: O, Brezmadežno Srce Marijino!

uvodna beseda:

Tudi danes ni kaj dodati, glede na pričevanja spodaj, o Marijinem Brezmadežnem Srcu. Vse, kar smo do sedaj napisali o Marijinem Brezmadežne Srcu se v spodnjih pričevanjih potrjuje. Tako vabilo Cerkve, kot tudi vabilo pionirja posvetitve Mariji, sv. Ludvika nas vabi, da bi posvetitev, ne le opravili, temveč jo tudi vsako leto obnavljali, s krajšo pripravo. Pri tem pa je bistveno, da se pripravimo in posvetimo, resnično Marijinemu Brezmadežnemu Srcu in ne le Mariji ali le Materi Božji ali samo Mariji Kraljici. Sveta Trojica nam je oznanila ime in moč Marijinega Brezmadežnega Srca. V SLO poteka enkrat na leto, narodova posvetitev Mariji Materi – 15. avgust –  in ne Marijinemu Brezmadežnemu Srcu. Mariji smo se izročali in posvetili v prejšnjih stoletjih, po Fatimi pa nas Sveta Trojica vabi, da bi se izročali/posvetili in vsako leto to obnavljali, s pripravo Marijinemu Brezmadežnemu Srcu. – Če je to le zaradi obljube nadškofa Šuštarja, zakaj je ne bi oplemenitili kot želi tudi Sveta Trojica? Zakaj ne bi tudi vsako leto obnovili, tisto posvetitev Marijinemu Brezmadežnemu Srcu, ki smo jo prvikrat opravili, v povezanosti s svetim očetom in vsemi škofi sveta? –  Za nekatere je to eno in in isto. Ali je lahko spomin na duhovnika Alojzija Šuštarja isti kot  spomin na nadškofa in metropolita dr. Alojzija Šuštarja? Kako bi se slišalo, če bi naslavljali dr. Franc Rodeta kot nadškofa in ne kot kardinala? Kaj bi bilo, če bi na praznik Svete Trojice praznovali, le starozaveznega Boga Jahveja in ne Očeta, Sina in Svetega Duha? Pa saj gre za eno in isto – enega in istega Boga –  le da je med tema dvema imenoma, judovsko krščanskega božanstva, stoletno razodevanje Boga, Izraelu in Cerkvi. Cerkev in kristjani smo poklicani k oznanjevanju imena in moč Marijinega Brezmadežnega Srca. Kako to, da  imamo v Cerkvi, tako velike težave z oznanjevanjem, kar nam razodeva in vabi Sveta Trojica? Sveta Trojica nam prihaja naproti v naših težavah in pomanjkanjih – npr. duhovnih poklicev, zakonskih poklicev, prisotnosti mladih v po birmanski pastorali, branja in molitve ob Svetem pismu, krščanskega odločanja, obiska nedeljskega sv. maše, osebne in družinske molitve, krščanskih vrednost pri nas in na stari celini, vedno večje umanjkanje demokracije in zatona civilizacije na stari celini – zibelka krščanstva in najvišjih družbeno političnih vrednot – prim. papež Frančišek na Cipru. -.  A ostajamo še kar naprej stran od Njegove volje in ne prisluhnemo razodevanju vsebine, ki jo je v privatnih razodetjih Cerkev potrdila, sprejela in celo vključila v liturgično obhajanje. Zdi se, da so naša pastoralna prizadevanja osredotočena, predvsem na področja, kjer  duhovniki in kristjani lahko nekaj naredimo za Boga in vernike; in ne toliko na področja kjer Bog lahko ogromno naredi za nas in za vse človeštvo. Marijino Brezmadežno Srce nam nič ne jemlje, temveč nam najhitrejše, najlepše in najobilnejše prinaša in varuje Jezusa Kristusa, sredi med nami; kot za prvi advent, kot za prvi Božič. Tako nas želi Sveta Trojica popeljati proti zmagi Marijinega Brezmadežnega Srca in drugemu Kristusovemu prihodu naproti – najbolj varno, najhitreje in najbolj rodovitno, z najmanj stroški –  po Marijinem Brezmadežnem Srcu. O, Marija, brez madeža, izvirnega greha spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo.

Uvodna molitev:

Angel Gospod je oznanil Mariji … Zdrava Marija milosti polna …

O, Marija, brez madeža, izvirnega greha spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo.

Iz dnevne Božje besede:

Naj vriska puščava in goljava; raduje naj se pustinja, naj poganja kakor narcisa; krasno naj cvete, se raduje in vriska. Gledali bodo Gospodovo veličastvo, krasoto našega Boga. Okrepite onemogle roke, utrdite klecava kolena! Recite njim, ki so obupanega srca: »Močni bodite. Nikar se ne bojte! Glejte, vaš Bog! Maščevanje pride, Božje povračilo. On sam pride in vas reši.« (Iz 35,1-10)

iz litanij Marijinega Brezmadežnega Srca:

Brezmadežno Srce Marijino, upanje umirajočih … prosi za nas!

Brezmadežno Srce Marijino, sedež usmiljenja …

Brezmadežno Srce Marijino, upodobljeno po Božjem Srcu …

Brezmadežno Srce Marijino, zedinjeno z Jezusovim Srcem …

Brezmadežno Srce Marijino, harfa Svetega … prosi za nas!

Osrednja molitev:

Marija je rekla  … Zdrava Marija …

O, Marija, brez madeža izvirnega greha spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo.

Pričevanje iz življenja Cerkve:

1.) Papež Janez XXIII je podprl pobudo za svetovni dan miru portugalskih škofov na fatimski dan 13. oktobra 1960. V tej noči iz 12. na 13. oktober je vrhovni sovjetski voditelj Hruščov moral na hitro zapustiti zasedanje generalne skupščine OZN in se vrniti v Rusijo. Na zadnjem zasedanju 12. oktobra pa je grozil z »absolutnim orožjem«, ki naj bi ga imela Rusija. Dal ga je izdelati za 43. obletnico oktobrske revolucije. In v času zasedanja je bila raketa že pripravljena. Določen je bil dan njene poskusne izstrelitve. Povabljeni so bili številni atomski strokovnjaki in nekatere politične osebnosti. A tik pred izstrelitvijo je raketa odpovedala. In vsi navzoči, okoli 300, so prišli po 15-20 minutah čakanja iz zaščitnega bunkerja. Ko pa so prišli ven je raketa eksplodirala in jih usmrtila. Tako je Sovjetska zveza postala zelo oslabljena in nevarnost spopada se je oddaljila.

O, Marija brez madeža, izvirnega greha spočeta prosi za nas, kise k tebi zatekamo!

2.) V obdobju 1983-1984 je, kot pravijo zgodovinarji, napetost med Natom in Varšavskim paktom dosegla vrhunec.  Sovjeti so začeli resno razmišljati in tudi pripravila načrt o napadu na evropski zahod z atomskimi konicami. Pehota naj bi vdrla po kopnem in morju v zahodno Evropo. V teku nekaj mesecev po posvetitvi Rusije in sveta Marijinemu Brezmadežnemu Srcu je Kremelj odložil vojni načrt. Kaj se je zgodilo? Mnogo let kasneje se je izvedelo, da je samo vžig v orožarni na polotoku Kola ob Severnem morju, in sicer na fatimski dan 13. maja 1984 uničila dve tretjini ruskih raket. Pokalo je pet dni. Brez tistega jedrskega zaledja sovjetski imperij ni imel nobene možnosti za uspešen vdor v zahodno Evropo. Poleg omenjene eksplozije je bilo v istem času v roku 7 mesecev še šest katastrofalnih eksplozij, ki so zelo oslabile vojaško moč super vojaške velesile. (prim. Fatima okno upanja, str. 295)

O, Marija brez madeža, izvirnega greha spočeta prosi za nas, kise k tebi zatekamo!

Duhovna spodbuda:

V času 9 dnevnice in v adventnem času se bomo v družini  zbirali k molitvi rožnega venca ter se večkrat udeležili, tudi med tednom sv. maše.

Zaključna molitev:

In Beseda je meso postala … Zdrava Marija …

O, Marija, brez madeža, izvirnega greha spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo.

T. S.