Domov » Osmi dan devetdnevnice pred praznikom Vseh svetih

Osmi dan devetdnevnice pred praznikom Vseh svetih

geslo: vse v večjo božjo slavo in čast (sv. Ignacij)

namen: da bi imeli osebni odnos z Bogom

geslo 8. dne: odločanje

uvodna beseda:

Obhajamo 500 letnico spreobrnjenja sv. Ignacija, in razglašeno je tudi leto sv. Ignacija, ki je papežev duhovni oče – papež Frančišek je Ignacijev redovni tovariš –  . Tudi Marija na Kureščku nas kliče k prenovi Cerkve, prav po sv. Ignaciju, sv. Frančišku in drugih svetih možeh in ženah. V 9 dnevnici pred vsemi svetimi sledimo Ignacijevo življenje, predvsem pa duhovnost sv. Ignacija, po Duhovnih vajah, predvsem ključne besede iz njegove zakladnice. Za to knjižico pravijo, da ima več spreobrnjenj kot je v njej črk. Ignacij nas želi, po Duhovnih vajah sistematično in z izrednim pedagoškim božjim čutom, kot je bil tudi sam voden, popeljati v to kar je tudi sam izkusil: »kako  čudovit in ljubezniv je naš Gospod« ( DV 144, II. teden, dve zastavi). Želi, da nas prevzame njegov zgled, njegovo Srce, Njegov način razmišljanja, celotna njegova osebnost, ki jo zremo v Duhovnih vajah, z vsemi petimi čutili. ’A ne daje nam ribe temveč nas nauči ribarjenja!’ Na ta način motrimo Jezusa skozi vse njegovo življenje. Pri tem pa ima Ignacij samo en veliki cilj, da bi se navzeli njegovega Duha, ter se v naših življenjskih odločitvah odločali kot se je On, oziroma kot bi se Jezus na našem mestu. Vse delamo z Jezusom, v Jezusu, po Jezusu in za Jezusa; s pomočjo in v moči Svetega Duha, kateremu na začetku Duhovnih vaj posvetim petero naših čutov, da jih On prevzame ter nam dopusti, večjo bližino in spoznanje Jezusa. V osrednjem delu duhovnih vaj – drugi teden Duhovnih vaj –  je ena od osrednjih prošenj: «Gospod prosim Te za notranje spoznanje Tebe, ki si se zame učlovečil, da bi Te bolj ljubil in hodil za teboj« (DV 104). Prinašati božje kraljestvo v svet pomeni sprejemati božje odločitve v osebnih, svetnih, verskih, privatnih, družinskih, finančnih, poslovnih, prostočasnih, cerkvenih in vseh drugih zadevah. Zato bomo danes vzeli, za besedo življenja iz Ignacijeve zakladnice Duhovnih vaj, eno do najbolj ključnih besed iz njegove karizme in duhovnosti, o odločanju.   … Vsi svetniki …  prosite za nas! Vse verne duše v vicah … prosite za nas!

uvodna molitev:

Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega; ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device … .

iz dnevne Božje besede:

» … Njim je pa rekel: »Komu izmed vas bo padel osel ali vol v vodnjak, pa ga ne bo izvlekel takoj na sobotni dan?« In niso mu mogli na to odgovoriti«. (Lk 14,1-6)  

iz litanij vseh svetnikov:

Sveti Atanazij … prosi za nas!

Sveti Bazilij in Gregor Nacianški …

Sveti Janez Zlatousti  …

Sveti Martin …

Sveti Patricij …

Sveti Karel Boromejski …

Sveti Frančišek Saleški …

Sveti Pij Deseti … prosi za nas!

Pričevanje:

Nekega dne sem povabil znanca v duhove vaje, ki je na začetku okleval, nato pa mi je sporočil, da bo šel na te duhovne vaje, po sv. Ignaciju, v vsakdanjem življenju. Čez čas, ob prvi priložnosti pa mi pravi: «Kaj mi nisi povedal že prej, da obstaja kaj takšnega!«  V teh duhovnih vajah se je namreč popolnoma našel in bil zelo navdušen nad samim potekom ter prejel več milosti.  … Bogu in Mariji čast in zahvala!

osrednja molitev:

… ki je trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen; šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega; od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. … .

duhovna spodbuda:

V družini se bomo prizadevali za skupno molitev sv. rožnega venca.

pričevanje iz življenja sv. Ignacija:

Ko je to trajalo že precej časa, se je spustil na kolena pred križem, ki je stal tam blizu, da bi se zahvalil Bogu. Tam se mu je spet prikazala prikazen, ki se mu je večkrat prikazovala, a je ni nikoli prepoznal; to pomeni tista stvar, ki je bila omenjena zgoraj in ki se mu je dozdevala zelo lepa, s številnimi očmi. A zdaj pred križem je dobro videl, da stvar ni imela tako lepe barve kot ponavadi, in imel je zelo jasno spoznanje s trdnim pristankom volje, da je bil to hudi duh. Kasneje se mu je še mnogokrat za dolgo časa prikazovala, on pa jo je prezirljivo odbijal s palico, ki jo je navadno nosil v rokah. (Avtobiografija, 31) … sv. Ignacij prosi za nas!

Kratka kateheza o ključnih besedah iz Duhovnih vaj sv. Ignacija:

Bistveno na začetku, te predzadnje kateheze pred vsemi svetimi je, da bi iskali, hrepeneli, prosili in vedno bolj vzljubili božjo voljo. Če ne hrepenimo po tem, potem prosimo za ta dar, tudi za samo željo po želji, da bi iskali z vsem srcem, z vsem mišljenjem, z vso močjo božjo voljo, to kar Gospod od nas želi, da storimo, živimo, delamo. Pri tem nam pride na proti, ena od temeljnih svetih krščanskih resnic, da je Troedini Bog z vsakim od nas v osebnem odnosu, da nam je bližje kot smo si mi sami sebi blizu, ter da nas išče in čaka še predno ga mi začnemo iskati in čakati nanj. Ne prikrajšamo se, za nič na svetu, za osebni odnos z Bogom! Od tu prihaja naša neizmerna sreča, veselje, radost, posvečujoča milost in vse drugo, kar potrebujemo za naše življenje. Od tu naprej, se lahko začnemo pogovarjati o odločanju z Bogom – z njim smo trdno v osebnem odnosu – . Nič ni vseeno; nič ni brez zveze; nič ni, pa naj bo kakor bo. Z Ignacijem odpade vsaka skušnjava relativizacije – brezbrižni vseeeno – . Ne pustimo se duhu strahu, duhu nevere kot tudi duhu naglice ali nemoči, ki nas vodi stran od osebnih odločitev pred Bogom in z Bogom. Vzemimo si čas in prostor, da delamo osebne odločitve z Bogom! V tem je strašno bogastvo in rast naše vere, osebnega napredka, naše osebe in dostojanstva ter neizmernega blagoslova, ne le za nas temveč tudi za naše bližnje, potomce in celotno skupnost! V tem kristjan soustvarja s Stvarnikom! V tem je izredna čast in maziljenost v Svetem Duhu! Ignacij nam prihaja naproti z odločanjem v Gospodu, v Duhovnih vajah, v točkah od 169 do 189, in te točke so namenjene tako laikom, kot klerikom kot tudi redovnikom, nekatere posebno zanje. Pomembno se je vaditi v krščanskem odločanju z Bogom. Odločanje že samo po sebi prinaša, neko psihološko težo, pri odločanju po božje pa iščemo, predvsem kar Bog želi in to nas razbremeni samega sebe, obremenjenosti s samim seboj. Ignacij nam prihaja naproti s tremi časi odločanja. Nekatere stvari lahko uredimo tako, da se odločimo po prvem časa (DV175), ko nam je kot apostolom ob Jezusovem klicu nemudoma jasno, kaj moramo storiti. Npr. jasno nam je, da moramo več časa posvetiti določenemu delu, ki smo ga opustili. Takoj tudi npr. uvidimo, da se moramo vrniti v premišljevanje Božje besede, npr. pred poroko je bila to še stalnica, sedaj pa smo to opustili. Prav tako nam je tudi npr. takoj razumljivo, da moramo nekaj zaslužka deliti tudi z bolj potrebnimi. V tem prvem času je tako kot je bilo pri apostolih, Jožefu, Mariji, Pavlu: »takoj so spoznali Njegov klic in so mu sledili«. Drugi čas (DV176) pa je tisti, ko ima duša dovolj jasnosti in spoznanja, po izkustvu tolažb in potrtosti ter po izkustvu razločevanja različnih duhov. Taka duša je prav gotovo bolj intenzivno povezana z Gospodom, ki ji daje luč, da to spremlja in opazi in tudi zna razbrati. Tudi pisalo nam pri tem lahko zelo pomaga. Če se nismo odločili po prvem ali drugem času nam sv. Ignacij ponudi dva načina tretjega časa, ki je miren čas, ko duša ni vznemirjena od raznih duhov in svobodno ter mirno uporablja svoje naravne sposobnosti. Prvi način nam Ignacij predstavi v DV 179 -183 ter drugi način v DV 184 – 188. Po prvem načinu npr. zapišemo razumske razloge po drugem načinu, pa se v duhu postavimo v uro naše smrti, in preudarimo, tako kot bi se odločili na smrtni postelji. Naš preudarek, glede razumskih razlogov pri tem temelji na tistih, ki pomenijo večjo božjo slavo in čast ter zveličanje naše duše. Pri obeh načinih tretjega časa pa je velika skrivnost v tem, da naš razumski preudarek pred Bogom ne bo naša končna odločitev, temveč bo le naša ponudba Bogu! »Da je njegovo veličastvo izvoli sprejeti in potrditi, če je v njegovo večjo božjo slavo in čast« (DV 183). Bog ima zadnjo besedo v našem odločanju, po Duhovnih vajah sv. Ignacija.  Naš ponudba Bogu – naš preudarek – naša odločitev – pa temelji na naši popolnoma notranji svobodni volji, da naredim to kar Gospod želi. Nekateri se tu sprašujejo, kako pa nam bo Gospod dal vedeti, ali je sprejel ali zavrnil našo ponudbo, našo odločitev. Gospod je s tistim, ki so čistega in svobodnega srca zelo jasen. Dati mu moramo le vero in zaupanje, da želimo le to kar On želi; biti popolnoma prepričani, da je veliko večji interes od mojega Božji interes, da izpolnim božjo voljo; in da je Gospod vsemogočni Gospod in nam bo znal, na naš način razumeti, glede naše ponudbe. Pri tem pa naj nas spremljata, predvsem dva darova Svetega Duha, dar pobožnosti in strahu božjega. … vsi sveti Ignacijevi tovariši prosite za nas!

zaključna molitev:

… Verujem v Svetega Duha; sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov; odpuščanje grehov; vstajenje mesa in večno življenje. Amen.

Dobri Oče, po priprošnji vseh svetih in duš v vicah te prosim … (dodamo osebne  in občestvene namene)

T. S.