Domov » Osmi dan devetdnevnice pred Slomškovim praznikom

Osmi dan devetdnevnice pred Slomškovim praznikom

geslo: Hiša dobrega očeta sv. Jožefa (vseslovensko geslo Slomškove nedelje 2021)

podgeslo: »ki je Cerkev živega Boga, steber in temelj resnice« (1 Tim 3,14-16)

namen: za mir in sožitje v Sloveniji in EU

 

uvodna molitev:  V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha Amen.

»Srečen ni, kdor veliko ima, ampak kdor malo potrebuje. Če bomo revnejši v časnih dobrinah, bomo bogatejši v večnih.«  (iz Slomškovih drobtinic ) … Blaženi Anton Martin Slomšek prosi za nas!

 

vzkliki iz litanij bl. Antona Martina Slomška:

Blaženi Anton Martin Slomšek – prosi za nas!

Neutrudni iskalec Božjega obličja   –

Pričevalec živega Boga  –

Pokoren navdihom Svetega Duha  –

Ves predan Božjemu načrtu  –

Neutrudni delivec Božjih skrivnosti  –

Glasnik Božjega kraljestva  – prosi za nas!

iz pridige bl. Antona Martina Slomška na praznik sv. Jožefa:  (nadaljevanje)

» … In ko je bil Jezus dvanajst let star, sta tudi ljubeznivega mladeniča z sebo vzela, ki je tek čudno rastil na modrosti ino ljubeznivosti per Bogu ino per ljudeh.  – Kako ti mlačen kristjan očitno službo božjo opravljaš? Ves posveten še večkrat v cerkev ne prideš, ino za ceno, po čem je pšenica alj vino bolj skerbiš, ko pa za božjo besedo.  … Oh to ni prav! – Kako bi vas Bog blagoslovil v svoji sveti hiši, kako vas nekdaj v hišo srečne večnosti vzel, dokler njemu služiti prav ne znate? … .« (se nadaljuje)

iz dnevne Božje besede:

» … Jezus je sklical dvanajstere apostole in jim dal moč in oblast nad vsemi hudimi duhovi in da bi ozdravljali bolezni. … .«(Lk 9,1-6)

Iz prvega Slomškovega življenjepisa –  F. Kozar – : (nadaljevanje)

» … Ali ko je pozneje, leta 1786, naša škofija velik del spodnjega Štajerskega pridobila, je postal Šent Andrej za Štajerce silno odročen kraj, in vernike in za škofa je bilo težavno se med seboj obiskovati. Zato je bila že zdavnaj želja sedež Lavantinskega škofijstva na štajersko preseliti in že večkrat seje delo začelo, pa zavoljo prevelikih težav  zopet zastalo … Iz tega pa se vidi, kako težavno je moralo to delo biti, ker je toliko škofov pri njem opešalo, in koliko zahvalo je škofija pokojnemu knezu dolžna, da so ga brez ozira na vse zadržke z močno roko izpeljali. … … Večkrat smo tista leta slišali besede iz njih ust: “Ne bi verjel, da bo preselitev toliko težav imela, pa ker se je delo enkrat začelo, se mora tudi do konca dognati. Za nas je preselitev le žrtev. Mi ne bomo nič dobrega doživeli; morebiti naši nasledniki; nas čakajo le skrbi in trpljenje.” Oj in le resnično so prerokovali! Z letom 1859, ko se je preselitev zgodila, so minili zanje zlati časi blagega mira; kar jim je bilo potem še živeti, je bila le grenkost in trpljenje.  … Koliko so za preselitev delali in se trudili, je le Bogu znanega in le on ve, koliko denarnih stroškov jim je prizadejalo, zakaj o takih rečeh niso radi govorili in njih levica ni imela vedeti, kar je desnica dela. Povemo le, kar je zapisano  najdemo. Vse stroške za svojo in vseh svojih duhovnov preselitev so sami plačali. Nekaj so dali zvozit po cesti, nekaj pa po Dravi; ina sama vožnja po Dravi je stala 427 goldinarjev. Za utemeljene (ustanovitev)  bogoslovja v Mariboru pa so dvajset tisoč goldinarjev darovali. … .« (se nadaljuje)

 

osrednja molitev: ( molitev za kanonizacijo bl. A. M. Slomška)

Nebeški oče!
Blaženi škof Anton Martin Slomšek
je luč na poti našega krščanskega življenja.
Naj nas spremlja njegov zgled
in podpira njegova priprošnja,
da bomo v edinosti s teboj
in med seboj napredovali v veri,
upanju in ljubezni in bodo uslišane
naše prošnje …. (povem/o prošnje)  za njegovo kanonizacijo.
To prosimo, po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Pričevanje sv. Janeza Pavla II. o A. M. Slomšku v Mariboru – beatifikacija -:

» … Predragi bratje in sestre drage Slovenije! Hodite po sledeh tega svojega svetniškega in velikodušnega rojaka, ki je hrepenel spoznati Božjo voljo in jo uresničevati za vsako ceno. Njegova notranja trdnost in njegov evangeljski optimizem sta bila zakoreninjena v neomajni veri v Kristusovo zmago nad grehom in nad hudobijo. … .« Blaženi Anton Martin Slomšek prosi za nas!

duhovna in karitativna spodbuda:

v družini, župniji in gibanju bomo skupaj molili, pred praznikom bl. Slomška sv. rožni venec, za mir in sožitje v SLO in EU.  Priložnost, da darujemo za obnovo ostrešja nad Slomškovim grobom in bogoslužnimi prostori. Več info in možnost nakazila:T: 02 2518432 /  stolna.zupnija.mb@rkc.si / TRR: SI56 0451 5000 0942 184.

zaključna molitev:

Marijino Brezmadežno Srce, po bl. Antonu Martinu Slomšku Ti izročamo in posvetimo volitve v pastoralne svete SLO župnij. Mati Marija, izvoli sodelavce za rast božjega kraljestva med nami, v slavo Boga, ki bodo pomagali izgrajevati, Tvojim škofom in tvojim duhovnikom zmago Tvojega Brezmadežnega Srca, sredi med nami. Marija, Nevesta Svetega Duha, odpovedujemo se sebi, darujemo se Tebi, sprejmi in vodi nas, v presveto Srce Jezusovo; zdaj in vekomaj. Amen.

Z ljubljenim Sinom nas blagoslovi Devica Marija.

T. S.