Domov » Peti dan devetdnevnice pred Slomškovim praznikom

Peti dan devetdnevnice pred Slomškovim praznikom

geslo: Hiša dobrega očeta sv. Jožefa (vseslovensko geslo Slomškove nedelje 2021)

podgeslo: »ki je Cerkev živega Boga, steber in temelj resnice« (1 Tim 3,14-16)

namen: za mir in sožitje v SLO in EU

uvodna molitev:

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

»Ljubi rojaki, nikar ne mislite, da je vse resnica, kar je pisanega, ali da je vaš prijatelj vsak, kdor se vam po novinah za takega ponuja.« (iz Slomškovih drobtinic ) … Blaženi Anton Martin Slomšek prosi za nas!

vzkliki iz litanij bl. Antona Martina Slomška:

Modri svetovalec – prosi za nas!
Tolažnik žalostnih –
Učitelj nevednih –
Sredi zemeljskih stvarnosti ves zazrt v večnost –
Svetla luč svojemu narodu –
Kažipot in vodnik v nebeško domovino –
Mogočni priprošnjik v nebesih – prosi za nas!

iz pridige bl. Antona Martina Slomška na praznik sv. Jožefa:

(nadaljevanje)

»… Trojno službo imamo zvesto dopolniti, ako želimo Bogu ino pravičnim ljudem ljubi biti. Pervič smo dolžni Bogu lepo služiti, ki nas je za to stvaril, naj bi njega prav spoznali, njega ljubili in k njemu v nebesa prišli. …”

(se nadaljuje)

iz dnevne Božje besede:

»Učil je namreč svoje učence in jim govóril: »Sin človekov bo izročèn v človeške roke in ga bodo umorili, ko pa bo umorjen, bo po treh dneh vstal.« … . (Mr 9,30-37)

Iz prvega Slomškovega življenjepisa – F. Kozar – :
Zares si ne more duhovnik lepšega polja za svojo delavnost želeti, kakor ga najde v službi spirituala; zato so se Anton Martin Slomšek tudi oklenili tega prelepega poklica z vso dušo, z vsem srcem in z vsemi močmi: bili so, kakor ime pove, v resnici duhovni oče mladih duhovnov. Dobri in ostri obenem, kakor je bila potreba, so vestno čuli, da so se mladeniči v duhu pobožnosti za svoj sveti poklic pripravljali. … Zlasti so si v svojih govorih prizadevali v srcu mladih duhovnov gorečnost za duš zveličanje obuditi, jih za neutrudno delavnost v spovednici in za podučenje mladine v šoli navdušiti. … Tudi prelepe pridige v čast Matere božje sedem žalosti … so kot spiritual v cerkvici sv. Križa poleg Celovca pridigali. … skoraj ves griček je bil natlačen z ljudstvom, katero tak milo slovensko govoriti še nikdar ni slišalo. … Spali so malo, ležali le na slamnjači … kar so prihranili, so razdali ali med uboge dijake ali za tiskanje pobožnih, Slovencem knjig. … Za Slovence so bili takrat pač zares prav žalostni časi. Ni bilo dobiti slovenske knjige, razen nekaj neprimernih tiskanih molitvenih knjig in evangelijev. Skoraj ni bilo omikanega človeka, ki bi bil znal lepo slovensko govoriti, še manj pa pisati. Pa tudi ni bilo nikjer šol, v katerih bi se bil kdo mogel slovenskega jezika pravilno govoriti in pisati učiti. Šole po deželi so bile vse nemške. Otroci so se z nemščino grozovito mučili … ko so odrasli, niso znali ne slovensko ne nemško ne pisati ne brati: nemško ne, ker so pozabili slovensko ne, ker se niso nikdar učili. … Tako daleč so prišli ubogi Slovenci, da že najpotrebnejših molitve več niso znali … . (str. 21)

osrednja molitev: ( molitev za kanonizacijo bl. A. M. Slomška)

Nebeški oče!
Blaženi škof Anton Martin Slomšek
je luč na poti našega krščanskega življenja.
Naj nas spremlja njegov zgled
in podpira njegova priprošnja,
da bomo v edinosti s teboj
in med seboj napredovali v veri,
upanju in ljubezni in bodo uslišane
naše prošnje …. (povem/o prošnje) za njegovo kanonizacijo.
To prosimo, po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Pričevanje sv. Janeza Pavla II. o A. M. Slomšku v Mariboru – beatifikacija -:

» … S tem nam Jezus pojasnjuje svetost Antona Martina Slomška, ki sem ga danes z veseljem razglasil za blaženega. On je bil mladika, ki je obrodila obilne sadove krščanske svetosti, visoke omike in ljubezni do domovine, zato stoji danes pred nami kot sijajen zgled življenja po evangeliju.
Z novega blaženega žari predvsem lik krščanske svetosti. Po vzoru Kristusa je postal usmiljeni Samarijan slovenskega ljudstva in pozorno skrbel za oblikovanje duhovnikov in vernikov. Z apostolsko gorečnostjo, ki nam je še danes v zgled, se ni utrudil pri delu za evangelizacijo, ko je navdihoval ljudske misijone, ustanavljal in spodbujal številne bratovščine, vodil duhovne vaje ter širil ljudske pesmi in duhovne spise. V pravem pomenu izraza ga lahko imenujemo “katoliški pastir”, ki so mu cerkveni predstojniki zaupali pomembne pastoralne naloge tudi v drugih predelih tedanje države. … Blaženi Anton Martin Slomšek, prosi za nas!

duhovna in karitativna spodbuda:
V družini, župniji in gibanju bomo skupaj molili, pred praznikom bl. Slomška sv. rožni venec, za mir in sožitje v SLO in EU. Priložnost, da darujemo za obnovo ostrešja nad Slomškovim grobom in bogoslužnimi prostori. Več informacij in možnost nakazila: tel  02 2518432 / [email protected] / TRR: SI56 0451 5000 0942 184

zaključna molitev:
»S tožbami ne bomo poboljšali sveta, ampak vsak naj stori v svojem stanu kolikor premore, in hitro bo boljši svet.« (iz Slomškovih drobtinic)

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo na začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

T. S.