Domov » Poznate rožni venec osvoboditve?

Poznate rožni venec osvoboditve?

Na molek, s katerim molimo običajni rožni venec ter rožni venec Božjega usmiljenja, lahko molimo tudi druge molitve, ki sicer niso namenjene javni liturgični rabi. Eden od njih je tudi rožni venec osvoboditve. 

Dejansko gre pri tem samo za to, da ob prebiranju jagod na moleku zbrano ponavljamo stavek, ki se dejansko sklicuje na obljubo iz Svetega pisma: “Če vas torej Sin osvobodi, boste resnično svobodni.” (Jn 8,36) Na podlagi Božje besede, če s srcem pristopimo k molitvi, začnemo doživljati osvobajanje negativnih duhovnih vezi, tudi urokov, kletev, itd.

Rožni venec osvoboditve začnemo s križem ter molitvijo apostolske vere:

Verujem v Boga Očeta vsemogočnega,
Stvarnika nebes in zemlje.
In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega;
ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device;
trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen;
šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal;
šel v nebesa; sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega;
od ondod bo prišel sodit žive in mrtve.
Verujem v Svetega Duha;
sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov;
odpuščanje grehov;
telesno vstajenje
in večno življenje. Amen.

Na veliko jagodo:

Če me Jezus osvobodi, – bom resnično svoboden.

Na male jagode (desetkrat):

Jezus usmili se me, Jezus ozdravi me, – Jezus, reši me, Jezus osvobodi me.

Ob sklepu molitve zmolimo še:

Pozdravljena Kraljica, Mati usmiljenja…,
življenje, veselje in upanje naše, pozdravljena! K tebi vpijemo izgnani Evini otroci; k tebi zdihujemo
žalostni in objokani v tej solzni dolini.
Obrni torej, naša pomočnica, svoje milostljive oči v nas in pokaži nam po tem izgnanstvu Jezusa,
blagoslovljeni sad svojega telesa.
O milostljiva, o dobrotljiva, o sladka Devica Marija!
Amen.