Domov » Prva sobota v sklopu molitve za domovino – druga po vrsti

Prva sobota v sklopu molitve za domovino – druga po vrsti

Uvodna misel:

»Od opravljanja te pobožnosti – (op. 5. prvih sobot) –  in z njo povezane posvetitve Marijinemu Brezmadežnemu Srcu sta odvisna  vojna in mir na svetu. Zato sem tako želela, da bi se širila, in še bolj zato, ker je to volja našega dobrega Boga in naše ljube nebeške Matere.« ( s. Lucija v Fatimi)

Uvodna molitev:

»Presveta Trojica, molim Te iz dna srca! Moj Bog, moj Bog, ljubim Te v najsvetejšem zakramentu!« (fatimska molitev)

»O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Amen.« (fatimska molitev)

Iz dnevne Božje besede:

Ko je Jezus izstopil, je zagledal veliko množico; zasmilili so se mu, ker so bili kakor ovce, ki nimajo pastirja, in jih je začel mnogokaj učiti. (Evangelij)

Osrednja molitev:

Vzkliki k SLO svetnikom, mučencem, angelom, dušam v vicah in svetniškim prijateljem, ki so najbolj zaznamovali našo zgodovino:

  1. Ema Krška … prosi in slavi Boga in Marijo za nas! sv. Liharda … prosi in slavi Boga in Marijo za nas! bl. Anton Martin Slomšek … prosi in slavi Boga in Marijo za nas!
  2. mučenec Alojzij Grozde … prosi in slavi Boga in Marijo za nas! bl. Drinske mučenke … prosite in slavite Boga in Marijo za nas! sv. Janez Pavel II. … prosi in slavi Boga in Marijo za nas!
  3. s Mati Terezija … prosi in slavi Boga in Marijo za nas! vsi SLO mučenci in mučenke … prosite in slavite Boga in Martijo za nas! vsi SLO svetniki in svetnice … prosite in slavite Boga in Marijo za nas! sv. Jožef … prosi in slavi Boga in Marijo za nas!

Marija kraljica SLO naroda … prosi in slavi Sveto Trojico za nas! angel Slovenije … prosi in slavi Boga in Marijo za nas! Vsi angeli SLO župnij in mest … prosite in slavite Boga in Marijo za nas! Vsi naši angeli varuhi prosite in slavite Boga in Marijo za nas!

Pričevanje iz življenja vernega občestva:

Posebni odposlanec Janeza Pavla II. škof Hnilica pričuje:«Na dan posvetitve 25. marca 1984 sem bil v Kremlju, v muzeju, pred Vladimirsko ikono Matere Božje. Besedilo za mašo v latinščini sem imel v časopisu Pravda, ki sem ga držal v rokah. Steklenička zdravil je bila kelih, hostije sem imel v najlon vrečki. Preden sem začel maševati, sem obnovil papeževo posvetitveno molitev in tudi potem, ko je bil Jezus že navzoč po spremenjenju. To je bila najbolj doživeta maša v mojem življenju. Dejal sem: «Danes je največji dan za Rusijo. (gl. Fatima okno upanja)

Duhovna spodbuda:

Pred 4x praznikom demokracije bom(o) Sveti Trojici daroval(i) 5. prvih sobot na fatimski način (***gl. spodaj pogoj) za SLO narod, v zadoščenje za naše grehe in grehe vsega sveta.

Zaključna molitev:

Iz ljubezni do Tebe, o Jezus, v spravo za žalitve, ki jih ljudje zadajajo Brezmadežnemu Srcu Marijinemu in za spreobrnjenje ubogih grešnikov.«»Moj Bog, verujem Vate, molim Te, upam Vate in Te ljubim nadvse! Prosim Te odpuščanja za tiste, ki ne verujejo, ne molijo, ne upajo in Te ne ljubijo.« (fatimska molitev)

***Pogoj za obhajanje 5. prvih sobot na fatimski način:

Na pet zaporednih prvih sobot prejmem sv. obhajilo, opravim sv. spoved -lahko že pred tem – , zmolim en del sv. rožnega venca in 15 minut premišljujem o eni ali več skrivnostih, vse to pa darujem Bogu v zadoščenje za grehe zoper Marijino Brezmadežno Srce. Z dovoljenjem spovednika lahko opravimo tudi drug dan.

T. S.