Domov » Prvi dan božične osemdnevnice

Prvi dan božične osemdnevnice

geslo: molimo za mir v svetu

današnje geslo: Jezus pod Marijinim Brezmadežnim Srcem

uvodna misel:

Letošnji advent in Božič bo tudi imel vzporednice s prvim adventom in prvim Božičem. Ogromno ljudi bo na poti – reka beguncev proti Evropi – tako je bilo tudi ob Jezusovem rojstvu, saj se je ’ves svet’ šel popisat. Prav tako je bila, ob prvem božiču na delu super rimska vojaška velesila, tako se tudi dan danes kopiči orožje na ruski meji. Res, ne vemo kaj nam bo prinesla letošnja božična 8 dnevnica, niti letošnji Božič, kaj šele letošnje novo leto. A z molitvijo prehitevamo čas, z molitvijo kličemo božjega posredovanja, z molitvijo odpiramo težka vprašanja Bogu. Pionir posvetitve Mariji, sv. Ludvik je dejal, da je bilo v Marijini nosečnosti storjenih največ čudežev! Največkrat je Bog uslišal posameznika in človeštvo prav pod Marijinim Brezmadežnim Srcem. Naj bo tako tudi za letošnji advent – božično 8 dnevnico – za letošnji Božič, za letošnje novo leto! Naj nas Emanuel pod Marijinim Srcem usliši in reši svet pred novo vojno, reši številne begunce pred vsako nevarnostjo in smrtjo. Ne moremo pristno živeti tekočega adventnega časa, niti tekoče božične 8 dnevnice, kaj šele Božiča brez dejavnega sočutja do Marijinega in Jezusovega Srca, ki prav sedaj nosita na svojem Srcu razplet ruskega zaostrovanja kot tudi reko beguncev, na poti ’v obljubljeno deželo’. Če ne bomo prisluhnili Jezusovem Srcu pod Marijinim Srcem se nam lahko zgodi kot nazarečanom ob Marijinem spočetju, kot prebivalcem Betlehema, ki so rajali in se zabavali, a Odrešenik je bil na njihovi vratih zavrnjen; kot kralju Herodu, ki ga je rojstvo in sporočilo Jezusa ogrožalo. Jezus pod Marijinim Srcem usmili se nas!

uvodna molitev:

Marija, ki nosiš na poti v Betlehem Odrešenika, Jezusa Kristusa pod svojim Srcem, Tvojemu Brezmadežnemu Srcu izročamo mir v Ukrajini, mir v baltskih država in mir na Z Balkanu. Sveti Jožef ti si bil prvi in najbolj odgovoren skrbnik prvega adventa in Božiča, prvega prihoda Jezusa med nas, naj bo tudi dan danes tako. Razširi svoj plašč in nas zaščiti in reši! Amen.

vzkliki k sv. Mariji in sv. Jožefu:

Sveta Marija … prosi za nas!

Sveti Jožef …

Sveta Mati božja …

Ženin božje porodnice …

Sveta devic Devica …

Čisti varuh Device …

Mati Kristusova …

Rednik Sinu Božjega … prosi za nas!

Iz dnevne božje besede:

Ko sta poslanca Janeza Krstnika odšla, je začel Jezus govoriti ljudstvu o Janezu: »Kaj ste šli gledat v puščavo? Trst, ki ga veter maje? Ali kaj ste šli gledat? Človeka, oblečenega v mehka oblačila? Glejte, ti, ki se imenitno oblačijo in živijo v razkošju, prebivajo v kraljevskih palačah. Ali kaj ste šli gledat? Preroka? Da, povem vam, več ko preroka. Ta je namreč tisti, ki je o njem pisano: ›Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot pred teboj.‹ … .« (Lk 7,24-30)

Osrednja molitev:

Mati Marija, sv. Jožef! Čeprav ste bili sveta družina ste bili begunci. Prosimo vas, pomagajte nam razumeti in sprejeti današnji čas, ko na vrata Evrope trkajo številni begunci. Pomagajte nam živeti in zastopati Jezusa Kristus med nami, tudi v teh težkih časih, ko morja, reke in ceste postajajo brezštevilni grobovi beguncev med nami!

Marija, tvojemu Brezmadežnemu Srcu izročamo begunsko vprašanje! Sveti Jožef sprejmi pod svoje varstvo, vsako begunsko družino in vsakega begunca! Jezus pod Marijinim Srcem, čuvaj vsakega otroka na nevarni begunski poti!

Pričevanje:

Letos je 30 let od razpada Sovjetske zveze – Brezmadežna 1991 – , ko je bila v Kremlju sneta rdeča zastava – Božič 1991 – .

Molimo: «Mati Marija, v povezanosti s svetim očetom, z vsemi škofi in verniki sveta, posebno ruskimi škofi, patriarhi in verniki, Tvojemu Brezmadežnemu Srcu, ponovno izročamo Rusijo! Marija, Mati ruskega naroda, izroči Rusijo Jezuščku pod svojim Brezmadežnim Srcem! Amen!

Duhovna spodbuda:

Z družino se bomo udeleževali župnijske božične 8 dnevnice, doma pa se bomo zbirali in povezovali ob adventnem venčku, v molitvi rožnega venca, za mir na svetu in za vse begunce, ki so na poti.

Zaključna molitev:

Sveta Marija in sv. Jožef! Jezus, pod Marijinim srcem! Naj v tej božični 8 dnevnici resnično doumemo in zaživimo, kaj pomeni, da Bog Odrešenik prihaja med nas! Sv. Družina, uslišite nas!

T. S.