Domov » Rožni venec je starejši od sv. Dominika, današnjega godovnika

Rožni venec je starejši od sv. Dominika, današnjega godovnika

Ni še daleč čas, ko je kar ve­ljalo prepričanje, da je začetnik molitve rožnega venca sv. Do­minik, ustanovitelj dominikan­skega reda. Danes je znano, da so ti redovniki veliko napravili za širjenje rožnega venca, njegov začetek pa je precej starejši, piše spletna stran donbosko.si. 

Izvor besede rožni venec je precej negotov. Nekateri so mnenja, da izhaja iz sanskrta “japamala”, kar pomeni latin­sko corona. Ta pa pomeni tako zbirko oziroma venec rož kakor tudi zbirko molitev. Tako naj bi corona pomenila splošno vsako molitev, pri kateri se ponavljajo določeni molitveni obrazci in se to ponavljanje šteje na jagode (kamenčke), nabrane na vrvici. Zato corona (venec) večkrat po­meni tudi molek, to je jagode, nabrane na vrvici in štetje mo­litev. Zaradi tega imenujemo naš rožni venec tudi molek. Na­čin moIitve s ponavljanjem istih kratkih molitvenih obrazcev ali vzklikov je obče človeški in ga zato ne poznamo samo v krščan­stvu, temveč tudi v nekrščanskih verstvih (hinduici, muslimani). Nikakor ne gre zgolj za zunanje ponavljanje, temveč za globoko osebno doživljanje in poglab­Ijanje ob določenem besedilu. To naj se dotakne človekovega srca in prepoji mišljenje. Vrvico z jagodami (molek) za štetje mo­litev so najprej uporabljali puš­čavniki na Vzhodu, od tam pa je prišla ta navada tudi na Zahod.

Najpogostejša molitev, ki so jo puščavniki in pozneje menihi molili in ponavljali, je očenaš, latinsko Pater noster.

V desetem stoletju so menihi po samostanih, zlasti v samosta­nu Cluny navdušeno molili 150 psalmov, ki so jih razdelili na tri petdesetice (50, 100, 150). Za brate, ki se niso udeležili molitev psalmov v koru (tudi zaradi ne­pismenosti), je bilo določeno, da molijo namesto psalmov (bre­virja) po 50, 100 ali 150 očena­šev. Te so šteli po jagodah na vr­vici, ki so jo imenovali paternoster. V francoskem samosta­nu Cluny je bilo tudi določeno, da mora vsak redovnik za vsa­kega umrlega člana skupnosti darovati sveto mašo, vsak re­dovnik neduhovnik pa zmoliti 50 psalmov ali očenašev. V re­dovnih skupnostih templarjev je bilo določeno, da morajo vsi redovniki za vsakim umrlim v skupnosti sedem dni moliti po 100 očenašev na dan.

Celoten članek si lahko preberete TUKAJ.

Oznake: