Domov » Rožni venec Marijinih krvavih solz

Rožni venec Marijinih krvavih solz

Ta rožni venec je sestavljen iz sedmih skupin po sedem jagod, kar simbolizira Marijinih sedem žalosti. Na koncu so tri jagode. Hudi duh beži, kjer se moli ta rožni venec. 
Začetek:
Križani Jezus, klečim pred Tvojimi nogami in Ti darujem krvave solze Nje, ki Te je s prisrčno in sočutno ljubeznijo spremljala na tvojem trpljenja polnem križevem potu. Daj nam, o dobri Učenik, da poslušamo nauke, ki nam jih dajejo krvave solze Tvoje najsvetejše Matere, da Tvojo sveto voljo na zemlji izpolnjujemo tako, da Te bomo vredni vso večnost v nebesih hvaliti in poveličevati. Amen.
Pri velikih jagodah – namesto očenaša:
O Jezus, glej na krvave solze Tiste, ki Te je na zemlji najbolj ljubila in Te najiskreneje ljubi v nebesih.
Pri malih jagodah – namesto zdravamarije:
O Jezus, usliši naše prošnje – zaradi krvavih solz Tvoje najsvetejše Matere.
Na koncu se ponovi trikrat:
O Jezus, glej na krvave solze Tiste, ki Te je na zemlji najbolj ljubila in Te najiskreneje ljubi v nebesih.
Zaključna molitev:
O Marija, Mati ljubezni, bolečin in usmiljenja, prosimo Te, združi svoje prošnje z našimi, da bo Jezus, Tvoj božji Sin, na katerega se obračamo v imenu Tvojih krvavih materinskih solz, uslišal naše prošnje in nam z milostjo, za katero prosimo, podelil tudi krono večnega življenja. Amen.
Žalostna Mati božja, naj Tvoje krvave solze uničijo moč pekla! Zaradi Tvoje božje krotkosti, o križani Jezus, obvaruj svet grozeče zmote!