Domov » Sedmi dan božične osemdnevnice

Sedmi dan božične osemdnevnice

namen: molimo za mir v svetu

današnje geslo: rodila se je nova in preobražena Evropa

uvodna misel:

V teh dneh sledimo Jožefu, Mariji in Jezusu pod Marijinim srcem, na poti v Betlehem. Koliko zasluženj sta nam prislužila – na tej zahtevni, nevarni in neizprosni poti – v teh svetih adventnih dneh, prav s popotovanjem v rodni Betlehem! Koliko velikih zasluženj in milosti, Jožefa in Marije na katere  se lahko tudi dan danes sklicujemo in zanašamo nanje! Marija in Jožef sta vedela, koga pričakujeta, čeprav se bosta v bližnjih dogodkih še bolj čudila Božjemu nagovoru – pastirjem, angelom, trem kraljem, starčku Simeonu … –  in posredovanju – Bog ju bo po angelih in ljudeh oskrboval in reševal – . … V teh dneh svetega pričakovanja je narava v SLO najlepše poskrbela za čudovito okrasje, saj imamo vse vejevje v belo oblečeno; sneg se razprostira po večjem delu naše domovine, ponekod celo še nekaj sonca. Vsa ta naravna kulisa za pričakovanje rojstva Jezusa, ob 30. obletnici razpada Sovjetske zveze – osrednji ex komunistični planet sredi Evrope s številnimi sateliti – in posledičnega nastanka, tudi republike Slovenije. To so res velika dela Gospodova za vse nas, za vse človeštvo, za ves svet. S tem Dete, pod Marijinim Srcem pokaže, da njegov nauk ni potrebno zadrževati za zaprtimi vrati cerkva in zakristij,  temveč da se preko družbenega nauka Cerkve prenese v vse vzvode družbenega (so)delovanja države in Cerkve, za skupno dobro, v dobrobit vseh ljudi. Dve samostojni in neodvisni entiteti, z istim namenom: služenje državljanom in vernikom; enim in istim državljanom! … Tako dolgo se sneg že dolgo ni obdržal po nižinah v SLO. Tudi to nas vabi, da se za praznike preoblečemo, na zunaj in na noter, ’v  pristna svatovska oblačila’, kajti po vseh teh dogodkih nam Bog, govori le eno:«Jaz sam prihajam! Jaz sam se vas posinovil! Jaz sam se vas odkupil!« Letošnja zimska narava nas resnično kliče k preobrazbi, morda se bo to potrdilo tudi za praznike: Klic k spreobrnjenju človeštva, kajti Jezus in Marija po nekaterih krajih jočeta zaradi greha sveta in človeka, vernega in nevernega. Celo samo veliko velikonočno praznovanje, ni namenjeno samo sebi temveč nas pripravlja na prehod v večno veliko noč. Prav tako tudi Božič, nas pripravlja na drugi Kristusov prihod, na naše srečanje ob koncu sveta oz. življenja s Kristusom; večnim in neumrljivim Kraljem. Po Marijinem Brezmadežnem Srcu se rojeva nov Adam za novega človeka, za novo Evropo, za nov in prenovljen čas upanja.

Usmili se nas dete Božje, ki prihajaš na svet izpod Marijinega Brezmadežnega Srca!

uvodna molitev:

Marija, ki nosiš na poti v Betlehem Odrešenika sveta, Jezusa Kristusa pod tvojim Srcem! Tvojemu Brezmadežnemu Srcu izročamo mir v Ukrajini, mir v baltskih državah in mir na Z Balkanu. Sveti Jožef ti si bil prvi in najbolj odgovoren skrbnik prvega adventa in Božiča, prvega prihoda Jezusa med nas, naj bo tako tudi danes. Razširi svoj plašč in nas zaščiti in reši kot si poskrbel za sv. Družino!  Amen.

vzkliki k sv. Mariji, sv. Jožefu in imenu Jezusovem pod Marijinim Srcem: 

Jezus, naš ljubitelj … usmili se nas!

Posoda duhovna … prosi za nas!

Ženin božje porodnice … prosi za nas!

Jezus, Bog miru … usmili se nas!

Posoda časti vredna … prosi za nas!

Čisti varuh Device … prosi za nas!

Jezus, začetnik življenja… usmili se nas!

Posoda vse svetosti  … prosi za nas!

Rednik Sinu božjega … prosi za nas!

Jezus, zgled čednosti … usmili se nas!

Roža skrivnostna … prosi za nas!

Skrbni branitelj Kristusov … prosi za nas!

Iz dnevne božje besede:

Tisti čas je Marija rekla: »Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem Zveličarju. Zakaj ozrl se je na nizkost svoje dekle. Glej, blagrovali me bodo odslej vsi rodovi. Zakaj velike reči mi je storil On, ki je mogočen in je njegovo ime sveto. … .«(Lk 1,46-56)

Osrednja molitev:

Mati Marija, sv. Jožef in dete Jezus pod Marijinim Brezmadežnim Srcem! Čeprav ste bili sveta družina ste bili begunci. Prosimo vas, pomagajte nam razumeti in sprejeti današnji čas, ko na vrata Evrope trkajo številni begunci in migranti. Pomagajte nam živeti in zastopati Jezusa Kristus med nami, tudi v teh težkih časih, ko morja, reke, gozdovi in ceste postajajo brezštevilni grobovi ljudi med nami!

Marija, tvojemu Brezmadežnemu Srcu izročamo begunsko vprašanje! Sveti Jožef sprejmi pod svoje varstvo, vsako begunsko družino in vsakega migranta! Jezus pod Marijinim Srcem, čuvaj vsakega otroka na nevarni begunski poti!

Pričevanje:

Z razpadom Sovjetske zveze  – Brezmadežna 1991 –  ko je bila v Kremlju sneta rdeča zastava – Božič 1991 –  se je zgodil največji čudež v po-apostolski zgodovini Cerkve – letos 30 let -.

Že samo po sebi takšen imperij ne more, na tako miroljuben način razpasti. Ob tem pa razpade še na velike praznike svete Cerkve, Brezmadežna in Božič. Neizmerna je sled Božja, v teh zgodovinskih dogodkih, da je to resnično in samo Gospodovo delo. Tudi če prebiramo Marijina sporočila iz Fatime, se Marija in Jezus v  njih izrecno sklicujeta na posvetitev Rusije Marijinemu Brezmadežnemu Srcu, kot pogoj za prenehanje širjenja ruskih zmot – ta beseda: ruske zmote je izrecno omenjena – in s tem je Marija poimensko poimenovala največjo humanistično in antropološko zmoto (herezijo), v moderni zgodovini človeštva. Prav tako vidimo veliko sled Božjo tudi v SLO prazniku, na katerega se prav tako pripravljamo, Dan samostojnosti in enotnosti. Osrednji SLO praznik se namreč praznuje na dan prvega mučenca Cerkve sv. Štefana. Ne moremo drugače razumeti, kot da je velikanski doprinos SLO mučencev in mučenk, pri Marijinem in Jezusovem Srcu, pri osrednjem dogodku SLO zgodovine: samostojna in neodvisna država! Temeljno sporočilo 30. letnica razpada Sovjetske zveze – kot enega največjih imperijev zla v zgodovini človeštva s številnimi sateliti – da je Evropa in  svet prejela to milost, po največjem čudežu v post apostolski zgodovini Cerkve, po vnaprejšnji prerokbi v Fatimi, kjer Sveta Trojica povabi Cerkev k posvetitvi Rusije, Marijinemu Brezmadežnemu Srcu. Iz tega dogodka se rodijo tudi samostojne in neodvisne države kot Slovaška, Češka, demokratična Madžarska, Litva, Latvija, Estonija, demokratična Poljska,  demokratična Albanija, Ukrajina in druge nekdanje republike Sovjetske zveze, ki prav po milosti posvetitve postanejo svobodne, samostojne, neodvisne in demokratične države. Veliko sporočilo razpada Sovjetske zveze je tudi: Bog ni na strani komunizma, temveč je na strani komunizma zlo, ki mu Marija ob posvetitvi, 25. marca 1984, na trgu sv. Petra, v Vatikanu, stre glavo. Dogodek, ki si vsekakor zasluži samostojno in avtonomno obhajanje, v rednem liturgičnem bogoslužju svete Cerkve. Vsi SLO svetniki in svetnice, vsi SLO mučenci in mučenke … prosite za nas!

Molimo:

«Mati Marija, v povezanosti s svetim očetom, z vsemi škofi in verniki sveta, posebno ruskimi škofi, patriarhi in verniki, Tvojemu Brezmadežnemu Srcu ponovno izročamo in posvetimo Rusijo! Marija, Mati ruskega naroda, izroči Rusijo Jezusu pod tvojim Brezmadežnim Srcem!  Amen.

Duhovna spodbuda:

Z družino se bomo udeleževali župnijske božične 8 dnevnice, doma pa se bomo zbirali in povezovali ob adventnem venčku, v molitev rožnega venca, za mir na svetu in za vse begunce in migrante, ki so na poti.

Zaključna molitev:

Sveta Marija in sv. Jožef! Jezus pod Marijinim srcem! Naj v tej božični 8 dnevnici resnično doumemo in zaživimo, kaj pomeni, da Bog Odrešenik prihaja med nas, da nas reši in osvobodi! Sv. Družina, prosite za nas in uslišite nas   …. (povem svoje prošnje). Amen.

T. S.