Domov » Sedmi dan devetdnevnice pred Slomškovim praznikom

Sedmi dan devetdnevnice pred Slomškovim praznikom

geslo: Hiša dobrega očeta sv. Jožefa (vseslovensko geslo Slomškove nedelje 2021)

podgeslo: »ki je Cerkev živega Boga, steber in temelj resnice« (1 Tim 3,14-16)

namen: za mir in sožitje v Sloveniji in EU

uvodna molitev:  V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

»Delo je velik dar božji in delati je vsakemu stanu velika čast. Delo nam zemljo polepša, nas s kruhom oskrbi in nas greha varuje«.  (iz Slomškovih drobtinic ) … Blaženi Anton Martin Slomšek prosi za nas!

vzkliki iz litanij bl. Antona Martina Slomška:

Bl. Anton Martin, ki ti je bil materni jezik ključ do zveličavne omike   – prosi za nas!

Bl. Anton Martin, ki si iskreno ljubil svoj narod   –

Bl. Anton Martin, ki ti je bila sveta evharistija vir svetosti –

Bl. Anton Martin, ki s svetniki uživaš nebeško veselje –

Bl. Anton Martin, ki nas posvečuješ s svojo svetniško navzočnostjo  – prosi za nas!

iz pridige bl. Antona Martina Slomška na praznik sv. Jožefa:  (nadaljevanje)

» … Kdo ne sliši alj z veseljam ne bere, kako skerbno sta Marija in Jožef v Jeruzalem po dva dni hoda v tempel hodila, zvesto poslušala razlagati božje postave, ino molila v edini hiši božji praviga živiga Boga!  … .« (se nadaljuje)

iz dnevne Božje besede:

» … Ko so to videli farizeji, so govorili njegovim učencem: »Zakaj vaš učenik jé s cestninarji in grešniki?« Ko je on to slišal, je dejal: »Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Pojdite in se poučite, kaj se pravi: ›Usmiljenja hočem in ne daritve.‹ Nisem namreč prišel klicat pravičnih, ampak grešnike.« … .« (Mt 9,9-13)

Iz prvega Slomškovega življenjepisa –  F. Kozar – : (nadaljevanje)

» … . … Potem, ko so devet let težko butaro spiritualne službe tako krepko nosili, in sme se reči, prenovili podobo celovškega semenišča in v mnogem oziru tudi podobo škofije … … so prosili za vuzeniško nadfaro, gorato in težavno in le s pičlimi dohodki oskrbljeno. Prejeli so jo leta 1838 in bili so obenem tudi za dekana in nadzornika ljudskih šol postavljeni. … … … Kot šolski nadzornik so šele pravo priložnost imeli objokovanja vredno stanje šol na deželi spoznati. … … … Meseca maja je bil leta 1848 služba višjega nadzornika cele škofije in korarja stolne cerkve izpraznjena, in oni povabljeni to službo nastopiti. … Po vrsti so spisali veliko lepih podučenj za učitelje, kako se jim pri raznih predmetih obnašati gre; silno so se prizadevali slabe šole urediti in povzdigniti in nove vpeljati. … … … Pa mož po volji božji, kakor so škof Franc Kutnar bili … Zato so rajši svojemu srcu silo storili in korarja Slomška nagovarjali, da bi celjsko opatijo prevzeli, ki je ravno takrat izpraznjena bila. … Volja višjega pastirja jim je bila volja božja in tako so se meseca aprila 1846 v Celje preselili, potem ko so … … s solznimi očmi mirno Lavatinsko dolino zapustili. … Vendar človek obrača, Bog obrne! Za Slomška v  Celju ni bilo obstanka, v višjo službo jih je Bog poklical. … … … Ko se se neki župnik naše škofije ravno tačas po Kranjskem vozili, jih je vprašal neki duhoven:«Ali že imate škofa?«Ne,« je bil odgovor. Nato je odgovoril šaljivo:«Ako ima v Solnogradu Sveti Duh kaj govoriti, saj ne more nihče drug biti kakor Slomšek«. In zares: Kakor daleč sega slovenska beseda, tako daleč in še dlje se je razlegalo veselje in radovanje nad novico, da so Anton Martin Slomšek, ljubljenec Slovencev, izvoljen škof lavatinski. … .«(str. 32-47) (se nadaljuje)

osrednja molitev: ( molitev za kanonizacijo bl. A. M. Slomška)

Nebeški oče!
Blaženi škof Anton Martin Slomšek
je luč na poti našega krščanskega življenja.
Naj nas spremlja njegov zgled
in podpira njegova priprošnja,
da bomo v edinosti s teboj
in med seboj napredovali v veri,
upanju in ljubezni in bodo uslišane
naše prošnje …. (povem/o prošnje)  za njegovo kanonizacijo.
To prosimo, po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Pričevanje sv. Janeza Pavla II. o A. M. Slomšku v Mariboru – beatifikacija -:

» … Veliko pozornosti je novi blaženi izkazoval kulturi. Sredi prejšnjega stoletja se je dobro zavedal vloge, ki jo bo imela za prihodnost naroda izobrazba njegovih članov, še zlasti mladih. Zato je pastoralnemu delovanju pridružil prizadevanje za rast omike, ki je bogastvo naroda, dediščina vseh in tisti humus, iz katerega more ljudstvo črpati prvine, potrebne za svojo rast in razvoj.

Prepričan o tem se je Slomšek zavzel za mladino z ustanavljanjem šol ter omogočil izdajanje knjig, koristnih za osebnostno in duhovno oblikovanje. Bil je mnenja, da je treba razloge za stranpota mladih iskati v pomanjkanju ustrezne izobrazbe in vzgoje. … «. Blaženi Anton Martin Slomšek prosi za nas!

duhovna in karitativna spodbuda:

v družini, župniji in gibanju bomo skupaj molili, pred praznikom bl. Slomška sv. rožni venec, za mir in sožitje v SLO in EU.  Priložnost, da darujemo za obnovo ostrešja nad Slomškovim grobom in bogoslužnimi prostori. Več info in možnost nakazila:T: 02 2518432 /  stolna.zupnija.mb@rkc.si / TRR: SI56 0451 5000 0942 184.

zaključna molitev:

Marijino Brezmadežno Srce, po bl. Antonu Martinu Slomšku Ti izročamo in posvetimo volitve v pastoralne svete SLO župnij. Mati Marija, izvoli sodelavce za rast božjega kraljestva med nami, v slavo Boga, ki bodo pomagali izgrajevati, Tvojim škofom in tvojim duhovnikom zmago Tvojega Brezmadežnega Srca, sredi med nami. Marija, Nevesta Svetega Duha, odpovedujemo se sebi, darujemo se Tebi, sprejmi in vodi nas, v presveto Srce Jezusovo; zdaj in vekomaj. Amen.

Z ljubljenim Sinom nas blagoslovi Devica Marija.

T. S. 

Oznake: