Domov » Šesti dan devetdnevnice pred praznikom Marijinega rojstva

Šesti dan devetdnevnice pred praznikom Marijinega rojstva

Namen: Različnim tujim naukom se ne dajte zapeljati (Heb 13, 9a)

Geslo: »zakaj vi ste otroci luči … ; nismo otroci noči in ne teme« (1 Tes 5, 5)

uvodna beseda:

Danes je dan, ki je predrugačil človeško zgodovino in njen tek. Mnogi tudi dan danes radi ponavljajo, da nikoli ne bo več tako kot je bilo. V tem stavku se vidi huda melanholija in še večja nevera. Z dnem, ko je Gospodo premagal smrt in vstal od mrtvih pa resnično nikoli ne bo več tako kot je bilo! Človeštvo gre v vedno v lepše in boljše čase. Na bolje gremo! Na dogodke, ki se dogajajo tudi dan danes okoli nas pa moramo gledati kot na priložnost, ko nas Gospod obrezuje kot vinogradnik vinsko trto, da bi ob času dala še večji in boljši sad. A eno je gotovo: gremo na proti prihodnosti, ki bo veliko boljša in lepša. Morda se moramo sedaj malce prečistiti in obrezati – s pokoro in zadoščevanjem – a pred nami so veliko lepši časi. Gospod je res vstal in se prikazal učencem! Vstali je resnično premagal trpljenje in smrt ter živi in kraljuje, zdaj in vekomaj! Nikoli ne bomo umrli, le zaspali bomo in se poslovil s tega sveta v večnost, kjer ne bo več, ne konca in ne kraja; kjer ne bo več solz in žalosti; kjer ne bo več bolezni in ne umiranja; kjer bo eno sama polnost veselja, radosti in zahvaljevanja. Največja sreča in največja polnost na tem svetu je nekaj najbolj neznatnega in neopaznega na onem! In Bog ne daj, da bi zapuščali pravo vero in pravi nauk in sledili zablodam tega sveta! Bog ne daj! To je gnusoba in odvratnost pred Bogom! … Gospod je res vstal in se prikazal učencem! Aleluja!

Uvodna molitev:

L: Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja.

Zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, aleluja. Je vstal, kakor je rekel, aleluja. Prosi za nas Boga.

V: Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja.

L: Ker je Gospod res vstal, aleluja.

V: Molimo: Vsemogočni Bog, z vstajenjem svojega Sina Jezusa Kristusa si razveselil človeštvo. Po priprošnji njegove deviške matere Marije naj dosežemo veselje večnega življenja. Po Kristusu, našem Gospodu.

vzkliki k Devici Mariji:

Posoda vse svetosti… prosi za nas!

Stolp Davidov …

Stolp slonokosteni …

Skrinja zaveze …

Vrata nebeška … prosi za nas!

 

Iz dnevne Božje besede:

Moji bratje, svoje vere, …,  ne združujte s pristranskostjo. … Ali ni Bog izbral tistih, ki so revni na svetu. (Jak, 2, 1-5)

Recite njim, ki so plahega srca:«Bodite močni, nikar se ne bojte. Glejte, vaš Bog! Maševanje prihaja, Božje povračilo, on prihaja, da vas reši! (Iz 35, 4)

Jezus jim je naročil, naj tega nikomur ne povejo; toda bolj  ko jim je naročal, boj so oznanjali in nadvse osupli so govorili:«Vse prav dela: gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo. (Mt 7, 36-37)

Osrednja molitev: velikonočna pesem slednica

 

Žrtvi velikonočni
naj hvalnice pojo kristjani.
Jagnje je rešilo ovce:
Kristus nedolžni
je z Očetom spravil grešnike.

Smrt in življenje
sta se borila v prečudnem dvobôju:
Gospod življenja je umrl,
zdaj kraljuje živ.

Povej nam, Marija,
kaj si videla na poti!
Grob Kristusa živega
in slavo sem videla vstalega,
angelske priče, prtič in povôje.

Vstal je Kristus, upanje moje,
pred vami pojde v Galilejo.
Vémo: Kristus je res vstal od mrtvih!
Ti, o Kralj zmagoslavni, se nas usmili.

Kateheza o dogajanju v času COVID-19 in glede cepljenja:

(nadaljevanje)

Kakšna je velika nevarnost napačno razumljenega nauka Cerkve glede cepljenja?

Ob prebiranju nauka Cerkve oz. Note dotične kongregacije glede cepljenja me najbolj nagovori, kako veliko je dostojanstvo vsakega človeka, da Cerkev, celo v tako kužnem času dovoli z besedo: »je dopustna« uporaba etično spornih cepiv – zaradi daljne spornosti glede proizvodnje – . S tem želi Cerkev dopustiti uporabo teh cepiv, kot tudi veliko osebno svobodo v odločitvi, v povezanosti z odgovornostjo za sebe in bližnje. Ob tem pa ne izključuje možnosti, da se bo nekdo povsem legitimno odločil za pričevanje v korist nerojenih in se prav iz tega razloga ne bo cepil. To nauk Cerkve povsem dopušča in ne omejuje! Napačna razlaga bi bila, da nam je s tem odvzeta osebna svobodna volja, neizmerno človeško dostojanstvo kot tudi odgovornost za sebe, bližnje in skupnost ter pričevanje v prid nerojenih. Prepričan sem, da bo ta otrok, ki so mu odvzeli milimeter ledvic v nebesih zelo hvaležen, da je mogel delček svojega organa darovati v rešitev za mnoge! Ob vsem tem pa Cerkev vztraja in pritiska na znanost, da proizvede cepiva in zdravila, ki bodo popolnoma etično nesporna. Trdno smo lahko prepričani, da noben otrok ni bil splavljen po tem namenu: proizvodnja cepiv proti COVID-19! Bistveno sporočilo nauka Cerkve je tudi: Cerkev nam dopušča tako DA cepljenju, kot NE cepljenju, npr. v prid pričevanja nerojenih ali npr. ker je oseba v času nosečnosti, ali iz drugih osebnih ali razlogov vesti; pri cepilnem gibanju pa je samo NE cepljenju! Oni poznajo le NE cepljenju, kot tudi ne strokovno zagovarjanje (npr. za njih je cepivo zvarek ali koktejl strupov ali genski preparat). Kjer je svoboda tam je Kristus! Kjer je Kristus tam je resnica! Kjer je Kristus tam je pot! Kjer je Kristus tam je življenje! Cerkev nam tudi v tem kužnem času omogoča, prav po svojem nauku svobodo odločitve DA ali NE! Zato se ni potrebno kristjanom zatekati v proti cepilno gibanje! In ni se še zgodilo, da bi Cerkev toliko molila po vsem svetu, da bi znanstveniki odkrili zdravilo kot tokrat. Pri tem pa se je potrebno paziti pred ljudmi, ki se imajo za boljše razlagalce Svetega pisma in nauka Cerkve kot sveti oče in ne spoštujejo nauka Cerkve, papeževega mnenja, niti njegovega pričevanja: “Cepljenje je dejanje ljubezni do sebe, bližnjega in skupnosti!«

(se nadaljuje)

Zaključna molitev: – posvetitev Kristusu kralju –

Tebi Vstali, Kristus, Kralj izročamo in posvetimo Evropo.

Prosimo Te, Vstali, Jezus Kristus, bodi naš Kralj nebes in zemlje, ter sprejmi to našo izročitev in posvetitev Tebi po priprošnji tvoje Matere Marije, Kraljice nebes in zemlje ter tvojega častitljivega in najčistejšega rednika sv. Jožefa!

Kristus Kralj nebes in zemlje, sprejmi to posvetitev v imenu tvojih prvih mučencev: betlehemskih nedolžnih otrok in sv. Štefana!

Jezus Kristus, Kralj nebes in zemlje, prosimo Te, sprejmi to posvetitev Evrope, Tebi v čast in slavo v imenu trojne in ene Cerkve, ki je v nebesih, v vicah in na zemlji!

Sprejmi Kristus Kralj nebes in zemlje, to posvetitev in izročitev v imenu zavetnika in sozavetnikov Evrope: sv. Benedikta, sv. Cirila in Metoda, sv. Brigite Švedske in sv. Edith Stein.

O, Kristus Kralj nebes in zemlje, sprejmi to izročitev in posvetitev Evrope v imenu svetega očeta papeža Frančiška, vseh škofov, duhovnikov, vernikov, vernih duš in vseh evropskih svetnikov!

Sprejmi Jezus Kristus, Kralj večne slave, to posvetitev in izročitev, posebno v imenu svetih ustanoviteljev Evropske zveze ter vseh evropskih mučencev in mučenk!

Jezus Kristus Kralj! Varuj nas, vodi nas, spremljaj nas, pomagaj nam! Odpovedujemo se sebi, dajemo se Tebi, sprejmi in varuj nas v Tvoji sveti kraljevi službi! Naj tako raste, v moči Tvojega kraljevanja, božje kraljestvo med nami! Naj se tako, po Tvojem kraljevanju množi in raste pravičnost in mir, v Svetem Duhu med nami!

Jezus Kristus Kralj vesolja, usmili se nas, vodi in navdihuj nas, da ostanemo v službi Tvojega mogočnega in presvetega kraljevanja!

Kristus Kralj nebes, zemlje in vesolja! Prosimo Te, popelji in varuj nas po poti spreobrnjenja in zadoščevanja za naše grehe in grehe vsega sveta!

Jezus Kristus, naj bomo Tvoje sveto kraljevsko duhovništvo ter Tvoje sveto in brezmadežno božje ljudstvo, ki se daruje Tebi, Jezusu Kristusu, Kralju nebes in zemlje, zdaj in vekomaj. Amen.

T. S.