Domov » Šesti dan devetdnevnice pred Slomškovim praznikom

Šesti dan devetdnevnice pred Slomškovim praznikom

geslo: Hiša dobrega očeta sv. Jožefa (vseslovensko geslo Slomškove nedelje 2021)

podgeslo: »ki je Cerkev živega Boga, steber in temelj resnice« (1 Tim 3,14-16)

namen: za mir in sožitje v SLO in EU

uvodna molitev: 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha Amen.

»Za pravo krščansko življenje še ni dovolj, samo hudega se varovati pa božjo službo opravljati. To je šele cvetje! Iz cveta mora sad dozoreti. To pa so dobra dela. Presodimo danes, koliko je v nas pravega krščanstva!«  (iz Slomškovih drobtinic ) … Blaženi Anton Martin Slomšek, prosi za nas!

vzkliki iz litanij bl. Antona Martina Slomška:

Zavetnik vzgojiteljev, učiteljev in katehetov   – prosi za nas!

Zavetnik kmetov  –

Zavetnik nove evangelizacije –

Bl. Anton Martin, ki si izgoreval za Božjo slavo – prosi za nas

Bl. Anton Martin, ki si skrbel za nove duhovne poklice     –

Bl. Anton Martin, ki si se razdajal v služenju človeku –

Bl. Anton Martin, ki ti je bila sveta vera luč – prosi za nas!

iz pridige bl. Antona Martina Slomška na praznik sv. Jožefa: (nadaljevanje)

» … Vsak dan z Bogom začeti, z Bogom končati, vse svoje dela Bogu izročiti; naj bojo njemu v čast, nam pa v izveličanje. »Alj jeste, alj pijete, alj kaj druziga delate; vse k časti božji storite, uči sv. Pavel 1Kor 10, 31. ino dajte hvalo za vse Bogu.« Naj bi le vidili kao je sv. Jožef rad molil, kako lepo hvalil z svojo družino Očeta nebeškiga – ako bi gledali kako so tri svete peršone Jezus, Marija ino sv. Jožef krog svoje mizice čedno molili, veselja bi nam serce kipelo. Za to so bili pa tudi srečni, čer ravno vbožčiki, od sveta preganjani, pa vendarle veseli, ker je Bog per njih prebival. Kako slabo pa mi dopolnimo to sveto dolžnost! … .« (se nadaljuje)

iz dnevne Božje besede:

»Tisti čas je Jezus govoril množicam: »Svetilke, ki jo prižge, nihče ne pokriva s posodo, tudi je ne postavlja pod posteljo, temveč na svetilnik, da tisti, ki prihajajo noter, svetlobo vidijo.« … . (Lk 8,16-18)  

Iz prvega Slomškovega življenjepisa –  F. Kozar – :

(nadaljevanje) …. »Še bolj kakor v šolah na deželi je bila slovenščina v višjih šolah po mestih preganjana. Že v nemških šolah se je otrokom naravnost prepovedalo, da ne smejo slovensko govoriti, ampak le nemško; kdor je to postavo prelomil je bil kaznovan.  … Zares neprecenljiva je tedaj zasluga tistega moža, ki je prvi ta nevredni in žalostni  položaj našega ljudstva spoznal, se prvi zapuščenih Slovencev usmilil, prvi za  to poskrbel, da bi vsaj duhovni in šolski učitelji, v slovenščini dobro izurjeni, z veseljem in pridom svoj poklic dopolnjevati mogli; ki je prvi začel za Slovence lepe knjige pisati, prvi se v vojsko z vsemi našimi nasprotniki podal in v prid Slovencev vse žrtvoval: denar, počitek, dobro ime in vse, karkoli je človeku ljubi in drago. … Kot spiritual v Celovcu so pričeli izvrstno svojo narodno dejavnost. … Zato so najpoprej slovensko šolo, ki so jo kot bogoslovec utemeljili, zopet zbudili in prebudili. … Ker pa kot spiritual čez šole nobene oblasti imeli niso, so jih hoteli vsaj z mladimi  duhovni po možnosti zboljšati. Izmislili so si v ta namen krasno osnovo – nedeljske slovenske šole – . Namen teh šol je bil zbirati vse tiste otroke, katerim šolo ob delavnikih obiskovati okoliščine ne dopuste, pa tudi odrasle, ki v mladosti prilike imeli niso šolo obiskovati. … Prosili so torej bogoslovce, naj ob nedeljah zbirajo take otroke v nedeljski šoli in jih iz ljubezni do Boga in brez kakršnega koli posvetnega plačila učijo bati, pisati, računati in kar je še kmečkemu človeku vedeti treba. … . (str. 27-28)

osrednja molitev: (molitev za kanonizacijo bl. A. M. Slomška)

Nebeški oče!
Blaženi škof Anton Martin Slomšek
je luč na poti našega krščanskega življenja.
Naj nas spremlja njegov zgled
in podpira njegova priprošnja,
da bomo v edinosti s teboj
in med seboj napredovali v veri,
upanju in ljubezni in bodo uslišane
naše prošnje …. (povem/o prošnje)  za njegovo kanonizacijo.
To prosimo, po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Pričevanje sv. Janeza Pavla II. o A. M. Slomšku v Mariboru – beatifikacija -:

» … Zvest in predan Cerkvi je Slomšek pokazal široko odprtost za ekumenizem in je bil eden prvih, ki se je v Srednji Evropi zavzel za edinost kristjanov. Naj njegova navdušenost za edinost spodbudi ekumenska prizadevanja, da bodo kristjani v tem delu Evrope prestopili prag tretjega tisočletja “če že ne popolnoma združeni, vsaj zelo blizu tega, da premagajo delitve drugega tisočletja” (V zarji tretjega tisočletja, 34). … Blaženi Anton Martin Slomšek prosi za nas!

duhovna in karitativna spodbuda:

v družini, župniji in gibanju bomo skupaj molili, pred praznikom bl. Slomška sv. rožni venec, za mir in sožitje v SLO in EU.  Priložnost, da darujemo za obnovo ostrešja nad Slomškovim grobom in bogoslužnimi prostori. Več info in možnost nakazila:T: 02 2518432 /  stolna.zupnija.mb@rkc.si / TRR: SI56 0451 5000 0942 184.

zaključna molitev:

Marijino Brezmadežno Srce, po bl. Antonu Martinu Slomšku Ti izročamo in posvetimo volitve v pastoralne svete SLO župnij. Mati Marija, izvoli sodelavce za rast božjega kraljestva med nami, v slavo Boga, ki bodo pomagali izgrajevati, Tvojim duhovnikom zmago Tvojega Brezmadežnega Srca, sredi med nami. Marija, Nevesta Svetega Duha, odpovedujemo se sebi, darujemo se Tebi, sprejmi in vodi nas, v presveto Srce Jezusovo; zdaj in vekomaj. Amen.

Z ljubljenim Sinom nas blagoslovi Devica Marija.

T. S.