Domov » Tretji dan devetdnevnice pred praznikom Brezmadežne

Tretji dan devetdnevnice pred praznikom Brezmadežne

geslo 9 dnevnice: Bogu in Mariji čast in zahvala!

današnje geslo: naša duhovna pot

uvodna beseda:

Zaključuje se tudi leto sv. Jožefa, ki nas vabi, v 9 dnevnici pred Brezmadežno, da bi si oblikovali srce po njenem Srcu. Sv. Jožef si je prav gotovo, v sveti družini, oblikoval srce po Marijinem in Jezusovem Srcu. To je bil prav gotovo njegov močan vir evangelizacije, njegovega srca. Ob tem pa, kot vsi drugi veliki možje, tudi v premišljevanju svetih spisov, v tišini, na samem, kjer se je srečeval, v osebnem odnosu z Bogom. To nam pričuje tudi Evangelij, ki nam pokaže kako je sv. Jožef znal premišljevati tudi v spanju, kako je tudi v spanju znal biti čuječ, na Božji klic, na božje vabilo. Kristjan sledi zgledu Brezmadežne in sv. Jožefa, da bi bil čim bolj podoben njunemu Sinu, Jezusu. Kristjan se upodablja po Jezusovem Srcu, posebno po priprošnji Brezmadežne in sv. Jožefa. Posvetitev Mariji oziroma njenemu Srcu kot tudi sv. Jožefu, je hitra in milostljiva pot k Bogu; vse kar izročimo, ne zadržita zase, temveč vse vodita in izročata v Srce njunega Sina. Za drugi vatikanski koncil je edini srednik, med Bogom in človeštvom Jezus Kristus, za sv. Bernarda pa tudi Marija. Pomembno je, da sledimo katoliško duhovno pot, ki daje velik pomen posvetitvi in izročitvi, ter veliko manj na obljubi, obljubah, kar je bolj značilno za protestantsko pot k Bogu. Zelo pomembno je neko duhovno pot, osebno kot tudi občestva, tlakovati po neki uradni in priznani duhovnosti Cerkve. To so prav gotovo avtoceste do Boga, ki pa niso izključujoče, temveč se tudi po drugih poteh, prav gotovo, tudi pride do Boga, a veliko počasneje, z večjimi stroški, manj obdarjeni ter na okoli. Enako velja tudi za pot v Himalajo, bolje je iti po uradnih in priznanih poteh ter z vodnikom. O tem nam pričuje tudi sv. Faustina, ki nam iz Jezusovega Srca, v pričakovanju Njegovega drugega prihoda, ponudi vrsto izjemno milostljivih sredstev do Boga in  njegovih milosti kot je tretja ura, podoba Božjega usmiljenja, rožni venec božjega usmiljenja … v času ko bo svet vedno bolj v stiski znamenj, ki kažejo na bližnji drugi Kristusov prihod.  Tudi sv. Ignacij nas lepo pouči kako je najbolj zreti v čas smrti oz. drugega Kristusovega prihoda: da vse odločitve delamo kot bi jih delali na smrtni postelji. To je tudi za Terezijo Deteta Jezusa postajati podoben Jezusu Kristusu, v spoznavanju in izpolnjevanju Božje volje. O, Marija, brez madeža, izvirnega greha  spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo.

Uvodna molitev:

Angel Gospod je oznanil Mariji … Zdrava Marija milosti polna …

O, Marija, brez madeža, izvirnega greha spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo.

Iz dnevne Božje besede:

»Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi: »Gospod, Gospod«, temveč kdor spolnjuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih. … .¨(Mt 7,21.24-27)

iz litanij Marijinega Brezmadežnega Srca:

Srce Marijino, tabernakelj učlovečene besede … prosi za nas!

Srce Marijino, od začetka Brezmadežno …

Srce Marijino, polno milosti …

Srce Marijino, žrtev Božje ljubezni …

Srce Marijino, prestol slave… prosi za nas!

Osrednja molitev:

Marija je rekla  … Zdrava Marija …

O, Marija, brez madeža izvirnega greha spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo.

Pričevanje iz življenja vernikov:

V neki župniji, v neki soseski, so se … Skupini faranov pa to ni bilo všeč in so se odločili, da bodo z molitvijo presekali ta trend. Pričeli so moliti skupaj. Nadaljevali so tudi  v času epidemije, z ZOOM srečanji, posebno na prve srede – dan sv. Jožefa – . Tudi nas so povabili, če bi se kdo želel pridružiti. ZOOM srečanje bo danes, v sredo, 1. decembra, ob 18.15 uri do 19.00 ure, na ZOOM povezavi:https://uni-lj-si.zoom.us/j/98459692901 Lepo povabljeni starši, družine, mladi, stari starši  … .  Slava in čast, neizmerno in nedoumljivemu usmiljenju, Marijinemu Sinu!

Duhovna spodbuda:

V času 9 dnevnice in v adventnem času se bomo v družini  zbirali k molitvi rožnega venca ter se večkrat udeležili, tudi med tednom sv. maše.

Zaključna molitev:

In Beseda je meso postala … Zdrava Marija …

O, Marija, brez madeža, izvirnega greha spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo.

T. S.