Domov » Tretji dan devetdnevnice pred Slomškovim praznikom

Tretji dan devetdnevnice pred Slomškovim praznikom

geslo: Hiša dobrega očeta sv. Jožefa (vseslovensko geslo Slomškove nedelje 2021)

podgeslo: »ki je Cerkev živega Boga, steber in temelj resnice« (1 Tim 3,14-16)

namen: za mir in sožitje v Sloveniji in Evropski uniji

uvodna molitev: (iz Slomškovih drobtinic 1846)

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha Amen.

»Zoper dolžnosti do domovine se pregreši, kdor je ob vseh dogodkih svoje domovine neobčutljiv, kdor kaj takega počenja, kar je za red, mir in pokoj domovine nevarno, škodljivo.« … Blaženi Anton Martin Slomšek prosi za nas!

vzkliki iz litanij bl. Antona Martina Slomška:

Zgled bratske ljubezni– prosi za nas!

Ogledalo pobožnosti  –

Zgled ponižnosti –

Mož molitve  –

Neustavljivi oznanjevalec evangelija   –

Klicar k spreobrnjenju in prenovi  –

Prekaljen v trpljenju  – prosi za nas!

iz pridige bl. Antona Martina Slomška na praznik sv. Jožefa:

(nadaljevanje)

… Čudo polno  je bilo življenje Mojzesu. Rojen ubožec ino obosjen vtoplen biti, ga Bog ohrani. Kraleva hči ga vode reši ino na kralevim dvori izredi. Bog ga v puščavo pelja, se mu v gorečem germi na gori Horeb prikaže ino vojvoda svojimu ljudstvu Izrael postavi. Da mu čudeže delati ino ga  pošle v Egipt božje ljudstvo iz sužnosti v obljubljeno dežel peljat. Pred Faraonovi Egiptovskim kraljem velike čudeže dela. Z svojo palico na rudečo morje vdari, ino Izraelci grejo po suhim za njim. Zopet vdari Mojzes z palico po morji, ino mahoma morje sovražne Egipčane zagerne in potopi. Po tim hvali Mojzesa sv. Duh rekoč: Bog ga je v slavi svetnikam vpodobil, kakor nekdanje stare očake, Abraham, Izaka, ino Jakoba. Storil ga je sovaražnikom v strah, ino po njegovih besedah je goljufne znaminja Egiptarskih modrijanov vkrotil. Počastil ga je pred kraljami ino mu daj povelje za svoje ljudstvo, ter mu pokazal na gori Sinoj svojo slavo in čast. Tudi svetiga Jožefa je Bog počastil, ter je vbogiga stenarja svojimu Sinu varha postavil. Kraljam ino cesarjam je častilo svetiga Jožefa ime, ki je rednik Kralja nebes ino zemlje. … (se nadaljuje)

iz dnevne Božje besede:

Potem je hodil od mesta do mesta in od vasi do vasi, pridigal in oznanjal evangelij o božjem kraljestvu. Z njim so bili dvanajsteri in nekaj žena … . (Lk 8, 1-3)

 

pričevanje:

Marjan Ristič – duhovnik – je prebolel COVID-19, a bi moral po pripovedovanju zdravnikov umreti, saj je imel strdke povsod. Še danes ima pljuča povsem bela, v njih je še sedaj virus, čeprav mrtev. Veliko so molili zanj, to ga je obvarovalo najhujšega. Ob koncu svojega pričevanja je dejal, da je bil v takih bolečinah, da nobena tableta ni prijela ter povabi: pojdite se cepiti. Pove tudi, čeprav je imel zelo močno reakcijo na cepivo, pa še zdaleč to nič, v primerjavi z okužbo, ki jo je prestal in še zdaleč ni sanirana. A veseli se vsak dan, na novo podarjeno življenje. Zelo pa ga prizadene, ko bere na družbenih omrežjih, ko celo duhovniki in verniki blatijo in zaničujejo cepljenje. … Blaženi Anton Martin Slomšek prosimo te za zdravo kmečko pamet!

osrednja molitev: ( molitev za kanonizacijo bl. A. M. Slomška)

Nebeški oče!
Blaženi škof Anton Martin Slomšek
je luč na poti našega krščanskega življenja.
Naj nas spremlja njegov zgled
in podpira njegova priprošnja,
da bomo v edinosti s teboj
in med seboj napredovali v veri,
upanju in ljubezni in bodo uslišane
naše prošnje …. (povem/o prošnje)  za njegovo kanonizacijo.
To prosimo, po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Iz prvega Slomškovega življenjepisa –  F. Kozar – :

» … Nihče ni modrega učitelja raje ubogal kakor Slomšek, ki so se že z maternim mlekom ljubezni do naroda navzeli. Večkrat so namreč še v svoji starosti z veseljem pravili, kako jim je pobožna mati svete pesmi pevala in pobožne narodne povesti pravila, katerih veliko so še na pamet vedeli. …« (str. 13)

duhovna in karitativna spodbuda:

v družini, župniji in gibanju bomo skupaj molili, pred praznikom sv. rožni venec, za mir in sožitje v SLO in EU.  Priložnost, da darujemo za obnovo ostrešja nad Slomškovim grobom in povezanimi bogoslužnimi prostori. Več info in možnost nakazila:T: 02 2518432 /  stolna.zupnija.mb@rkc.si / TRR: SI56 0451 5000 0942 184

zaključna molitev: (iz Slomškovih drobtinic 1846)

»Vsa lepota je brez čednosti praznota. Mlado lice lepo ni, če ga čednost ne svetli«.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo na začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

T. S.