Domov » Za nove duhovne poklice

Za nove duhovne poklice

Devet prvih četrtkov po priprošnji božjega služabnika škofa Vovka za nove duhovne poklice

Uvodna misel:

Žetev je velika delavcev pa malo. Duhovniki in redovniki prav gotovo ustvarjajo identiteto SLO naroda. Prav je, da molimo za nove duhovne poklice; z molitvijo in žrtvijo podpiramo svetost delujočih ter tudi ‘mlade okoli nas’ izročamo Bogu, po Marijinem Brezmadežnem Srcu, da bi tudi kdo med njimi postal duhovnik ali redovnik/ca.  Predvsem pa si zaželimo pristne prenove in nove evangelizacije Cerkve, ki lahko na novo odpre vrata številnim novim duhovnim poklicom.  Tudi na tem področju je prav, da slišimo zadnjo Marijino besedo iz Međugorja:« …  ker je človeštvo na razpotju. Kličem vas, vrnite se k Bogu in Božjim zapovedim, da bi vam bilo dobro na zemlji in da bi izšli iz te krize, v katero ste zašli, ker ne poslušate Boga, ki vas ljubi in vas želi rešiti in povesti v novo življenje.«(Međugorje, marec 2022) Velika pomoč nam je lahko pri tem tekoča sinoda. … božji služabnik škof Vovk … prosi za nas in naše nove duhovne poklice!

Uvodna molitev:

Dobri in usmiljeni pastir, ni črede brez pastirja! Prosimo Te, obdari nas ob 70. letnici zažiga tvojega služabnika škofa Vovka, s številnimi novimi duhovnimi poklici. To te prosimo, na njegovo sveto priprošnjo, po Marijinem Brezmadežnem Srcu. Amen.

Duhovna spodbuda:

Če bo le mogoče bom šel na 9 prvih četrtkov tudi k sv. maši za nove duhovne poklice in svetost poklicanih.

Današnja božja beseda:

» … Glej, jaz imam svojo zavezo s teboj: postal boš oče množici narodov. Zato se ne boš več imenoval Abram, ampak Abraham ti bodi ime! Kajti za očeta mnogim narodom te postavim. Silno, silno te bom pomnožil in napravil bom iz tebe narode in kralji bodo izšli iz tebe.  (1 Mz 17,3-9)

Zaključna molitev:

Presveta Trojica, kot ti je božji služabnik škof Vovk, pred 70. leti daroval trpljenje in vse posledice zažiga, ti tudi danes to darujemo, po Marijinem Brezmadežnem Srcu za nove duhovne poklice in njihovo svetost. Amen.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu … . Amen.