Domov » Danes se začenja devetdnevnica Božjega usmiljenja

Danes se začenja devetdnevnica Božjega usmiljenja

Sem sama ljubezen in usmiljenje. Dn 1273

Čeprav bi bil človek največji grešnik, ga ne morem kaznovati, če se sklicuje na moje usmiljenje, marveč mu v svojem nepoj­mljivem in brezdanjem usmiljenju odpuščam. Dn 1146

KRISTUSOVE BESEDE SESTRI FAVSTINI KOWALSKI 1905 – 1938

Blažena 1993, sveta 2000

»Obljubljam, da se človek, ki bo častil to podobo, ne bo pogubil. Obljubljam mu že tu na zemlji zmago nad sovražniki, zlasti pa ob smrtni uri. Sam ga bom branil kakor svojo čast. (Dn 48) Ta dva pramena žarkov pomenita kri in vo­do. Ta dva pramena žarkov sta privrela iz globin mojega usmiljen­ja takrat, ko je sulica prebodla moje umirajoče Srce na križu.« (Dn 299)

»Moja hči, vsemu svetu oznanjaj moje nepojmljivo usmiljenje. Želim, da bi bil praznik usmiljenja pribežališče in zavetje vsem, posebej ubogim grešnikom. Na ta dan so odprte globine mojega usmilje­nja. … Kdor pristopi k spovedi in k svetemu obhajilu, pre­jme popolno odpuščanje krivde in kazni. … Naj se nihče ne boji približati se mi, čeprav bi bili njegovi grehi rdeči kakor škrlat. … Želim, da bi bilo slovesno praznovanje prvo nedeljo po veliki noči.« (Dn 699)

»Tiste, ki širijo češčenje mojega usmiljenja, bom varoval vse življenje kakor ljubeča mati svojega otročička, ob smrtni uri pa jim ne bom sodnik, temveč usmiljeni Odrešenik. V tej poslednji uri človek nima ničesar v svojo obrambo, razen mojega usmiljenja; srečen, kdor se je v življenju potapljal v studenec usmiljenja, ker ga pravi­čnost ne bo dosegla.« (Dn 1075)

»Preden pridem kot pravični sodnik, na široko odpiram vrata svojega usmiljenja. Kdor noče priti skozi vrata usmiljenja, ta mora skozi vrata moje pravičnosti.« (Dn 1146)

»Tiste, ki bodo molili ta rožni venec, bo objelo moje usmiljenje v življenju, zlasti pa ob smrtni uri.« (Dn 754)

»Človeštvo ne bo našlo miru, dokler se z zaupanjem ne obrne k mojemu usmiljenju. … (Dn 300) Povej obolelemu človeštvu, naj se oklene mojega usmiljenega Srca, in napolnil ga bom z mirom.« (Dn 1074)

 

Sporočilo Božjega usmiljenja sveti Favstini Kowalski.

 

ODREŠENIKOVA OBLJUBA UMIRAJOČIM

»Ko ob umirajočem molimo ta rožni venec, se umiri Božja jeza in dušo objame brezmejno usmil­jenje ter se zaradi bridkega trpljenja mojega Sina zganejo globine mojega usmiljenja.« (Dn 811)

 

DEVETDNEVNICA BOŽJEGA USMILJENJA

To devetdnevnico, lahko molimo ob vsakem času, vendar je posebno pomembno, če jo molimo od velikega petka do bele nedelje, kot pripravo na praznik Božjega usmiljenja.

Gospod je rekel s. Favstini: »Želim, da bi devet dni vodila duše k izviru mojega usmiljenja, da bi zajemale moč in olajšanje ter vse milosti, ki jih potrebujejo v naporih življenja, posebej ob smrtni uri. Vsak dan privedi v moje Srce drugačno skupino duš ter jo potopi v morje mojega usmiljenja. Jaz pa bom vse te duše pripeljal v hišo mojega Očeta. Vsak dan boš prosila mojega Očeta po mojem bridkem trpljenju milosti za te duše.« (Dn 1209)

Prvi dan

Jezus: »Danes mi privedi vse človeštvo, posebej grešnike, in jih potopi v morje mojega usmiljenja. Tako boš potolažila mojo bridko žalost, ki me prevzema zaradi izgube duš.« (Dn 1210)

Kot odgovor temu Jezusovemu vabilu molimo najprej: Oče naš…, Zdrava, Marija… in Slava Očetu…, potem Rožni venec Božjega usmiljenja. Na koncu pa se priporočajo še Vzkliki Božjemu usmil­jenju.

Drugi dan

Jezus: »Danes mi privedi duhovnike in redovnike ter jih potopi v moje brezmejno usmiljenje. Ti so mi dali moč, da sem vzdržal v bridkem trpljenju; po njih se kakor po pretočnih napravah izliva na človeštvo moje usmil­jenje.« (Dn 1212) (Sledijo molitve kakor prvega dne.)

Tretji dan

Jezus: »Danes mi privedi pobožne in zveste vernike ter jih potopi v morje mojega usmiljenja. Ti so me tolažili na križevem potu; bili so kaplja tolažbe v morju brid­kosti.« (Dn 1214) (Sledijo molitve kakor prvega dne.)

Četrti dan

Jezus: »Danes mi privedi pogane in tiste, ki me še ne poznajo. V svojem bridkem trpljenju sem mislil tudi nanje in njihova prihodnja gorečnost je tolažila moje Sr­ce. Potopi jih v morje mojega usmiljenja.« (Dn 1216) (Sledijo molitve kakor prvega dne.)

Peti dan

Jezus: »Danes mi privedi ločene brate ter jih potopi v morje mojega usmiljenja. V bridkem trpljenju so trgali moje telo in srce, to je, mojo Cerkev. Če se vrnejo v edi­nost Cerkve, se zacelijo moje rane in se mi s tem olajšajo muke.« (Dn 1218) (Sledijo molitve kakor prvega dne.)

Šesti dan

Jezus: »Danes mi privedi krotke in ponižne vernike in otročiče ter jih potopi v moje usmiljenje. Ti so najbolj podobni mojemu Srcu; tolažili so me v brid­kem smrtnem trpljenju. Gledal sem nanje kakor na zemeljske angele, ki bodo čuvali moje oltarje. Nanje izli­vam potoke milosti. Mojo milost more sprejeti samo ponižen človek; ponižne obdarjam s svojim zaupanjem.« (Dn 1220) (Sledijo molitve kakor prvega dne.)

Sedmi dan

Jezus: »Danes mi privedi vernike, ki posebej častijo in slavijo moje usmiljenje, ter jih potopi v moje usmil­jenje. Ti so najbolj občutili moje trpljenje in so najgloblje razumeli mojega duha. So živi odsev mojega usmiljenega Srca. V prihodnjem življenju bodo blesteli v posebnem sijaju, nobeden ne pride v peklenski ogenj, vsakega bom ob smrtni uri posebej branil.« (Dn 1224) (Sledijo molitve kakor prvega dne.)

Osmi dan

Jezus: »Danes mi privedi duše, ki so v ječi vic, in jih potopi v globine mojega usmiljenja; naj potoki moje krvi pogasijo njihov ogenj. Vse te duše neizmerno ljubim, saj zadoščujejo moji pravičnosti; ti jim moreš prinesti olaj­šanje. Zajemi iz zaklada moje Cerkve vse odpustke in jih daruj zanje. Ko bi poznala njihovo trpljenje, bi zanje neprestano darovala duhovno miloščino in poravnavala dolgove moji pravičnosti.« (Dn 1226) (Sledijo molitve kakor prvega dne.)

Deveti dan

Jezus: »Danes mi privedi mlačne duše in jih potopi v globine mojega usmiljenja. Te duše zelo boleče ranijo moje Srce. V vrtu Getsemani je moja duša občutila največji odpor prav zaradi mlačnih duš. One so bile vzrok, da sem rekel: ‘Oče, naj gre ta kelih mimo mene, če je to tvoja volja.’ (Lk 22, 42) Njihova poslednja možnost rešitve je v tem, da se zatečejo k mojemu usmiljenju.« (Dn 1228) (Sledijo molitve kakor prvega dne.)

ROŽNI VENEC BOŽJEGA USMILJENJA

 … ki ga je Jezus navdihnil s. Favstini; moli se na navadni rožni venec

Začetek:

V imenu Očeta, Oče naš, Zdrava Marija, Verujem v Boga …

Pri večjih jagodah rožnega venca:

(namesto Oče naš):

Večni Oče, darujem Ti telo in kri, dušo in božanstvo, tvojega preljubega Sina in našega Gospoda Jezusa Kristusa v spravo za naše grehe in za grehe vsega sveta.

Pri manjših jagodah rožnega venca:

(namesto Zdrava Marija) 10 krat:

Po njegovem prebridkem trpljenju, usmili se nas in vsega sveta.

Na koncu pete desetke 3 krat:

Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni – usmili se nas in vsega sveta.

»Nenehno moli ta rožni venec, ki sem te ga naučil. Kdorkoli ga bo molil, bo ob smetni uri deležen velikega usmiljenja.«(Dn 687)

VZKLIKI BOŽJEMU USMILJENJU

To niso litanije, temveč vzkliki Božjemu usmiljenju. Jezus je razodel s. Favstini veliko moč teh vzklikov.

Božja ljubezen je cvet – a usmiljenje sad. Naj oseba, ki dvomi, bere te misli o usmiljenju in naj začne zaupati.

Božje usmiljenje, ki izviraš iz Očetovega naročja – vate zaupam.
Božje usmiljenje, največja božja lastnost,
Božje usmiljenje, nepojmljiva skrivnost,
Božje usmiljenje, vrelec, ki izviraš iz skrivnosti presvete Trojice,
Božje usmiljenje, nedoumljivo vsakršnemu, tako angelskemu kakor človeškemu razumu,
Božje usmiljenje, iz katerega izvira vsakršno življenje in sreča,
Božje usmiljenje, višje od nebes,
Božje usmiljenje, vir čudežev in skrivnosti,
Božje usmiljenje, ki objemaš vse vesolje,
Božje usmiljenje, ki si prišlo na svet v osebi učlovečene Besede,
Božje usmiljenje, ki si priteklo iz odprte rane Jezusovega Srca,
Božje usmiljenje, ki si za nas vsebovano v Jezusovem Srcu, posebej za grešnike,
Božje usmiljenje, nedoumljivo v ustanovitvi svete evharistije,
Božje usmiljenje, v ustanovitvi svete Cerkve,
Božje usmiljenje, v zakramentu svetega krsta,
Božje usmiljenje, v našem opravičenju po Jezusu Kristusu,
Božje usmiljenje, ki nas spremljaš skozi vse naše življenje,
Božje usmiljenje, ki nas posebej objemaš v smrtni uri,
Božje usmiljenje, ki nam podarjaš večno življenje,
Božje usmiljenje, ki nas spremljaš v vsakem trenutku našega življenja,
Božje usmiljenje, ki nas varuješ pred peklenskim ognjem,
Božje usmiljenje, v spreobrnjenju najtrdovratnejših grešnikov,
Božje usmiljenje, začudenje za angele, nepojmljivo za svetnike,
Božje usmiljenje, nedoumljivo v vseh božjih skrivnostih,
Božje usmiljenje, ki nas dvigaš iz vsake naše revščine,
Božje usmiljenje, vir naše sreče in veselja,
Božje usmiljenje, ki nas kličeš iz niča v bivanje,
Božje usmiljenje, ki zaobjemaš vsa dela svojih rok,
Božje usmiljenje, krona vseh božjih del,
Božje usmiljenje, v katero smo vsi potopljeni,
Božje usmiljenje, osrečujoča tolažba za potrta srca,
Božje usmiljenje, edino upanje obupanih duš,
Božje usmiljenje, počitek src, spokojnost sredi nemira,
Božje usmiljenje, radost in zanos svetih duš,
Božje usmiljenje, ki prebujaš upanje proti upanju. (Dn 949)
V.:  Bog je usmiljen in poln svetosti, počasen za jezo in poln dobrote.
O.:  Zato bom vekomaj klical Božje usmiljenje.
Molimo.

Večni Bog, čigar usmiljenje je nedoumljivo in čigar zakladi dobrotljivosti neizčrpni, milostno poglej na nas in pomnoži v nas svoje usmiljenje, da v težkih trenutkih ne bomo obupavali in ne izgubljali poguma, marveč se z velikim zaupanjem izročili tvoji sveti volji, ki je ljubezen in usmiljenje samo. (Dn 950)
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Kralju usmiljenja, ki s teboj in s Svetim Duhom izkazuje usmiljenje vekomaj. Amen.