"Neprenehoma molíte. V vsem se zahvaljujte:

Prošnje za molitev, zahvale in pričevanja pošljite na [email protected]

RSS Dnevna Božja beseda
  • Nedelja, 2. 4. 2023: cvetna nedelja
    Svetopisemska berila za ta dan: 1. berilo: Iz 50,4-7 Psalm: Ps 22,8-9.17-18.19-20.23-24 2. berilo: Flp 2,6-11 Evangelij: Mt 26,14-27,66 Vrstica iz evangelija: »Hozána Davidovemu sinu! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu! (Mt 21,9) 1. berilo (Iz 50,4-7) Gospod Bog mi je dal jezik učencev, da bi znal krepiti omagujoče; zgodaj mi zbuja besedo, zgodaj mi […]
 

Molitev na splošno

Prošnja za molitev

Zahvale in pričevanja

Dogodki